روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

تاريخچه شكل گيري آموزش مجازي در دانشگاه هاي ايران
 
رئيس كارگروه سياست گذاري و نظرات تخصصي آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم درباره شروع آموزش مجازي در كشور و تاريخچه شكل گيري آن به بيان توضيحاتي پرداخت.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهي گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان، حدود 3 ما از شروع آموزش مجازي در دانشگاه ها گذشته است. در ابتدا شروع اين آموزش با اعتراضات زيادي از سوي دانشجويان و بعضا اساتيد رو به رو بود، اما در نهايت شيوع گسترده كرونا و مشخص نبودن زمان مشخصي براي پايان آن باعث شد تا تمام دانشگاه ها زير ساخت آموزش مجازي را فراهم كنند.

رئيس كارگروه سياست گذاري و نظرات تخصصي آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم قرار گرفتن در اين شرايط بحراني و اجبار به ورود به آموزش مجازي را مقدمه اي دانست كه باعث جهش در نظام آموزش عالي كشور خواهد شد. اما تا پيش از شيوع كرونا اكثر دانشجويان و جامعه دانشگاهي آشنايي با آموزش مجازي و الكترونيك و بستر هاي آن نداشتند و برخي اصلا نمي دانستند كه با نشستن در خانه هم مي توان ادامه تحصيل داد، از پايان نامه دفاع كرد و فارغ التحصيل شد.

با شكل گرفتن و رونق آموزش هاي مجازي بسياري اين آموزش ها را مبتني بر بستري لرزان مي دانند كه به يكباره بنا شده و با پايان كرونا بدون هيچ سر و صدايي فروخواهد ريخت، به همين دليل درصدد شديم كه به بررسي تاريخچه شكل گيري و شروع آموزش مجازي در دانشگاه هاي كشور بپردازيم.

تاريخچه شكل گيري آموزش مجازي در دانشگاه هاي ايران

تاسيس دانشگاه مكاتبه اي قبل از انقلاب، اولين آموزش از راه دور كشور علي اكبر صفوي، رئيس كارگروه سياست گذاري و نظرات تخصصي آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهي، درباره تاريخچه شكل گيري آموزش مجازي در دانشگاه هاي كشور، گفت: آموزش هاي از راه دور در ايران و دنيا سابقه اي طولاني دارد. در كشوري مثل استراليا كه پراكندگي جغرافيايي آن 5 برابر كشور ما و جمعيت آن (در سال هايي كه كه آموزش از راه دور شروع شد) حدود 10 تا 20 ميليون نفر بوده و امكان فراهم كردن مدرسه در خيلي از مناطق آن وجود نداشته است آموزش از راه دور سابقه اي طولاني دارد. در اين كشور حدود 70 تا 80 سال پيش از طريق تلوزيون به دانش آموزان آموزش مي دادند.

بيشتر بخوانيد: تبديل تهديد به فرصت با استفاده از آموزش هاي مجازي

رئيس كارگروه سياست گذاري و نظرات تخصصي آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم، افزود: قبل از انقلاب دانشگاهي مثل پيام نور به عنوان دانشگاه مكاتبه اي شكل گرفت كه هدفش از تاسيس آن اين بود كه مطالب را براي دانشجو پست كنند و آن ها اين مطالب را بخوانند و سپس امتحان دهند كه بعد از انقلاب اسم اين دانشگاه به نام پيام نور تغيير يافت.

تاريخچه شكل گيري آموزش مجازي در دانشگاه هاي ايران

سال 1381، آغاز جنب و جوش ها براي آموزش الكترونيك صفوي در ادامه با بيان اينكه قدمت دانشگاه پيام نور در دنيا به چند دهه قبل برمي گردد، اظهار كرد: تقريبا از اواخر سال 79 و اوايل دهه 80 بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا شروع به اوج گرفتن كرد. در ايران سال 1381 اولين طرح جامع توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات كشور اعلام شد. از اين مقطع به بعد جنب و جوشي براي كاربرد هاي فناوري در مفهوم هاي آموزش الكترونيك، تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك و ... به صورت جدي مطرح شد.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز بيان كرد: دانشگاه ها و افراد متعددي متناسب با اين برنامه ها فعاليت هايي را شروع كردند؛ براي مثال در شيراز سال 1381 يك كنفرانس جهاني درباره راهكار هاي توسعه فناوري اطلاعات برگزار شد. بعضي از دانشگاه ها در همين راستا از سال هاي 1380 تا 1381 به وزارت علوم تقاضاي راه اندازي دانشگاه ها و رشته هاي مجازي را دادند و از اين سال ها وزارت علوم درگير بررسي تقاضا هاي شكل گيري مباحث مرتبط با آموزش هاي الكترونيكي شد.

تاريخچه شكل گيري آموزش مجازي در دانشگاه هاي ايران

دانشگاه شيراز پيشگام آموزش مجازي در كشور او در ادامه افزود: اولين دوره آموزش الكترونيك وزارت علوم و اولين مجوز راه اندازي و شروع به كار را دانشگاه شيراز در اواخر سال 82 گرفت و برخي رشته هاي مجازي و الكترونيك از اواخر سال 82 در اين دانشگاه راه اندازي شد. اين رشته ها شامل: مهندسي برق و كنترل، تجارت الكترونيك و حقوق در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بودند.

