دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

ديدار رئيس دانشگاه با اعضا و هيأت رئيسه شوراي كاركنان
 
دكتر نادگران، رئيس دانشگاه شيراز، در نشستي صميمانه با اعضا و هيأت رئيسه شوراي كاركنان به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
در اين جلسه، نخست نمايندگان شوراي كاركنان پيام هاي تشكر و قدرداني كارمندان واحدهاي مختلف را به استحضار رياست دانشگاه رساندند و در ادامه نقطه نظرات و مسائل مختلفي را از طرف كارمندان واحدهاي مختلف دانشگاه، درخصوص طرح بهره وري، شيوه ي انتخاب كارمند نمونه و كارگروه ها و كميته هاي مديريت اداري دانشگاه، نقطه نظراتي را مطرح كردند.
سپس رئيس دانشگاه به موارد مطرح شده پاسخ داده و نظرات تكميلي خود را بيان كردند.
ايشان از احساس مسئوليت و دغدغه مندي شوراي كارمندان نسبت به مسائل حوزه ي كارمندي در دانشگاه تقدير و تشكر كردند.
   تاریخ: ۱۲:۴۳ - ۲۲/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۱۰۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)