روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي هيچگاه تعطيل نشده است
 
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نشست مجازي معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور اظهار داشت: فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها در ماه هاي اخير هيچگاه متوقف نشده و با قدرت و گستردگي قبل در فضاي مجازي دنبال مي شود.
فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي هيچگاه تعطيل نشده است
دكتر غفاري: فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي هيچگاه تعطيل نشده است معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نشست مجازي معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور اظهار داشت: فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها در ماه هاي اخير هيچگاه متوقف نشده و با قدرت و گستردگي قبل در فضاي مجازي دنبال مي شود.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاري برنا، نشست مجازي معاونان و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور با حضور منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر غلامرضا غفاري، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت و جمعي از مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي سراسر كشور و مديران ستادي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با موضوع «دانشگاه اجتماعي؛ مسائل امروز، افق فردا» عصر (سه شنبه) در سالن شهداي جهاد علمي وزارت علوم برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دكتر غلامرضا غفاري، با اشاره به اينكه عمده فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي صورت گرفته دانشگاه ها در ماه هاي اخير به سمت فضاي مجازي رفته گفت: در ماه هاي اخير فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها تعطيل نبوده بلكه صرفاً نوع فعاليت ها تغيير كرده است. عرصه فعاليت هاي فرهنگي با فعاليت هاي جمعي و داوطلبانه تعريف مي شود. تلاش ما اين بود كه اين فعاليت هاي جمعي و داوطلبانه در شكل ديگر خود يعني در فضاي مجازي ادامه و استمرار داشته باشد.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با اشاره به تغيير ماهيت شكل فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در ماه هاي اخير خاطرنشان كرد: تأثير شيوع بيماري كرونا در حوزه فرهنگي و اجتماعي همچون حوزه آموزشي مهم و تأثيرگذار بوده است.فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي صورت ديگري به خودش گرفته و در فضاي مجازي با قدرتي بيش از پيش ادامه پيدا مي كند.
وي در ادامه افزود: مديران محترم لطفاً اين نكته را به ياد داشته باشيد كه مهر 1399 شباهتي به مهر 1398 ندارد. چه در ساحت عملي و چه در ساحت ذهني امروز كرونا تبديل به معيار موفقيت كشورهاي مختلف شده است. ما نيز بايد اين مسير را ادامه دهيم. براي كسب جايگاه مناسب جهاني در اين خصوص به تغيير فاز و بازنگري نياز داريم.
دكتر غفاري در پايان سخنان خود يادآور شد: اولين الزام در اين تغيير نگرش، در نسبت با مسئله سواد رسانه اي بوده و بايد همگي اطلاعات و تكنولوژي هاي لازم را به شكل وسيع و گسترده استفاده كنيم. در همين خصوص انديشكده اي در فضاي مجازي تشكيل شده كه نقطه عطف خوبي در اين زمينه مي تواند باشد. حوزه فرهنگي حوزه پويايي است. بايد فعاليت خود را با شرايط و وضعيتي كه پيش رو داريم و با نگاهي به آينده تنظيم كنيم. نكته پاياني اينكه نهاد دانشگاه نهادي فرهنگي است و اگر اين هستي را از آن بگيريم مي شود مؤسسه اي شبيه ديگر مؤسسات موجود در بازار.
در ادامه نشست مديران و رؤساي شوراي هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق كشور به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در حوزه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي پرداختند.

