روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

تبريك به مناسبت روز كتابخواني و كتابدار
 

به نام خدا
كسي كه به كتاب ها تسلي و آرامش يابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد (ا