روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

پيام تقدير رئيس دانشگاه شيراز از تلاشگران عرصه‌ي سلامت
 

به نام خدابار ديگر، مردم شريف ايرانِ اسلامي نظاره گر تلاش هاي بي وقفه و ايثارگرانه ي خ