دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
عيد سعيد غدير خم بر تمام شيعيان جهان مبارك باد

نسيم حيات
غدير خم سال ها بود كه انتظار مي كشيد تا راز خلقتش را دراين بيابان خشك بيابد، تا آن كه كاروان آمد و در كنار او توقف كرد. پيامبر به سخن درآمد و جمعيّتي انبوه به نوشيدن كلامش ايستاد. نسيم كلام پيامبر صلي الله عليه و آله ، منادي وحي الهي و رسول پيام هاي خدايي، همه جا را از عطر ستايش خدا پر كرد. آن گاه علي عليه السلام را به سوي خود خواند. دست او را بالا برد و بر مردم نشانش داد. در فضايلش سخن ها گفت و پيغام خدا را رساند كه: بعد از من خدا او را انتخاب كرده است. انگار كه خلقت دوباره آغاز شود، روح زنده بودن در تار و پود وجود دميد. وحي خدا بود امامت او حكم الهي بود بيعت با او و همه از مرد و زن بيعت كردند و غدير خم بر خود مي باليد.
اسلام ولايي
اسلام كشتي نجات است اگر ولايت ناخداي آن باشد و مسلماني ريسمان رهايي است اگر به حلقه ولايت متصل باشد. اسلام نسيم حيات است اگر از سمت وادي ولايت پذيري بوزد و مسلماني زلال زندگي است اگر از سرچشمه ولايت بتراود. اسلام كامل ترين ديني است كه خالق عالم براي انسان پسنديد، اگر از كمال ولايت لبريز شود. اسلام پربارترين نعمت الهي است، اما اگر به گوهر ولايت مزين باشد و سرانجام، اسلام باران رضايت خداست، البته اگر از ابر سرشار از رحمتِ ولايت فرو بارد.
ولايت، لطف الهي
در وادي اسلام هميشه زلال حيات بخش ولايت جاري است و خدا هرگز اين بوستان سبز را در خشكي و عطش نبودن مولا و سرپرست و رهبر وا نمي نهد. در ديار مسلماني نسيم خوش بوي ولايت هنوز هم پس از سال هاي سال از جانب غدير خم مي وزد و دل و جان را زنده مي دارد. آن كه راه بر اين نسيم ببندد و عشق به ولايت را از دل بيرون كند، راه زنده بودن بر خود بسته است. راه جاودانگي عشق را بر خود بسته است. امّا حيات بخشي ولايت همواره جاري است.
كليد گنج قرآن
قرآن مجيد گنجينه اي ست بي همتا در آفرينش، سرشار از گوهرهاي گرانقدر و دُر دانه هاي ارزشمند. امّا كسي بايد باشد كه دَرِ اين گنجينه بگشايد و به هر كس به قدر ظرف و جودش ببخشد. قرآن دريايي است ژرف و بيكران، سرشار از مرواريدهاي معرفت. امّا بايد غوّاصي باشد تا توان غوص در اين ژرفا را داشته باشد و مرواريدها رابيابد و عرضه دارد. پس از پيامبر عليه السلام ، كه رحمت خدا بر او باد، علي عليه السلام قرآن ناطق است. كليد در گنجينه قرآن، كلام مبارك اوست. روح بلند علي عليه السلام است كه تحمل ژرفاي قرآن را دارد و دست فهم بلند اوست كه مرواريد را از صدف كلام الهي بيرون مي كشد.
حقايق را از غير حق باز مي شناسد و راه را از بي راهه باز مي شناسد. پس چگونه است اگر بعد از پيامبر عليه السلام علي عليه السلام نباشد؟
جانشين رسول خدا
«يا علي اگر بعد از من تو نبودي، معرفتي در ميان امت من نمي بود.» قلب مبارك پيامبر صلي الله عليه و آله نگران آينده امت است. باغي كه سال هاي سال براي آن و به امر خدا، خون دل خورد و رنج ها كشيد، اينك بدون علي عليه السلام بي باغبان مي ماند. واي از علف هاي هرز! واي از هجوم طوفان غفلت! با اين كه در شروع دعوتش به اسلام، فرموده بودكه علي وصي و جانشين من است، گاهِ رفتن به جنگ تبوك فرموده بود كه سزاوار نيست بروم مگر اين كه تو جانشين من باشي، در غدير گفت، هنگام رحلت گفت او بارها و بارها به هر بهانه اي از علي عليه السلام نام برد و تقديرش كرد و جانشين خود خواندش، امّا باز هم نگران بود، و نه بيهوده، كه به چشم مي ديد فردا را كه علي، ولي خدا، تنها مانده است. و امروز، روز غدير خم، روز بيعت دوباره ماست با ذريه خلف علي عليه السلام ، تا قلب مبارك رسول خدا را شاد كنيم.
