دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

برگزاري نشست «صلح جاويدان در سايه‌ي ايمان»
 
نشست علمي صلح جاويدان در سايه ي ايمان، به همت دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز، با همكاري معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه برگزار شد. در اين نشست كه به صورت مجازي ترتيب يافت، از كتاب «نظريه ي عمومي نفي دشواري در حقوق اسلامي»، نيز رونمايي شد.
در اين نشست، آيت الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد، استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران، دكتر ابراهيم عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي و دكتر حانيه ذاكري نيا عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز سخنراني كردند.
در ابتداي اين نشست، دكتر عباسي گزارشي درخصوص پيشينه ي برنامه ريزي نشست ها و همايش هايي با عناوين «صلح اديان»، «صلح و سلامت» و «سلامت براي صلح» در سال هاي ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ ارائه داد.
سپس دكتر حانيه ذاكري نيا كه همكار دكتر محقق داماد در تأليف كتاب «نظريه عمومي نفي دشواري در حقوق اسلامي» است، درخصوص مباحث كتاب به سخنراني پرداخت. وي گفت: كتاب پيش رو كه مفيد بحث اجراي تعهدات است، در ۵ فصل تنظيم گرديده است: فصل اول به اجراي تعهدات، فصل دوم، به ابعاد حقوقي و كيفري پرداخته؛ در فصل سوم، پس از بررسي فقهي قاعده «انظار معسر» و احكام و فروعات آن، اثر اعسار بر الزامات قراردادي و خارج از قرارداد تبيين مي گردد. در فصل هاي چهارم و پنجم به ترتيب با بررسي تطبيقي قاعده «لاحرج» و نظريه ي «هاردشيپ» و بحث تعذر اجراي تعهد و تطبيق آن با كليدواژه هاي «فورس ماژور» و «انتفاي اجراي قرارداد» مطرح شده است.
در ادامه دكتر محقق داماد، سخنراني خود را با موضوع «صلح جاويدان در سايه ي ايمان» ارائه كرد. اهم محورهاي سخنراني ايشان نيز بدين شرح بود:
- ناكارآمدي عملي طرح كانت در «رساله صلح پايدار» در قرن ۱۸راجع به تشكيل سازمان ناظر بر صلح جهاني، با وجود تشكيل جامعه ملل و سازمان ملل متحد پس از گذراندن دو جنگ جهاني خانمان سوز
- ارائه طرح صلح ايماني و توحيدي
دكتر محقق داماد در تبيين طرح خود بيان داشت: صلح صرفاً به معناي اجتناب از جنگ ميان انسان ها نيست. صلح ايماني، از ديدگاه انسان محوري نشأت نمي گيرد و نوعي معرفت است، به معناي تسليم در مقابل خداي واحد هستي. معرفتي كه جامعه ي بشري را به دو بخش «خودي و ناخودي» و جهان را به دو بخش «ذي روح و بي روح» تقسيم نمي كند. معرفتي با چهار بعد «صلح انسان با خدا»، «صلح انسان با خود»، «صلح با انسان هاي ديگر» و «صلح با جهان پيرامون».
ايشان در انتهاي سخنان خود، بيان داشت: كتابي كه امروز تقديم شد، درسي است كه حدود ۷سال تدريس مي كردم و به كمك دكتر حانيه ذاكري نيا تحقيق و چاپ شد. خلاصه ي كتاب، اين است كه اسلام و حكم اسلام دشوار نيست؛ بلكه سهل است. بخش پرسش و پاسخ، قسمت پاياني اين نشست بود.
   تاریخ: ۰۹:۴۲ - ۲۰/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۲۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)