روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

بيانيه اجلاس بيست و هفتم روساي دانشگاه هاي بزرگ كشور
**جهت دریافت متن اصلی بیانیه کلیک کنید.** ضمیمه
 
بيست و هفتمين اجلاس روساي دانشگاههاي بزرگ كشور با حضور سيزده رئيس دانشگاه عضو و معاونين آموزشي و دانشجويي به صورت ويدئو كنفرانس و به ميزباني دانشگاه ۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري روز پنجشنبه مورخ چهارم ارديبهشت تربيت مدرّس برگزارشد. حاضران در اين اجلاس ضمن ابراز تاسف از شرايطي كه بر اثر شيوع ويروس كرونا براي كشور و دنيا پيش آمده و با اعلام همدردي با خانواده هاي قربانيان اين ويروس بويژه استادان، كارمندان و دانشجويان فقيد و اعلام سپاسگزاري از كادر درماني، بهداشتي، خدماتي و پشتيباني و تمامي مسئولاني كه براي مديريت اين بحران در تلاش هستند، بر موارد ذيل تاكيد نمودند: - دانشگاهها افزون بر انجام وظائف و برنامههاي آموزشي و پژوهشي مرسوم سعي كردهاند توان علمي، كارشناسي و تجهيزاتي ۱ خود را در خدمت مقابله با شرايط پيشآمده ناشي از شيوع اين ويروس قرار دهند و بديهي است همچنان آمادگي كامل خود را براي پشتيباني علمي، فناوري و فكري از دولت و ستاد ملي مبارزه با كرونا اعلام ميدارند .اميد است با مديريت يكپارچه و راهبردي، دانش، تجربيات، دستاوردها و توانائيهاي فناورانه دانشگاه ها به همراه پاركهاي علم و فناوري بيش از گذشته براي غلبه بر اين بحران مورد بهره برداري قرار گيرد. - از آنجا كه حفظ سلامتي و ايمني دانشجويان، استادان و كارمندان دانشگاه از هر چيزي اولي است، دانشگاهها همچنان تمام ۲ تلاش خود را به كار خواهند بست تا با همفكري و همگرايي، برنامههاي آموزشي خود را در نيمسال جاري با رعايت مقررات و آئين نامههاي آموزشي، پژوهشي و اداري و با حفظ كميت و كيفيت و با لحاظ مصوبات و ابلاغيههاي ستاد ملي مبارزه با كرونا از طريق آموزش مجازي و غير حضوري به انجام برسانند .در همين جهت اعلام مي نماييم كه از زمان بروز اين مشكل دانشگاه ها با استفاده از توانمنديها و ظرفيتهاي خود در سريعترين زمان ممكن برنامهها و زيرساختهاي لازم را براي تداوم آموزش از طريق سامانههاي الكترونيكي فراهم ساخته و بيدرنگ به انجام وظائف و مسئوليتهاي خود و دستيابي به كيفيتهاي مورد نظر مشغول هستند .از اينرو وظيفه خود ميداند تا از يكايك دانشگاهياني كه ما را در انجام اين مهم ياري داده اند، سپاسگزاري نماييم . - دانشگاهها تلاش خواهند كرد تا با توجه به ابلاغيههاي ستاد ملي مبارزه با كرونا برنامهاي براي تكميل دروس عملي با ۳ استفاده از فرصت تابستان پيشِ رو ارائه كرده و پيش از آغاز نيمسال اول سال تحصيلي آينده اين دروس را تكميل و شرايط را براي آغاز سال تحصيلي جديد در موعد مقرّر فراهم سازند . - معاونين آموزشي دانشگاههاي عضو با هماهنگي معاونت محترم آموزش وزارت عتف امتحانات پايان ترم را با استفاده از ۴ روش ها، سامانهها و ابزارهاي ممكن قبل از آغاز سال تحصيلي جديد برنامه ريزي و اجرائي خواهند كرد .در همين جهت ضرورت دارد تا آئين نامههاي مربوط و مقررات موجود متناسب با شرايط كنوني بويژه در مورد شيوه برگزاري امتحانات و نمرهدهي پس از بررسي دقيق مورد بازبيني قرار گيرند. - اگرچه در شرايط كنوني حضور دانشجويان در خوابگاه ۵ ها و سالنهاي غذاخوري و هر گونه تجمع آنان در مكانهاي عمومي دانشگاه به صلاح نبوده و ممكن است سلامتي آنان را در معرض خطر قرار دهد، با اينهمه در صورتي كه ستاد ملي مبارزه با كرونا اجازه حضور دانشجويان به طور تدريجي را در دانشگاهها صادر نمايد، معاونين دانشجوئي برنامهاي براي حضور و اسكان آنان بر اساس پروتكل هاي ستاد يادشده و با اولويت حفظ سلامتي دانشجويان در خوابگاهها و تامين غذا تهيه و اعلام خواهند كرد .
- ضمن تشكر از اقدامات به موقع و مدبرانه وزارت عتف در مديريت شرايط پيش آمده و اقدامات لازم براي به حداقل رساندن ۶ هرينههاي اينترنت دانشجويان براي استفاده از برنامه هاي آموزش الكترونيكي دانشگاهها با مساعدت وزارت محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات، انتظار دارد همه دستگاههاي ذيربط از دستاوردهاي موفق دانشگاهها در عرصه آموزش غير حضوري پشتيباني نموده و در جهت تامين منابع و توسعه و تجهيز زيرساختهاي لازم آنان را بيش از پيش مورد حمايت قرار دهد . - معاونين دانشجوئي همچون گذشته ضمن تعامل سازنده با نمايندگان دانشجويان و شوراهاي صنفي، گفتگو با آنان را براي ۷ بهرهگيري از نظرات و ديدگاههاي آنها با رعايت عدم دخالت در امور آموزشي و اجرائي و وظايف ذاتي دانشگاهها دنبال خواهند نمود.
   تاریخ: ۱۵:۳۹ - ۱۰/۰۲/۱۳۹۹   بازدید: ۹۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)