روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

انتخاب استاد دانشگاه شيراز به عنوان سرآمدان علمي ايران
 
دكتر سيد مسعود نبوي زاده، استاد بخش شيمي دانشكده علوم دانشگاه شيراز به عنوان سرآمدان علمي ايران در سال 1399 انتخاب شد.
فدراسيون سرآمدان علمي ايران، تحت حمايت و مديريت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، يكصد نفر از محققان كشور را در سال 1399 به عنوان سرآمد علمي در 2 گروه الف و ب انتخاب كرده و دكتر سيد مسعود نبوي زاده، با كسب اعتبار علمي 75 ، عضو گروه ب اين فهرست است.
پرداخت پژوهانه نقدي و آزمايشگاهي و نيز تامين مخارج بكارگيري محقق پسادكتري از حمايت هاي اين فدراسيون مي باشد.
در اين راستا 250 ميليون ريال به عنوان پژوهانه و 50 ميليون ريال اعتبار استفاده از خدمات شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي به اين استاد دانشگاه شيراز تعلق گرفت .
همچنين دكتر نبوي زاده مي تواند نسبت به جذب يك محقق پسادكتري اقدام كند و حق الزحمه آن توسط فدراسيون سرآمدان علمي ايران به مدت يك سال پرداخت مي شود.
در سال گذشته نيز دكتر سيد جعفر حسيني، عضو هيات علمي بخش شيمي دانشكده علوم دانشگاه شيراز به عنوان سرآمدان علمي ايران انتخاب شد.
   تاریخ: ۱۳:۳۹ - ۰۶/۰۳/۱۳۹۹   بازدید: ۵۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)