دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

امضاي تفاهم‌نامه‌ي سه جانبه‌ي دانشگاه شيراز، اداره‌ي كل آموزش فني و حرفه‌اي استان فارس و دانشگاه فني و حرفه‌اي استان فارس
 
تفاهم نامه ي سه جانبه ي دانشگاه شيراز و اداره ي كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس و دانشگاه فني و حرفه اي استان فارس، با هدف همكاري مشترك و استفاده ي متقابل طرفين از توانمندي هاي آموزشي و مهارتي، امكانات و تجهيزات رشد و ارتقاي سطح مهارت هاي فني و مهارتي دانشجويان و فراگيران، ارتقاي جايگاه آموزش هاي مهارتي به واسطه ي تعالي سطح كيفي آموزش هاي مجازي، برگزاري دوره هاي آموزشي مبتني بر نيازسنجي، آينده پژوهي و درنظر گرفتن پتانسيل ها و ظرفيت هاي منطقه اي و تقويت زيرساخت هاي آموزش مجازي و الكترونيكي تحت هم افزايي طرفين به امضا رسيد.
طبق اين تفاهم نامه، كميته اي متشكل از رئيس مركز حمايت از فعاليت هاي علمي دانشجويان به عنوان نماينده ي تام الاختيار دانشگاه شيراز، رئيس اداره ي آموزش و پژوهش و برنامه ريزي اداره ي كل آموزش فني و حرفه اي فارس به عنوان نماينده ي تام الاختيار اداره ي كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس و مسئول هسته ها و انجمن هاي علمي دانشگاه فني و حرفه اي استان فارس، به عنوان نماينده ي تام الاختيار دانشگاه فني و حرفه اي استان فارس معرفي شده و اين نهادها به مدت دوسال با يكديگر همكاري خواهند داشت.
   تاریخ: ۰۹:۴۹ - ۱۵/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۲۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)