روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

برگزاري پيش نشست همايش 40 سال قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
پيش نشست همايش ''40 سال قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» با موضوع ظرفيت هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تبيين الزامات نظام بودجه ريزي صحيح؛ با همكاري شوراي نگهبان و انجمن علمي بخش حقوق در دانشگاه شيراز برگزار شد.
اين نشست علمي با حضور دكتر محمد بهادري جهرمي معاون پژوهشكده شوراي نگهبان ، دكتر سيد مجتبي واعظي دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ، اساتيد و دانشجويان در آمفي تئاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ترتيب يافت.
همايش 40 سال قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آذر ماه امسال در تهران توسط شوراي نگهبان برگزار مي شود و دانشگاه شيراز نيز با توجه با جايگاه دانشكده حقوق و علوم سياسي توسط شوراي نگهبان بعنوان يكي از دانشگاه هايي كه بايد پيش نشست دوم اين همايش در آن برگزار گردد انتخاب گرديد.
در ابتداي اين مراسم دكتر ابراهيم عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي به بيان اهميت قانون اساسي در بحث كشور داري و ظرفيت هاي پيدا و پنهان حاكم بر اصول مترقي قانون اساسي پرداخت و برگزاري اين نشست را در چارچوب تبين هر چه بهتر ديدگاه ها و نظرات دانشگاهيان و گسترش ارتباط دانشگاه شيراز و شوراي نگهبان برشمرد.
دكتر بهادري جهرمي معاون پژوهشكده شوراي نگهبان نيز در مقدمه ضمن اشاره به سلسله جلسات مختلفي كه تحت عنوان پيش نشست 40 سال قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه هاي مختلف كشور برگزار گرديده است، اظهار اميدواري كرد تبادل نظر و ارائه ديدگاه هاي تخصصي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در برگزاري هر چه بهتر نشست نهايي مثمر ثمر واقع گردد.
وي با اشاره به موضوع بودجه ريزي در كشور، به بازخواني و تبيين اصول مختلف قانون اساسي در موضوع ضرورت استقلال قوا پرداخت و لازم اين موضوع را استقلال مالي - بودجه اي قواي سه گانه به ويژه قوه قضائيه دانست.
دكتر بهادري با بررسي نظرات مخالف و موافق در خصوص استقلال بودجه اي قوه قضائيه در متن مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و اشاره به اصول157 قانون اساسي و استقلال قوه قضائيه و ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه معتقد به استقلال قوه قضائيه در ارائه لايحه بودجه خود به مجلس شوراي اسلامي بود؛ چرا كه اين امر لازم و مقدمه استقلال قوه قضائيه است.
دكتر واعظي دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز نيز ضمن توصيه به دانشجويان مبني بر ضرورت مطالعه مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي و آشنايي با ديدگاه هاي موافق و مخالف استقلال مالي و بودجه اي قواي سه گانه؛ بر اهميت نقش دولت در بودجه ريزي ، توزيع عادلانه ثروت و جهت دهي به رفتار اقتصادي شهروندان تاكيد نمود و بر اساس اصول قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي كشور، بودجه را برنامه مالي دولت و مبني بر اراده دولت تعريف كرد.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه شيراز اظهار داشت: با عنايت به وظيفه مديريت اقتصادي دولت ، توزيع عادلانه ثروت و كنترل و شفافيت، بايد بودجه در اختيار دولت و توسط وي به نهاد قانون گذاري ارائه گردد.
در پايان اين نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار گرديد.

   تاریخ: ۱۴:۳۴ - ۰۲/۰۹/۱۳۹۸   بازدید: ۶۱۲

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)