روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

نشست كميته علمي ستاد مديريت بيماري كرونا با حضور استاندار فارس و اساتيد دانشگاه شيراز
 
نشست كميته علمي ستاد مديريت بيماري كرونا در استان فارس، به رياست استاندار فارس با هدف بررسي راهكارهاي اجرايي شدن طرح هاي پژوهشي صورت گرفته در دانشگاه شيراز و تبديل تهديد كرونا به فرصت برگزار شد.
دكتر حميد نادگران ،رئيس دانشگاه شيراز در اين نشست بيان داشت: وضعيت خوب استان فارس در ارتباط با كرونا در بين استان هاي كشور، نشان دهنده تلاش هاي ايثارگرانه و دلسوزانه ستاد استاني مديريت بيماري كرونا است.
دكترنادگران افزود: استان فارس در مقابله با ويروس كرونا به صورت علمي عمل كرده و از ظرفيت بخش هاي علمي بهره برده است.
وي ادامه داد: برآوردهاي اوليه و تحقيقات صورت گرفته نشان دهنده آن است كه در چند سال آينده با مسايلي مثل كرونا مواجه خواهيم بود.
رئيس دانشگاه شيراز گفت: ويروس كرونا در عرصه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي مشكلاتي را براي بشر درست كرده است لذا بايد خود را براي حوادثي از اين دست آماده كنيم.
دكتر نادگران افزود: دانشگاه شيراز با تشكيل هسته هاي پژوهشي در اين زمينه گام برداشته است تا نه تنها براي حال حاضر بلكه براي چند سال آينده پلتفرم هايي در اين زمينه تهيه كند.
دكترسيدفخرالدين افضلي، مدير امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز هم در اين نشست گفت: اين دانشگاه در بحران كرونا در حوزه هاي تخصصي تشخيص و درمان، پيشگيري و تجهيزات حفاظتي و مديريت اقتصادي، روانشناسي، اجتماعي، مدل سازي، آموزش مجازي و هوش مصنوعي ورود پيدا كرده و اقدامات خوبي انجام داده است.
وي افزود: در حوزه تشخيص و درمان از جمله اقدامات پژوهشي صورت گرفته، طراحي و ساخت حسگر تشخيص دهنده ويروس كرونا، شناسايي و دسته بندي بيماران كرونايي بر اساس عكس راديولوژي و اطلاعات باليني براساس هوش مصنوعي، شناسايي داروهاي موجود در بازار دارويي ايران داراي امكان درمان كرونا براساس هوش مصنوعي، توليد پمپ هاي سرنگي، توليد سريع واكسن هاي نوتركيب پيشرفته بر پايه پارتيكل هاي ويروسي در مدت ۶ ماه است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه ادامه داد: از ديگر اقدامات پژوهشي صورت گرفته مي توان به توليد كيت هاي تشخيص واكسن كرونا، بانك اطلاعات باليني از بيماري و تاثير آن، استخراج سيستمي اطلاعات آماري مبتلايان و افراد مشكوك به كرونا از داده هاي نامنظم و خام، طراحي و پياده سازي اپليكيشن راستي آزمايي علمي محتواي اطلاعات سلامت دريافتي در شبكه هاي مجازي، بررسي تاثير يك تركيب دارويي بر كنترل تنفسي بيماري كرونا به صورت مشترك با متخصصان علوم پزشكي و توليد دستگاه تنفس مصنوعي است.
دكتر افضلي گفت: در حوزه هاي مديريت اقتصادي، روانشناسي، اجتماعي مدل سازي، آموزش مجازي و هوش مصنوعي، اقدامات پژوهشي از جمله طرح جامع اقتصادي - اجتماعي، مدل يابي مكاني و ارزيابي ريسك منطقه اي كرونا، پيش بيني و تشكيل شبكه و پايگاه داده براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي به توليد نيرو در شبكه آب، برق و اثرات اقتصادي - اجتماعي جامعه شناسي و روانشناسي و ارايه راهكارهاي جبران آن توسط پژوهشگران دانشگاه شيراز انجام شده است.
وي اضافه كرد: از ديگر پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه، بررسي شرايط رفع تزاحم حقوقي و مالكيت فكري محصولات دارويي و بيماري اپيدمي و پاندمي، روند و الگوي مديريت نيروي كار در دوران شيوع بيماري مسري و دوران پس از شيوع، طراحي الگوي مديريت راهبردي منابع انساني شركت ها در دوران پساكرونا، تحليل استراتژيك محيط كسب و كار در دوران شيوع و پس از شيوع، بررسي الگوي رفتار مصرف كننده، بررسي الگوي رفتار اجتماعي مردم و سازمان ها در همراهي با سياستگذاري حكمرانان و ارايه الگوهاي دوركاري متناسب با شرايط اضطرار براي سازمان هاي دولتي و شركت هاست.
