روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

نشست هيات رئيسه دانشگاه شيراز با روساي پيشين دانشگاه
 
نشست مشتركي با حضور دكتر نادگران، رئيس دانشگاه شيراز، اعضاي هيات رئيسه و روساي پيشين اين دانشگاه در سالن كنفرانس دفتر رياست برگزار شد.
دكتر نادگران در اين نشست به بيان مهمترين دستاوردها و اقدامات دانشگاه شيراز در زمينه هاي پژوهشي، دانشجويي ، عمراني، آموزشي، اداري مالي، آمايش آموزش عالي استان و بين المللي سازي دانشگاه پرداخت.
تحقيقات هدفمند اعضاي هيات علمي، تقويت شركت هاي دانش بنيان، كارهاي تحقيقاتي فاخر، گسترش ارتباط با صنعت، توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهشي، تنظيم نقشه راه آموزشي دانشگاه ، افزايش زيرساخت ها و فضاهاي ورزشي و عضويت در مجامع علمي بين المللي ؛ از مهمترين موضوعات مطرح شده از رئيس دانشگاه شيراز بود.
در ادامه روساي پيشين و جمعي از اعضاي هيات علمي، مطالبي را درخصوص گسترش فعاليت هاي دانشگاه شيراز بيان كردند.
دكتر عليشاهي بر توسعه همكاري هاي علمي با دانشگاه هاي كشور چين و روسيه تاكيد كرد.
دكتر گشتاسبي راد گفت: اعضاي هيات علمي كه در حوزه آسيب هاي اجتماعي فعاليت دارند ، مي توانند از حمايت هاي شهرداري شيراز برخوردار شوند.
دكتر موذني هم ضرورت ايجاد موزه دانشگاه شيراز و گردآوري افتخارات اين دانشگاه را مورد تاكيد قرار داد.
دكتر ارشاد نيز اظهار داشت : بايستي براي تحقق برنامه هاي راهبردي دانشگاه و اشتغال دانشجويان و فارغ التحصيلان كارهاي جدي صورت گيرد.
دكتر نمازي هم گفت: دانشگاه بايستي قوي شود و منابع درآمد پايدار داشته باشد.
دكتر سپهري نيز بر توجه بيشتر به مسائل و برنامه هاي فرهنگي در دانشگاه تاكيد كرد.

   تاریخ: ۰۹:۰۵ - ۲۱/۰۸/۱۳۹۸   بازدید: ۸۵۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)