روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

نشست علمي "بررسي ابعاد حقوقي و سياسي ترور سپهبد شهيد قاسم سليماني و بازتاب منطقه اي آن "
 
نشست علمي ''بررسي ابعاد حقوقي و سياسي ترور سپهبد شهيد قاسم سليماني و بازتاب منطقه اي آن '' با سخنراني دكتر ابراهيم متقي استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و دكتر فضل الله فروغي دانشيار بخش حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شيراز و دكتر ابراهيم عباسي رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم دكتر عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ضمن بيان ضرورت برگزاري اين نشست علمي عنوان نمود : ما بايد احساسات و شور ناشي از شهادت سردار سليماني را در يك چارچوب علمي نهادينه كنيم. چند شاخص در تاريخ معاصر ايران براي مردم مهم بوده است كه افراد را بزرگ مرد جلوه مي دهد و استقبال از آيين تشييع پيكر شهيد سليماني نيز در راستاي همين شاخص ها بوده است.
وي در ادامه افزود : فرهنگ ايراني يك شاخص مهم به نام فتوت و جوانمردي دارد كه در تاريخ ايران استمرار داشته است و هركسي اين شاخص را داشته به اسطوره تبديل شده است . اين ويژگي يا همان جوانمردي كاراكتر ملي ايرانيان است كه در ويژگي شخصيتي سردار سليماني وجود داشت . كمك به مردم ايران و مردم منطقه بخشي از ويژگي بارز ايشان بود .
دكتر عباسي اظهار داشت: شاخص ديگر مبارزه با بيگانگان است، روحيه ضد سلطه در ميان ايرانيان وجود دارد و هر كس از اين روحيه برخوردار باشد جايگاه خوب و ويژه اي در ميان مردم ايران پيدا مي كند .اين ويژگي كه از بيگانه ستيزي ايرانيان نشات مي گيرد در شخصيت هايي مانند امام قلي خان سردار عصر صفوي در مبارزه با پرتغالي ها ، عباس ميرزا قاجار در مبارزه با روس ها ، رييس علي دلواري در مبارزه با بريتانيا در جنوب ايران و امام خميني (ره) وجود داشت . سردار سليماني نيز اين روحيه را تقويت و به حد اعلا رساند.
وي بيان كرد: شاخص ديگر ميهن پرستي همراه با آيين پرستي است كه مورد توجه و استقبال مردم ايران بوده است . در ايران ميهن پرستان آيين پرست مورد توجه مردم ايران بوده اند . شخصيتيهايي در طول تاريخ ايران توانسته اند ميهن پرستي را به توده ها منتقل كند . سردار سليماني اين ويژگي را همراه با آيين پرستي در ايران گسترش داد . ميهن پرستان بدون آيين كمتر مورد توجه ايرانيان هستند ليكن ميهن پرستي با آيين را مي توان در رفتار آيت الله بروجردي در دهه 1320 در دفاع از آذربايجان و كردستان عليه شوروي رصد كرد.
ايشان در پايان خاطر نشان كرد : سردار سليماني از تمامي اين شاخص ها برخوردار بود و همين امر باعث حمايت مردمي از او شد . بنابراين بايد اين شاخص را در جامعه نهادينه كرد .
دكتر ابراهيم متقي عضو هيات علمي دانشگاه تهران بيان داشت: ما بايد حادثه ترور و به شهادت رساندن سردار سليماني را به سمت راهبردي ببريم. دكترين اصلي موضوع هاي راهبردي، موازنه قدرت است .
وي با طرح اين پرسش كه چرا سردار سليماني ترور شد عنوان نمود:
اگر سند امنيت ملي آمريكا را مرور كنيم مي بينيم كه سياست آمريكا در محيط منطقه اي، بسيج نيروها و يگان هاي امنيتي در حوزه منطقه اي است تا نشانه هايي از موازنه را ايجاد كند.
وي ادامه داد: در انديشه راهبردي آمريكا، سردار سليماني موازنه قدرت منطقه اي را به هم زده بود .
