دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نشست مجازي معاونين پژوهش و فناوري منطقه هفت كشور
 
نشست مجازي در خصوص «بند هـ تبصره 4 قانون بودجه سال 98 كل كشور» با حضور دكتر عبدالساده نيسي مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهش و فناوري وزارت عتف، دكتر سيدمجتبي زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز و دبير منطقه هفت و برخي از اعضاي منطقه هفت كشور شامل معاونين محترم پژوهش و فناوري دانشگاه هاي صنعتي شيراز، هنر شيراز، فسا، جهرم، خليج فارس و ياسوج، مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و مراكز آموزش عالي لامرد، ممسني، فيروزآباد، داراب، اقليد، آباده، لارستان و رياست پژوهشكده مكانيك سازمان فضايي ايران (شيراز) برگزار شد.
در اين نشست مجازي كه به مدت دوساعت بطول انجاميد، مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهش و فناوري وزارت عتف، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز و برخي از اعضاء منطقه به بيان ديدگاه ها و مهمترين اقدامات در زمينه خريد و بروزرساني تجهيزات پرداختند.
دكتر زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز و دبير منطقه هفت در ابتداي جلسه ضمن آرزوي سلامتي براي همه اعضاء، از زحمات و پيگيري هاي مجدانه دكتر برومند و دكتر نيسي در خصوص خريد و بروزرساني تجهيزات، تشكر ويژه كردند. همچنين ايشان در خصوص لزوم دقت بيشتر در تنظيم قراردادها تأكيد كردند و عنوان نمودند كه دانشگاهها در زمان انعقاد قراردادها، ضمانت هاي لازم را اخذ نمايند. جهت اطمينان از رعايت موارد قانوني، دفاتر حقوقي دانشگاهها در عقد قراردادها ورود نمايند. ايشان پيشنهاد دادند كه دفاتر حقوقي دانشگاه هاي عضو منطقه در اين خصوص در تعامل بيشتري با يكديگر باشند.
سپس در ادامه نشست، دكتر نيسي گزارشي از خريد و بروزرساني تجهيزات ارائه نمودند و به اقدامات انجام شده در اين خصوص اشاره نمودند. ايشان اظهار داشتند بودجه اختصاصي به خريد تجهيزات آزمايشگاهي فقط در اختيار دانشگاه ها قرار گرفته است و شامل پژوهشكده ها و پژوهشگاه ها نمي شود. همچنين اعلام نمودند كه ليست تجهيزات در شاعا بايستي تكميل و خدمات رساني از طريق سامانه شاعا صورت گيرد. از بودجه بند هـ تبصره 4 مي توان بابت هزينه هاي بروزرساني دستگاههاي موجود در دانشگاه استفاده نمود و در اين خصوص دانشگاهها اختيار تام دارند و ملزم به رعايت خريد براساس قوانين مي باشند. اين هزينه جهت زيرساخت IT نمي باشد و فقط تا سقف ابلاغيه دوم ميباشد. ايشان همچنين به دانشگاهها براي خريد تجهيزات منطقه و توجيه دليل خريد موازي يك ماه فرصت دادند. در خصوص تبصره فاينانس اظهار نمودند كه دولت از بانكهاي خارجي وام مي گيرد و اين وام را به دانشگاه ها مي دهد، ولي قسط آن را دولت مي دهد.
در ادامه جلسه تعدادي از اعضاء منطقه به ارائه گزارش و اقدامات انجام شده و نيز مشكلات موجود در دانشگاه خود در خصوص خريد و بروزرساني تجهيزات و تبادل نظر در اين خصوص پرداختند. در پايان جناب آقاي دكتر نيسي مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت عتف به سئوالات و ابهامات بند هـ تبصره 4 پاسخ دادند.

   تاریخ: ۱۲:۵۹ - ۰۴/۰۴/۱۳۹۹   بازدید: ۱۵۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)