مدير امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز گفت: از ديگر پژوهش ها، بررسي تحولات زماني و مكاني بيماري كرونا با رويكرد مديريت كانون بحران در حوزه درمان و توزيع جغرافيايي بيماري كرونا در استان فارس و شهر شيراز است.
وي ادامه داد: ساخت عينك طبي ضدبخار محافظ در برابر ويروس كرونا ، بررسي عكس هاي سي تي اسكن ريه بيماران با استفاده از روش يادگيري عميق و هوش مصنوغي براي تشخيص نتيجه مثبت يا منفي كرونا، بررسي داروهاي موجود در ايران از نظر ميزان تاثير بر كرونا با استفاده از روش يادگيري عميق و هوش مصنوعي، پمپ سرنگي، توليد ماده ضدعفوني كننده سطوح، ساخت محلول هاي ضدعفوني كننده غيرالكلي، راه اندازي واحد توليد خلوص بالا و توليد روايت هاي تصويري از آثار سعدي و حافظ با هدف كاهش فشارهاي رواني ايام كرونا، از ديگر پژوهش هاي انجام شده در اين دانشگاه به شمار مي آيد.
دكتر افضلي اظهار داشت: از طرح هاي پژوهشي صورت گرفته، ۳۰ درصد آنها در حال اجراست، برخي نيز به مشكل خاصي برخورد كرده كه نيازمند همكاري بخش هاي ديگر است.
دكترمحمدهادي اسكندري ، رئيس كارگروه تخصصي توليد واكسن و فرآورده هاي بيولوژيك دانشگاه شيراز نيز در اين نشست با ارايه گزارشي از روند كار پژوهشي توليد سريع واكسن هاي پيشرفته نو تركيب ويروسي كرونا گفت: اين پروژه توسط يك كارگروه بين المللي دنبال مي شود كه دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، يك دانشگاه آلماني و يك دانشگاه استراليايي در آن حضور دارند.
وي افزود: اين كار از ۲ ماه پيش به صورت شبكه اي در حال انجام است و كار را جلومي بريم.
دكتراسكندري ادامه داد: كار پژوهشي توليد فرآورده هاي بيولوژيك از ۲ سال پيش در دانشگاه شيراز شروع شد و ما روي ۲ واكسن ديگر كار مي كرديم كه با شيوع ويروس كرونا، روي اين ويروس تمركز كرديم.
عضو هيات علمي بخش صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز گفت: براي توليد اين واكسن به تخصص هاي مختلفي نياز است و هم اينك از اين تخصص ها بهره مي بريم.
دكتراسكندري با بيان اينكه براي توليد سريع واكسن هاي پيشرفته نو تركيب ويروسي كرونا، از يك سيستم پيشرفته به نام توليد شبه ويروس استفاده مي كنيم، بيان داشت: از طريق مهندسي معكوس مي توانيم يك ذره ويروسي را بسازيم و با همين شيوه، يك شبه ويروس ساختيم كه عفونت زا نيست بلكه ايمن زاست.
وي ادامه داد: آن چيزي كه به نظر مي رسيد براي واكسن هاي نوتركيب مناسب باشد سيستم توليد در گياه است، اين سيستم بسيار پيشرفته، سريع و پدافندي و ارزان قيمت است.
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز گفت: در اوايل اسفندماه ۹۸ با انتخاب اين سيستم، كار پژوهشي را آغاز كرديم و در اين مدت ويروس هايي را كه در دنيا آلودگي ايجاد مي كند، رصد مي كنيم و با قاطعيت مي توانيم بگوييم، ويروسي كه امروز در ايران با آن مواجه هستيم با ويروس موجود در هلند يا ژاپن صد درصد تشابه ژنتيكي دارد.
دكتراسكندري افزود: مدل هاي ساخت واكسن نيز انجام شده است و به اين جمع بندي رسيديم از كدام اپيتوپ ها براي توليد واكسن استفاده كنيم. (اپيتوپ، قسمتي از يك آنتي ژن است كه توسط سيستم دفاعي تشخيص داده مي شود. )
وي ادامه داد: پس از طراحي سازه هاي ژنتيكي، آنها در گلخانه هاي هوشمند به گياه خاصي تزريق مي شوند كه اين گياه ها پس از مدتي برداشت شده و از آنها واكسن توليد مي شود.
