روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

سوگ‌سروده‌هاي چند تن از اعضاي علمي دانشگاه شيراز در رثاي سردار شهيد حاج قاسم سليماني
 
اين راه راهِ نور است، بي شك ادامه دارد
اين شعر، شعرِ خون است، صدها چكامه دارد
اين سجده ي حضور است؟ يا جمعه ي ظهور است؟
''سردار'' بر سرِ دار، قصد اقامه دارد
اي منكرِ قيامت، بگشاي چشم و بنگر
اين جسمِ پاره، مُهر از ''نَجمَع_عظامه'' دارد
انگشترِ ''سليمان'' حاشا به دست ديوان
هدهد رسيده اينك از غيب نامه دارد
بغضم شكفت، گفتم: ''قاسم'' پريد، افسوس
دردا به ما كه مانديم، قاسم ادامه دارد...
ايحسب الانسان الن نجمع عظامه بلي قادرين علي ان نسوي بنانه
دكتر محمد مرادي (استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز)

''طوفان مرد''
مرحبا سپاهي مرد شرزه شيركرماني
داو برد ديو اوژن قاسم سليماني
اي «جبال بارز» را خود نمونه اي بارز
در خروش رودارود با شكوه و طغياني
حبذا يل ناورد اي حماسه طوفان-مرد
ازتو مي شود آرام اين كران طوفاني
جنگ اگركه خون افشان دست از آن نمي شويي
خصم اگر چه رويين تن روي از آن نگرداني
تيغ مالك اشتر، زهد مالك دينار
اول صف پيكار، آخر مسلماني!
اي دل مسلمانان درپناه نامت گرم
خاطر بدانديشان از تو در پريشاني
هار اگرسگ داعش بر جگر نهي داغش
فيل فحل تكفيري گردنش بپيچاني
تا تويي در اين ميدان، سرشكسته اسراييل
در امان بود جولان تا تو گرم جولاني
گرز و برز و بازو نيست گوهرمصاف امروز
عصر عصر تدبير است، آنچنان كه مي داني
خدعه مي كني با خصم در ذكاوتي پيدا
عجز دشمنان اينجاست: نقشه هاي پنهاني
حرز جانت از حافظ مصرعي بلند آمد
در پناه يك اسم است خاتم سليماني
دكتر غلامرضا كافي (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز)

«رفتي و رفتن تو آتش نهاد بر دل
از كاروان چه ماند جز آتشي به منزل»
در جنت شهادت پرواز كردي آسان
اما فراقت اي يار بر ما چه گشته مشكل
دنيا چو بحر و ماها در موج غرقه گشتيم
رفتي و آرميدي خوش دل كنار ساحل
چون برق رفتي آن سو اي عاشق شهادت
ما ناتوان بمانديم چون ناقه پاي در گل
سلطانِ دل! سليمان! ديدي تو اشك ما را
بستي به روز باران با شوق و شور محمل
شد جبهه ي نبردت گه كربلاي ايران
گه بت شكن شدي تو چونان خليل به بابل
بودي تو شير اسلام كز خوف تو نخفتند
ني گرگ هاي خون خوار ني روبهان باطل
گفتا علي: «جهاداست دروازه اي به جنت»
گشتي كلام او را با جان و دل تو مقبل
مزد تو گشته اكنون از آسمانْ شهادت
ما بسته بال گشتيم از پر زدن چه حاصل
دادي چه درس زيبا اي پير جبهه ها تو:
«دنيا فريب باشد با بهره هاي عاجل»
قاسم! چو گشته ذاكر آن قاسمِ سليمان
شو متّعظ چو هدهد ني همچو مورِ غافل

حجت الاسلام والمسلمين دكتر قاسم كاكائي (استاد الهيات دانشگاه شيراز)
   تاریخ: ۰۹:۱۸ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۸   بازدید: ۶۵۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)