دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

برگزاري اولين نشست آنلاين آشنايي و توانمندسازي مديران نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
 
اولين نشست آنلاين آشنايي و توانمندسازي مديران نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني ويژه ي مديران دفاتر و گروه هاي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه ها، مؤسسات و مراكز آموزش عالي، با حضور دكتر نادگران رئيس هيأت ناتك استان فارس و دكتر سليمي دبير هيأت ناتك استان فارس با محوريت بررسي آيين نامه هاي موجود براي بهبود كيفيت در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي ، دانشجويي و اداري مالي و... به مدت 2 ساعت، به صورت مجازي برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه دكتر نادگران، پيرامون حوزه ي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت و نقش راهبردهاي آن در توسعه ي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سخن گفت.
رئيس دانشگاه شيراز گفت: در بحث نظارت و ارزيابي و القاي اين دو واژه در بين كاركنان مي بايست، به گونه اي فرهنگ سازي شود كه نظارت و ارزيابي به معني مچ گيري نباشد؛ بلكه نظارت، ناظر بر فعاليت هاي جاري و مرتفع نمودن مسائل و مشكلات ايجادشده در هر مؤسسه باشد و ارزيابي هم ناظر به بررسي عملكرد و منطبق با سند راهبردي و برنامه ي عملياتي هر دانشگاه و مؤسسه ي آموزش عالي باشد.
ايشان در ادامه افزود: با هم افزايي، همدلي و ايجاد وحدت رويه بين مديران نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت با مديريت دانشگاه منتخب در بحث كيفي سازي مي بايست گام هاي مؤثري برداشته شود.
همچنين وي با تبيين نقش نظارتي هيأت ناتك براي تحقق اهداف آموزش عالي، علوم و تحقيقات مطالبي بيان كرد.
در ادامه، دكتر سليمي دبير هيأت ناتك استان فارس گفت: كيفيت سنجي و ارائه ي برنامه هاي بهبود كيفيت براي تمام مراكز و مؤسسات آموزش عالي استان از ضروريات است . ظرفيت هاي زيادي در آيين نامه ي شوراي نظارت ديده شده است.
همچنين او با بررسي موضع چگونگي تشكيل شوراي نظارت و ارزيابي و به رسميت شناختن جلسات و وظايف و اختيارات شورا در حوزه هاي مختلف پژوهشي و فناوري، مؤسسات آموزش عالي و ... به بيان نكاتي در اين خصوص پرداخت.
وي گفت: مدير نظارت و ارزيابي، با تشكيل كارگروه هاي تخصصي در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي مي تواند با ارائه ي پيشنهادهاي كاربردي به عنوان مديريت تصميم ساز در حوزه هاي مختلف و شفاف سازي فرآيندها و تصميم گيري براي ارتقاي پيشرفت اعتلاي نظام علم و فناوري نقش آفريني كند.
در پايان، اعضاي جلسهپيرامون مسئوليت هاي حوزه ي نظارت و نقش و جايگاه آن در مراكز آموزش عالي بحث و تبادل نظر كردند
   تاریخ: ۱۰:۱۹ - ۲۶/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۱۰۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)