بيعت با امام عصر(عج)
روز عيد غدير، فقط جشن نيست تا به شادي و كف زدن بگذرد. روز چشم دل گشودن است و با همه وجود بيدار شدن. روز بيعت است و حمايت از ولايت. روز مبارك باد گفتن است به يمن ولايت و روز شادباش گفتن به ولي عصر(عج) و بيعت مجدد با او. روز سلام و صلوات است بر پيامبر صلي الله عليه و آله كه امتش را رها نكرد. روز سپاسمندي از خداست كه در درياي طوفاني و پر غفلت دنيا كشتي نجات ولايت را به سويمان فرستاد. مبارك باد اين عيد. مبارك باد اين بيعت مجدد، مبارك باد ولايت امام عصر(عج).
آفتاب ولايت
امروز از غدير خم آفتابي طلوع كرد كه نه بر همه زمين، كه بر همه خلقت تا دورترين ذرّات آن تابيد. آفتابي كه گرمايش حيات آفرينش بودو نورش مايه بيداري جان ها. آفتابي كه طلوع كرد و هرگز به غروب فرو نخواهد نشست. آفتابي كه نورش در عمق جان مي نشيند و شور پرواز مي دهد. آفتابي كه در پرتو نورش تا بهشت مي توان رفت. آفتابي كه بهشت هم در انتظارش روز شماري ها كرد.
و امروز ما روز طلوع آن آفتاب را گرامي مي داريم. مبارك باد طلوع آفتاب ولايت بر همه آنان كه عاشق ولايتند.
سلام بر صاحب غدير
سلام بر غدير. سلام بر صاحب غدير. سلام بر تو اي علي، اي تجلي گاه صفات الهي، اي شگفتي آفرينش. دست هاي مهربان و پر صلابت توست كه آسمان را برپا داشته است. خلقت به حضور حجّت است كه مي گردد. زمين اگر ماندن را تاب آورده است، به اميد آمدن فرزند خلف توست. غديري كه به يمن وجود تو جاري شد، هنوز و تا هميشه تاريخ، مي جوشد و پيش مي رود و به زلاليِ خود تاريكي همه فتنه ها و غفلت ها را از چهره امّت اسلامي مي شويد. ولايت تو يا علي ريسمان نجات ماست. ما را درياب كه سينه مان از عشق تو لبريز است و خونمان به دوستي تو در رگ ها مي چرخد، يا علي.
بارش رحمت الهي
امروز روز ولايت است، امروز سوسن ها و نسترن هاي بوستان اسلامي دست هاي گرم و مهربان باغبان را با تمام وجودحس مي كنند. باغْ امروز باغباني تازه يافت و نه يك باغبان، كه باغباناني مهربان تا هميشه تاريخ؛ چرا كه ريسمان ولايت تا ابد ناگسستني است. امروز روز ولايت است و ما امروز به سپاس گزاريِ خدا مي ايستيم و به قدرداني او روزه مي گيريم و سجده شكر به جا مي آوريم. خداوندا، تو را سپاس بر فرستادن كامل ترين دين و سرشارترين نعمت. تو را سپاس بر بارش رضايت مندي ات بر ما و تو را سپاس بر جاري كردن زلال ولايت در دل هاي ما.
ذكر روز غدير
«مهربانا، تو را سپاس كه ريسمان نجات ولايت مولا علي و فرزندانش را ـ كه درود تو بر آن ها باد ـ به سويمان فرستادي. تو را سپاس كه به اين روز گرامي مان داشتي و باران كرامت بر ما باريدي. دل هامان را به عهدي كه بر ولايت با تو بستيم محكم كردي، قلب هامان را به ميثاقي كه در باب ولايت از ما گرفتي پايدار ساختي و انكار روز قيامت را بر ما نخواستي. تو را سپاس كه كمال دين و اتمام نعمتت را در ولايت اميرالمؤمنين، علي بن ابيطالب عليه السلام ، نهادي.» تو را سپاس مي گوييم و شكر مي كنيم.
شكست شيطان
هاله تابان نور را بنگر كه از آسمان مي بارد. فرشتگان را بنگر كه دست در دست هم داده و اين روز را به جشن ايستاده اند. امروز پايه هاي دين خدا محكم شد و تا ابد دل شيطان در سوز حضور ولايت خواهد سوخت. او تا ابد حضور ولي امر خدا و جانشين برحقش را بر زمين مي نگرد و در اندوه روز غدير مي سوزد و ما به پاس شكست شيطان و ثبات دينمان اين روز را جشن مي گيريم. مبارك باد روز عيد غدير خم، روز آبياري دل هاي مومنان به زلال مِهر ولايت.