لزوم ريل گذاري جديد در حوزه فرهنگي و اجتماعي
دكار وحيد شالچي، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي و دبيرشوراي هماهنگي فرهنگي دانشگاه هاي منطقه يك در اين نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوي دانشگاه هاي اين منطقه گفت: در زمينه مسائل موجود در زمينه بخش فرهنگي و اجتماعي اموزش عالي بايد گفت كه چالش هاي جدي براي رسالت خود در فرهنگ دانشگاه ها داريم. اگر تعريف سياست گذاري تحت عنوان گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را بپذيريم بايد ديد وضع موجود چگونه بوده و براي حركت به سوي وضع مطلوب چكار بايد كرد. فلسفه پيدايش دانشگاه در نظام ما بر مبناي سه ركن آموزش، پژوهش و تربيت انسان و شهروند قرار دارد. به نظر من هرچقدر در دو زمينه اول يعني آموزش و پژوهش اقدامات خوبي صورت گرفته اما نسبت به بخش سوم يعني تربيت انسان كاستي هايي را داريم.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم ريل گذاري در زمينه فرهنگي و اجتماعي اظهار داشت: براي پيشبرد اهداف مد نظر در اين بخش به ريل گذاري جديد و تقويت ساختارها نياز داريم. براي بهبود وضعيت فرهنگي اجتماعي به بررسي 4 حوزه نياز داريم. نخست ايده ها، دوم نيروي انساني، سوم منابع مادي و چهارم اختيارات تقييني. در خصوص اين 4 بخش بايد گفت كه در زمينه نيروي انساني متأسفانه نيروي انساني لازم براي كار فرهنگي در دانشگاه ها مسئله زا است. تحليل من اين است كه پس از كرونا، بحران هاي جديدي خواهيم داشت. در زمينه بودجه نيز بايد گفت كه متأسفانه در شرايط كنوني كشور به نظر مي رسد در صورت انقباظي شدن بودجه، بخش فرهنگي و پژوهشي از قرباني هاي اين انقباض هستند.
دكتر شالچي در پايان سخنان خود افزود: در حوزه اختيارات تقييني نيز ذكر اين نكته ضروري است كه در دانشگاه ها، بخش فرهنگي و اجتماعي پاسخگوي مسائلي هستند كه تأثير حداقلي در آنها دارند. همچنين اين بخش در رأي گير ي هاي مربوطه نيز حق رأي حداقلي دارند. متأسفانه شيوه تربيت استاد به گونه اي پيش رفته است كه استاد را تبديل به كسي كه معطوف به توليد مقاله است كرده ايم. استاد گاهي وقت كمي براي دانشجو مي گذارد چرا كه ما اغلب تكنسين هاي خوبي را جذب كرده ايم تا استادان خوبي كه بتواند با دانشجو ارتباط برقرار كند. استاد دغدغه مند فرهنگي، دانشجوي دغدغه مند فرهنگي تربيت مي كند.
طاهري، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد و رئيس شوراي هماهنگي منطقه 9 در اين نشست در خصوص ايجاد دانشگاه شبكه اي، تنوع بخشي به راه هاي ارتباطي با دانشجويان و انجام پويش هاي دوران كرونا مثل پويش عدالت آموزشي سخن گفت. ابرهيم نوري، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه سيستان و بلوچستان و نيز رئيس شوراي هماهنگي منطقه 8 نيز در خصوص مسائلي همچون ارتباط با ارگان ها و سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي خارج از دانشگاه و بررسي آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي در دنياي واقعي و مجازي سخن گفت.
هوشمند، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز، گليجاني مقدم، دبير شوراي هماهنگي فرهنگي دانشگاه هاي دخترانه، واعظي، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شيراز، حجت الاسلام حجت شاه نظري، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه اصفهان، شيرخاني، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ايلام، بهرامي، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه اراك، علي جو، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه اروميه، جانعليزاده، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مازندران، ناجي، دبير دانشگاه هاي ستادي فني حرفه اي، فرهنگيان، علمي كاربردي و پيام نور، عسگري، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه باهنر كرمان، صالحي، معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه هنر و دهقان نژاد، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علم و صنعت از ديگر مديراني بودند كه به ارائه نقطه نظرات خود در اين نشست پرداختند.
منبع خبر:
برنا نيوز
   تاریخ: ۱۳:۲۶ - ۰۳/۰۳/۱۳۹۹   بازدید: ۱۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)