دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

امضاي 13 قرارداد پژوهشي افزايش ضريب بازيافت ميادين نفتي با دانشگاه هاي منتخب كشور
 
قرارداد پژوهشي افزايش ضريب بازيافت ميادين نفتي و گازي با دانشگاه هاي كشور امروز با حضور وزير نفت امضا شد.

قرارداد پژوهشي افزايش بازيافت ۱۳ ميدان نفتي و گازي با دانشگاه هاي منتخب كشور صبح امروز (دوشنبه) با حضور «بيژن زنگنه» وزير نفت به امضا رسيد.

اين قراردادها شامل ۱۱ ميدان نفتي و ۲ ميدان گازي است كه در مجموع مبلغ اين قراردادها ۳۵ ميليون يورو و ۷۱۶ ميليارد تومان خواهد بود.

در اين مرحله، مطالعه ميدان يادآوران به دانشگاه تهران، ميدان پارس جنوبي به دانشگاه صنعتي شريف، ميدان رگ سفيد به پژوهشگاه صنعت نفت، ميدان مسجدسليمان به دانشگاه سهند تبريز، ميدان اسفند به دانشگاه شيراز، ميدان خشت به دانشگاه آزاد اسلامي، ميدان بينك به دانشگاه فردوسي مشهد، ميدان دورود به دانشگاه علم و صنعت، ميدان تنگ بيجار به دانشگاه شهيد چمران اهواز، ميدان مارون به دانشگاه صنعتي اصفهان و ميدان نوروز به دانشگاه خليج فارس واگذار مي شود.

مبلغ كل قراردادهاي مرحله اول و دوم، هزار ميليارد تومان و ۴۹ ميليون يورو است كه ۲۹۳ ميليارد تومان و ۱۳.۵ ميليون يورو آن مربوط به مرحله اول و ۷۱۶ميليارد تومان و ۳۵ ميليون يورو نيز مربوط به قراردادهايي است كه امروز امضا شد.

امضاي قراردادهاي جديد بر اساس مطالعه دقيق و مشاركت مستقيم شركت هاي متولي ميدان، صورت پذيرفته و ۱۳ ميدان بزرگ خشكي و دريايي در اين دوره از قراردادها انتخاب شده اند.
   تاریخ: ۱۱:۲۰ - ۳۱/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۳۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)