تجلّي عدالت و امامت
غدير تجلي گاه نام و ياد علي عليه السلام است. علي عليه السلام ، قهرمان بت شكن و عدالتخواه تاريخ كه در سراسر زندگي خود، حق گفت و براي حق كوشيد و سرانجام در راه اجراي حق و عدل به شهادت رسيد. علي عليه السلام و هواداران او در طول چهارده قرن، در راه رهايي و آزادي مردم محروم، پرچم مبارزات سختي بر دوش كشيده اند. شخصيت علي عليه السلام چون درياي پهناوري تمام جهان هستي را در بر گرفته است و شگفتا كه اين دريا با ديدن اشك كودك يتيمي طوفاني و متلاطم مي شود.
پيام غدير
داستان غدير از عظمت و ضرورت ولايت و ريشه اي بدون اين مسئله خبر مي دهد. رسول صلي الله عليه و آله در آن هنگام و در زير آن آفتاب سوزان. آن همه جمعيت را براي چه نگه مي دارد و چه پيامي براي شان دارد.
اين پيام اساسي ترين پيام دين او بود و به راستي رسول صلي الله عليه و آله بر عظمت و ضرورت آن واقف بود، كه مردم را در آن گرماي سوزان نگه داشت و رسالت آسماني خويش را به مسلمانان ابلاغ فرمود.
مكان غدير
بين مكه و مدينه محلي به نام «جُحفه» هست و «غدير خم» در همين جا قرار دارد. چون اين آبگير به شكل خُم رنگرزان بوده است و برخي از قبايل صحرايي گاه در آن جامه هاي رنگ كرده خويش را مي شسته اند، آن را «غدير خم» ناميده اند.
واقعه غدير
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در سال دهم هجري به قصد انجام دادن اعمال حج از مدينه به مكه سفر كرد. پس از پايان اعمال حج و هنگام بازگشت، در كنار غدير خم، جبرئيل بر پيامبر نازل شد و اين آيه را خواند: «اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده، ابلاغ كن؛ و اگر نكني پيامش را نرسانده اي. و خدا تو را از (گزندِ( مردم نگاه مي دارد».
پيامبر فرمود تا همه آن جمعيت انبوه گرد آمدند. آن گاه وحي و دستور خداوند را درباره تعيين جانشين ذكر فرمود و علي عليه السلام بن ابيطالب را پيش خود خواند. دست او را گرفت و بلند كرد و با صدايي رسا فرمود: «هر كس كه من تاكنون مولاي او بودم، از اين پس علي عليه السلام مولاي اوست.» آن گاه در حق آنان كه علي را ياري كنند دعا فرمود و در حق آنان كه او را ترك گويند و بي ياور گذارند. نفرين كرد.
بهترين روز
در غدير خم نگر نور دل افروز علي عليه السلام نيست روزي در جهان مانند امروز علي عليه السلام
روز كامل گشتن دين است و اتمام نِعَم هجده ذيحجه يعني عيد پيروز علي عليه السلام
چونكه از يمن علي عليه السلام حق راضي از اسلام شد زين جهت امروز باشد خوش ترين روز علي عليه السلام
روز توحيد است روز رحمت و روز اميد پرده برداري شد از حُسن دل افروز علي عليه السلام
شهر دانش احمد است و مرتضي در وازه اش انبيا غير از محمد دانش آموز علي عليه السلام
اقيانوس بي كران
غدير، بركه نيست؛ اقيانوسي بي كران است كه سراسر هستي را پوشانده است. غدير بخشي از تاريخ نيست؛ همه تاريخ است.
غدير، با علي عليه السلام پيوند خورده است. سخن علي عليه السلام و خداي علي عليه السلام است.
غدير ضرورتي بود كه بايد براي هدايت و ارشاد مردم و ادامه رسالت انبياي الهي به وجود مي آمد و شخصي كه بتوان چنين رسالتي را عهده دار شود جز علي عليه السلام نبود.
غدير، خنثي كننده توطئه
آنچه مي توانست همه نقشه هاي منافقان را يكجا خنثي، و اسلام را در چنان برهه حساسي حفظ كند، تعيين جانشين پيامبر و اعلان رسمي آن بود، چنان كه حضرت زهرا(س) در اين باره مي فرمايند: «پيامبر در روز غدير، عقد ولايت را براي علي عليه السلام محكم كرد». غدير خم منافقان را فلج كرد و مانع اجراي نقشه ها و توطئه هاي شيطاني شان شد.