رئيس كارگروه سياست گذاري و نظرات تخصصي آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: بعد از دانشگاه شيراز طي 6 ماه چند دانشگاه ديگر از جمله دانشگاه علوم و حديث قم، علم و صنعت و اميركبير نيز به اين عرصه وارد شدند. يك سال پس از آن دانشگاه هايي كه مجوز گرفته بودند، اما هنوز دوره را شروع نكرده بودند به عنوان دانشگاه كاملا مجازي و الكترونيك شروع به كار كردند. برخي از اين موسسات موسسه آموزش عالي ايرانيان، موسسه آموزش عالي مهر البرز و علوم و حديث قم بودند.

بيشتر بخوانيد: مزايا و معايب آموزش مجازي در دانشگاه ها/ جامعه دانشگاهي آمادگي پذيرش آموزش مجازي را دارد؟

صفوي در ادامه تاكيد كرد: بعد از آن در طول سال هاي 85 - 86 عملا فعاليت هاي متعددي براي توسعه دوره هاي مجازي شكل گرفت و چيزي حدود 7 دانشگاه و موسسه آموزش عالي كاملا مجازي تاسيس شد. بعد از آن دانشگاه هاي دولتي نيز به اين سمت و سو كشيده شدند. حدود 20 تا 30 دانشگاه دولتي و حدود 8 موسسه غير انتفاعي در اين سال ها در آموزش مجازي فعال بوده و اقداماتي را انجام دادند. البته تنها حدود 10 تا 20 درصد از فعاليت هاي اين دانشگاه ها به صورت مجازي بود.

تاريخچه شكل گيري آموزش مجازي در دانشگاه هاي ايران

اين عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در ادامه بيان كرد: بسياري از قوانين و الزامات در برنامه هاي توسعه كشور در اين سال ها ديده شده بود، اما نه با جديت دنبال شد و نه مسئولان و مقامات ارشد كشور شناخت كافي از ظرفيت هاي اين آموزش الكترونيك داشتند؛ لذا نتيجه آن اين بود كه خيلي اجازه توسعه به آموزش هاي الكترونيك و سرمايه گذاري لازم به آن ها داده نشد.

كرونا باعث شد مسير 15 ساله را 2 ماهه طي كنيم او در ادامه بيان كرد: با اتفاقي كه در زمان كرونا افتاد به يكباره مجبور شديم در زماني بسيار كوتاه مسيري كه بايد در 15 سال طي مي شد ظرف يك تا دو ماه طي كنيم و 90 درصد آموزش عالي كشور كه هيچ آشنايي با آموزش الكترونيك نداشتند مجبور شدند كه به سراغ اين ابزار بيايند. آنچه كه هم اكنون در 90 درصد دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي كشور در حال انجام است، حدود 20 تا 30 درصد ظرفيت آموزش الكترونيك است و خيلي از مولفه ها هنوز در آن به كار برده نشده است.

تاريخچه شكل گيري آموزش مجازي در دانشگاه هاي ايران

معايب آموزش الكترونيك در ايام شيوع كرونا صفوي در ادامه با بيان اينكه مسيري كه در اين 3 ماه طي كرده ايم حدود 30 درصد از مسير رسيدن به آموزش الكترونيك است، اضافه كرد: اين آموزش از نظر كيفي نسبت به آنچه كه مي تواند باشد بسيار پايين تر است. يكي از مولفه هاي آموزش الكترونيك توليد محتوا هاي جذاب است، ولي دانشگاه ها فرصتي براي ارائه محتواي با كيفيت نداشته اند.

او در ادامه درباره ساير نواقص آموزش الكترونيك نيز گفت: دومين نكته ضعف آموزش الكترونيك اين است كه اساتيد، دانشجويان و مديران نحوه استفاده از آموزش مجازي را نياموخته اند و معيار ها و شاخصه هاي رشد كيفيت نيز تعريف نشده است. البته نبايد ناديده گرفت كه در اين شرايط بحراني با سرعت وارد كار شديم.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شيراز درباره ساير اقدامات انجام شده براي افزايش كيفيت آموزش مجازي، افزود: در اين مدت كه آموزش مجازي در دانشگاه هاي ما شروع شده است 30 تا 40 كارگاه آموزشي براي دانشگاه هاي كشور برگزار شد و در اين كارگاه ها حدود 30 هزار استاد آموزش ديدند.

مزاياي آموزش الكترونيك در ايام كرونا رئيس كارگروه سياست گذاري و نظرات تخصصي آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم تحقيقات و فناوري درباره نكات مثبت آموزش الكترونيك در دانشگاه ها نيز گفت: به دليل اهميتي كه اين آموزش دارد و تحول بنياديني كه در سيستم آموزش عالي كشور ايجاد مي كند تضمين مي كنم كه اين آموزش الكترونيك باعث خواهد شد آموزش عالي ايران در مسير فناوري و تكنولوژي رشد بسيار بالا و حركت رو به جلويي داشته باشد.

صفوي درباره دلايل اين تحول آموزش عالي ايران، تاكيد كرد: مهارت حدود 80 تا 90 درصد استادان ما كه فاصله زيادي از اين ابزار ها داشتند به مقدار زيادي رشد كرده است، دانشجويان با اين ابزار آموزش الكترونيك آشنا شدند، زير ساخت هاي دانشگاه ها در اين مسير به مقدار زيادي رشد كرده است. به دليل اينكه محتوا هاي دروس روي فضاي اينترنت قرار مي گيرد همه در راستاي اطمينان، دقت و شفاف كردن منابع حركت مي كنند.
   تاریخ: ۰۷:۱۰ - ۰۵/۰۳/۱۳۹۹   بازدید: ۲۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)