اين استاد علوم سياسي دانشگاه تهران اظهار داشت: نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نقطه ثقل حوزه هاي تاكتيكي ايران در محيط هاي منطقه اي بود و فرماندهي شهيد سليماني اين ويژگي را در ارتباط با كنش تاكتيكي از عراق تا يمن در بر مي گرفت
دكتر متقي اضافه كرد: رويكرد دولت آمريكا اين بود كه اگر سردار سليماني ترور شود، قابليت و قدرت كنش تاكتيكي ايران كاهش مي يابد و در نتيجه نيروي مقاومت نمي تواند در محيط منطقه اي نقش آفرين باشد.
وي بيان كرد: تفكر آمريكا كه منجر به ترور و به شهادت رسيدن سپهبد سليماني شد، يك تفكر راهبردي بود كه نيروي قدس و شهيد سليماني را مركز ثقل قدرت منطقه اي ايران مي دانستند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: واقعيت اين است كه ايران فرمانده نظامي و سردار زياد دارد اما اينكه چه شد كه سردار سليماني توانست در محيط منطقه اي بدرخشد، ويژگي هاي فردي، الگوهاي تاكتيكي و كنش عملياتي او باعث اين درخشش ‍شد. متقي اضافه كرد : سردار سليماني از تبار كساني بود كه در دفاع مقدس نقش آفرين بودند، او كه پيشتر فرمانده سپاه كرمان هم بود، و ويژگي هايي همانند شهيدان باكري، همت و محمود كاوه داشت و يك فرد عملياتي و تاكتيكي محسوب به شمار مي آمد .
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران ادامه داد : سردار سليماني همواره در صحنه حضور داشت و هيچگاه در خارج از صحنه فرماندهي نكرد در حالي كه شيوه فرماندهي آمريكا مبتني بر خارج از صحنه است و منطقه و سرزمين هاي منطقه اي، اشك ها و لبخندهاي بسياري را در خاطره دفاعي خود با شهيد سليماني داشتند
وي بيان كرد: نكته ديگر در كنش فرماندهي شهيد سليماني اين بود كه كاري را ديكته نمي كرد، در حاليكه برخي فرمانده هان نظامي ما حتي در دوران دفاع مقدس، عمليات و تاكتيك هايي را ديكته مي كردند كه فرمانده هان ميداني با آن مخالف بودند.
اين استاد دانشگاه تهران عنوان كرد: كنش شهيد سليماني، كنش كم هزينه بود و مسووليت را به نيروهاي محلي مي داد.
دكترمتقي افزود: ايران به دنبال هژمون (رهبري) منطقه اي نيست اما درصدد تغيير موازنه غرب محور در محيط منطقه است.
وي گفت: در ايران صدها سردار هستند كه در دوران دفاع مقدس تا مرز شهادت رفتند اما جنگ كه تمام شد يا سردار يا وارد كننده يا صاحب شركت هاي اقماري شدند و يا فضاي ذهني و ادراكي آنان تغيير پيدا كرد اما شهيد سليماني هيچگاه وارد طبقه برگزيده نشد و به همين دليل بود كه با قلب ايرانيان و مقاومت، پيوند برقرار كرد .
وي افزود: هنگامي كه شهيد سليماني در سپاه كرمان حضور داشت به صراحت اعلام كرد، اجازه نمي دهم كسي در سپاه به نفع يا ضرر كانديداهاي انتخاباتي تبليغات كند و پاي حرف خود ايستاد .
دكتر متقي افزود: مي خواستند شهيد سليماني را در مقابل مردم قرار دهند اما انديشه سياسي شهيد سليماني به دليل اينكه نمي خواست به پول، قدرت، مقام و امكانات وابستگي داشته باشد، متمايز بود .
دكتر متقي گفت: فشار حداكثري آمريكايي ها سه شاخه دارد كه شامل، تحريم هاي اقتصادي، محدودسازي ايران در سطح ديپلماتيك و عملياتي و تاكتيكي با كشورهاي منطقه و بازيگران اروپايي و كنش گزينشي امنيتي است.
او افزود: بنابراين نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بايد از منظر علمي، ترور شهيد سليماني را تجزيه و تحليل كرد.
وي ادامه داد: فضاي آينده، فضاي درگيري هاي بيشتر با ايران و بحران هاي بيشتر در محيط هاي منطقه اي خواهد بود و سياست هاي منطقه اي ايران جز اين نتيجه اي نخواهد داشت.