تاج ولايت
پيامبر صلي الله عليه و آله در غدير خم عمامه خود را، كه «سحاب» نام داشت، به عنوان تاج افتخار بر سر اميرالمؤمنين عليه السلام قرار دادندو انتهاي عمامه را بر دوش آن حضرت آويختند و فرمودند «عمامه تاج عرب است».
خلاصه مكتب وحي
«غدير» عصاره و نتيجه خلقت و چكيده تمام اديان الهي و خلاصه مكتب وحي است و صرفا واقعه اي تاريخي نيست. اين نام مقدس، عنوان عقيده ما و اساس دين است. غدير ثمره نبوت و ميوه رسالت است غدير تعيين كننده خط مشي مسلمانان تا آخرين روز دنياست. غدير ماجرايي سرنوشت ساز است كه «خطبه غدير» شاخص ترين و زنده ترين سند آن است.
عيدي بي نظير
اي غدير خم تو را مانندْ در اعيار نيست عاشقان را چون تو در اعياد عيدي ياد نيست
فطر و هم نوروز و اضحي بي تواش بنياد نيست بلكه عيدي چون تو اندر عالمِ ايجاد نيست
تجلي غدير
غدير، برترين عيد است محمد صلي الله عليه و آله ، جايگاه ويژه اش در ميان ساير مناسبت ها آن گاه روشن مي شود كه بدانيم پس از هزاران پيامبر الهي، آنگاه كه اسلام به بشريت عرضه شد غدير تكميل كننده اسلام شد و «حجت» كه زمين حتي يك روز بي آن برقرار نمي ماند، در غدير معنا گرفت.
غدير كه مهر صحت همه محبت هاي پيش از خود را به همراه دارد منشأ ايجاد محبت هاي شريف بعدي شد و امروز در عصر غيبت محبت الهي، «ولايت فقيه» تجلي غدير است.
غدير در سخن امام علي عليه السلام
حضرت علي عليه السلام در روز جمعه اي كه با غدير مصادف بود، ضمن خطبه اي فرمودند: همانا امروز، روزي بس بزرگ است. در اين روز گشايش در رسيد و در اين روز منزلت آن كسان كه شايسته بودند بلندي گرفت و برهان خدا روشن شد. آري امروز، روز روشن حق است روز به صراحت سخن گفتن از مقام پاك رهبر معصوم.
امروز روز كامل شدن دين است.
امروز روز عهد و پيمان است.
امروز روز گواهي گواهان است.
امروز، روز نمايان بنيادهاي نفاق و انكار است.
امروز، روز بيان حقايق ايمان است.
امروز، روز راندن شيطان است.
امروز، روز آزمودن مردمان است.
غدير، پاسدار اصالت ه
غدير، آن روز سازنده و آينده ساز مسلمانان...
غدير، آن روز كه پيامبر صلي الله عليه و آله براي ابد راهبران امت را معرفي فرمود.
غدير، آن روزي كه منافقان و دشمنان اسلام و پيامبر مأيوس شدند.
و غدير، آن روزي بود كه بشر گونه اي آسماني زمام امت را بر عهده گرفت.
زيارت اميرالمومنين در روز عيد غدير
از عباداتي كه خاص روز غدير است، زيارت بارگاه مطهر صاحب اين روز، يعني حضرت علي عليه السلام است.
نماز و روزه
«امام صادق عليه السلام فرموده اند: اين روز، روز عبادت و نماز است. و نيز فرموده اند: اين روز، روزي است كه حضرت علي عليه السلام به شكرانه آن روزه مي گرفت.
در وصف غدير
باده بده ساقيا، ولي ز خُمّ غدير چنگ بزن مطربا، ولي به ياد امير
تو نيز اي چرخ پير، بيا ز بالا به زير داد مَسرّت بده، ساغر عشرت بگير

وادي خم غدير، منطقه نور شد يا ز كف عقل پير، تجلي طور شد
يا كه بياني خطير، ز سرّ مستور شد يا شده در يك سرير، قرانِ شاه و وزير

چون به سر دست شاه، شير خدا شد بلند به تارك مهر و ماه، ظل عنايت فكند
به شوكت فرّ و جاه، بطالعي ارجمند شاه ولايتْ پناه، به امر حق شد امير

مژده كه شد مير عشق، وزير عقل نخست به همت پير عشق، اساس و مدت درست
به آب شمشير عشق، نقش رؤيّت بشست بزير زنجير عشق، شير فلك شد اسير

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۱۸/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۴۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)