روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

هويت و گردشگري درگذر تاريخ
 
در ادامه سلسله سخنراني هاي پروژه هويت ايرانيان، نشست «هويت و گردشگري درگذر تاريخ» با سخنراني دكتر علي بامداد و خانم شهرزاد اسدي، در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزارشد.
اين سخنراني با همكاري معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز، كميته گردشگري و هويت پروژه هويت ايرانيان، مركز تبيين انديشه هاي حضرت آيت الله خامنه اي و انجمن علمي بخش جهانگردي و هتلداري دانشگاه شيراز ترتيب يافت.
در ابتداي اين نشست خانم دكتر معاون استاد بخش جهانگردي و هتلداري دانشگاه شيراز، هويت را امري سيال و نسبي تعريف كرد و يكي از اصلي ترين حوزه هاي ساخت هويت افراد را گردشگري دانست.
وي تاكيد كرد: در مطالعات گردشگري هويت از اهميت اساسي برخوردار است.
در ادامه اين نشست دكتر علي بامداد سخنراني خود را با عنوان «سبك شناسي معماري ايراني در شكل گيري ويژگي هاي هويتي شهر شيراز» آغاز كرد.
دكتر بامداد ويژگي هاي هويتي شهر شيراز در ادوار تاريخي را شامل 4 ويژگي تاريخي، ادبي، مذهبي و اقليمي برشمرد.
وي در ادامه به سبك شناسي معماري و معرفي بناهاي شهر شيراز با ذكر ويژگي هاي هويتي در دوره هاي تيموري، صفوي، زنديه و قاجاريه پرداخت.
دومين سخنران اين نشست خانم شهرزاد اسدي بود كه درخصوص «هويت ايرانيان و گردشگري در طول تاريخ» به ايراد سخنراني پرداخت.
مدرس دانشگاه شيراز، به معرفي و تحليل هنجارها، عقايد، ارزش ها و رفتارهاي ايرانيان براساس سفرنامه هاي غربي اشاره كرد و گفت: انگيزه گردشگري(سفرنامه نويسي) تعبير و تفسير هويت مردم است كه بر مبناي شرايط محيطي شكل مي گيرد.
   تاریخ: ۱۵:۵۶ - ۰۷/۱۰/۱۳۹۸   بازدید: ۵۵۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)