رئيس كارگروه تخصصي توليد واكسن و فرآورده هاي بيولوژيك دانشگاه شيراز تصريح كرد: دانش فني توليد اين واكسن را در كشور داريم اما بايد اين كار وارد مرحله اجرايي شود.
استاندار فارس نيز در نشست كميته علمي ستاد مديريت بيماري كرونا گفت: اعتقاد من بر اين است كه تهديد كرونا فرصت هاي زيادي در درون خود دارد كه يكي از اين فرصت ها، همگرايي ها و نشست هايي است كه بين مجامع علمي، كاربردي و بخش خصوصي ايجاد مي شود و دستاورد خوبي هم براي آينده كشور رقم مي زند.
دكترعنايت الله رحيمي با قدرداني از تلاش هاي جامعه علمي، دانشگاه هاي كشور و استان افزود: رفتن به سمت يافتن راه هاي درمان كرونا و كشف واكسن و داروي مورد نياز چنين بيماري هايي در مرحله اول يك وظيفه انساني است كه براي كل جامعه بشري سودمند است.
وي ادامه داد: از طرفي نيز فرصت هاي علمي جديدي پيش روي محققان و پژوهشگران قرار مي دهد كه در ارتقاي سطح علمي كشور و دانشگاه ها اثرگذار خواهد بود.
دكتر رحيمي گفت: همچنين فرصت هاي اقتصادي بي نظيري ايجاد مي كند كه اگر به همه اين موارد بپردازيم، بخش زيادي از مشكلات امروز جامعه انساني و جامعه ايراني حل خواهد شد.
وي بيان كرد: كساني كه در جوامع علمي و دانشگاه تاثيرگذار هستند بايد اين مباحث را به عنوان يك رسالت انساني بيشتر ترويج كنند.
استاندار فارس ادامه داد: با توجه به توانمندي علمي دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشكي اين شهر و همچنين ساير مراكز علمي اين استان و بخش خصوصي علاقه مند به همكاري در اين زمينه، مي توانيم به نتايج مثبتي دست يابيم لذا تشكيل كميته هاي كاري و مشترك بين بخش ها ضرورت دارد.
دكتررحيمي افزود: در زمينه اجرايي شدن كار پژوهشي توليد سريع واكسن هاي پيشرفته نو تركيب ويروسي كرونا در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز، رايزني هاي لازم را با معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري انجام مي دهم و اعتبار لازم را خواهم گرفت تا به نتايج روشن تري در آينده نزديك دست يابيم.
وي ادامه داد: طرح هاي پژوهشي صورت گرفته در دانشگاه شيراز بايد در اختيار بخش هاي مختلف قرار بگيرد تا براساس علاقه مندي و چارچوب تخصصي بتوانند متقاضي يا سفارش دهنده چنين طرح هايي باشند.
استاندار فارس اضافه كرد: هنوز در راه مبارزه با ويروس كرونا قرار داريم، اين بيماري مشكلات زيادي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايجاد خواهد كرد و بايد براي بعد از آن نيز برنامه ريزي كنيم.
جانشين استاندار فارس در ستاد استاني مديريت بيماري كرونا نيز در اين نشست گفت: از ابتداي شيوع ويروس كرونا، استاندار فارس ماموريتي براي تهيه واكسن و كيت هاي تشخيص بيماري كرونا به دانشگاه شيراز داد.
دكترعبدالرضا قاسم پور اظهار داشت: به موازات اين كار، در نشست هاي ستاد استاني مديريت بيماري كرونا، كميته علمي براي ارتباط و هم افزايي هرچه بيشتر دانشگاه شيراز با دانشگاه علوم پزشكي، ارتباط با جامعه و صنعت تشكيل شد و در اين مدت اقدامات خوبي در اين كميته صورت گرفت.
معاون توسعه مديريت و منابع استانداري فارس بيان كرد: طرح هاي پژوهشي بسياري در كميته علمي ستاد استاني مديريت بيماري كرونا نيز پيگيري شد كه تا كنون حدود ۳۵ طرح پژوهشي توسط دانشگاه شيراز در اين زمينه تهيه شده است.
دكتر قاسم پور افزود: هدف اين است كه با كار علمي و كارشناسي، تهديد كرونا را به فرصت تبديل كنيم.
   تاریخ: ۰۸:۵۸ - ۰۱/۰۲/۱۳۹۹   بازدید: ۳۲۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)