دكتر فضل اله فروغي دانشيار بخش حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شيراز هم در اين نشست گفت: دشمني ديرينه آمريكا با ايران و جهان اسلام بر همه روشن است و پيشينه اين نوع ترورها توسط امريكا زياد است كه از جمله آنها مي توان به زدن هواپيماي مسافربري ايراني، حمله به طبس، زدن سكوي نفتي و حمايت تمام قد از صهيونيست ها در ترور دانشمندان هسته اي ايران اشاره كرد.
دكتر فضل الله فروغي افزود: ترور شهيد سليماني، يك اقدام منحصر به فرد است، اينكه يك رئيس جمهور شخصا دستور ترور يك مقام عالي رتبه يك كشور ديگر را صادر كند در دنيا سابقه نداشته است .
دكتر فروغي، با اشاره به ادعاي آمريكا براي دليل ترور سردارسليماني كه مدعي است شهيد سليماني قصد داشته به منافع آنها ضربه بزند و اين ترور يك دفاع مشروع بوده است، افزود: ادعاي دفاع مشروع، يك حرف سخيف و گستاخانه اي است چرا كه اين اقدام هيچ كدام از موارد دفاع مشروع را شامل نمي شود .
وي، همچنين به قلدري هاي حقوقي آمريكا اشاره و بيان كرد: دفاع مشروع بايد مسبوق به سابقه باشد يعني حمله اي واقع شده باشد و همچنين قابل اثبات باشد و اين در حالي است كه سردار سليماني يا ايران هيچ حمله اي به منافع آمريكا نداشته است .
وي ادامه داد: از طرفي نيز آمريكا در يك كشور ديگري، سردار سليماني را ترور كرده كه هيچ ارتباطي با اين كشور نداشته
است، حتي اگر بحث تفاهم نامه امنيتي با دولت عراق مطرح شود هر گونه اقدامي بايد با اطلاع دولت عراق باشد كه اجازه اي در اين زمينه گرفته نشده است.
وي اظهار داشت: حتي قوانين داخلي آمريكا اجازه چنين حمله اي را نمي داد، بر اساس قوانين داخلي اين كشور هر گونه اقدام نظامي كه داراي آثار و تبعاتي براي آمريكا و نيروهاي آمريكايي باشد حتما مجوز كنگره را لازم دارد كه چنين مجوزي اخذ نشده بود.
دكتر فروغي افزود: با وجود تلاش هاي آمريكا و اسراييل، اكثر حقوقدانان و كشورهاي دنيا اين اقدام را با حقوق معاصر ناسازگار مي دانند و ما اين اقدام تروريستي را يك جنايت مي دانيم .
وي ادامه داد: بعد از ترور شهيد سليماني، نخستين واكنش اين بود كه اقدام آمريكا مصداق بارز تروريست دولتي است، آمريكا كه مدعي حقوق بشر است نه تنها از بروز جنايت در جهان جلوگيري نكرد بلكه خودش با اين اقدام همراه و مجري ترور شد .
اين استاد دانشگاه شيراز گفت: اقدام آمريكا مصداق يك جنايت تجاوز ارضي است كه اين تجاوز هم به كشور عراق به دليل محل وقوع اين رخداد و هم به كشور ايران به دليل تجاوز مسلحانه به حاكميت ما صورت گرفته است .
دكتر فروغي افزود: ما بايد از لحاظ قضايي، سياسي و ديپلماسي با اين ترور، بسيار مقتدرانه برخورد و موضوع را در صحن مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كنيم شايد مثل بعضي از قضايا نتيجه بگيريم و بتوانيم از طريق مجمع عمومي، موضوع را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهيم تا مورد بررسي قرار گيرد .
وي ادامه داد: شوراي حقوق بشر و سازمان هاي مردم نهاد و رسانه هاي جهاني را بايد بيدار كنيم تا افكار عمومي نسبت به اين جنايت آگاهي كامل پيدا كنند.
دكتر فروغي افزود: بايد از يك ديپلماسي بسيار قوي برخوردار و همچنين كنش هاي حقوقي داشته باشيم و از همه ظرفيت ها استفاده كنيم.

   تاریخ: ۰۷:۵۲ - ۰۷/۱۲/۱۳۹۸   بازدید: ۱۷۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)