دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
25 آذر ماه روز پژوهش گرامي باد

گوهر
پژوهش يعني غواصي در روياي ژرف و بي پايان دانش. پژوهش پروازي است به سوي دانايي و گذر از لايه لايه ابرهاي جهالت و دريافتن روشناي علم. پژوهش شكافتن پوسته هاي جهل و رسيدن به واقعيت هاست و در اين ميان هرچه تلاش وسيع تر و عميق تر باشد،نتيجه بيشتر و بهتر است. هرچه بيشتر غوص كني و در غواصي هرچه ماهرانه تر عمل كني، مرواريد بيشتري صيد مي كني و هرچه از تجاربِ دانشمندان و عالمان بيشتر بهره بگيري، زودتر به گوهر درياي علم مي رسي. دستانتان از علم پرگهر باد.
جام حيات
سپاس خداي تعالي را كه به انسان دانايي بخشيد و از اين جامِ حيات جرعه اي او را نوشانيد تا به داناييْ حيات جاودان گيرد و با جهالت بيگانه شود. خداوندا، ما را از آناني قرار ده كه در راهِ به دست آوردن اين نعمت مي كوشند. آنان كه قدم به قدم با توكل به تو، و به ياري تو، پرده هاي جهل و تاريكي را كنار مي زنند و به نور علم دست مي يابند. آنان كه همه بودنشان را صرف دانستن كردند و از همه دانششان و از همه تلاششان، شناخت تو و قرب تو و جهد در راه تو را آرزو داشتند. روز بزرگ پژوهش بر همه انديشمندانِ متعهدِ كشورِ اسلامي مان گرامي باد.
آغاز پژوهش
كنجكاوي و ميل به دانستن و شناختن، از جمله خصايص انساني است كه در كودكي به طور جدّي و آشكار بروز مي كند. كودكان پژوهشگراني بزرگند. لمس و ديدن اشيا و حتي زبان زدن به آنها راه هايي است كه كودك در ابتداي زندگاني اش براي شناختن به كار مي برد و سؤالات پياپي و بي انتها شروع جديدي از دوره پژوهش آنان است. بي اعتنايي به اين سؤالات جدّي، بي اهميّت دانستن آنها و دادن پاسخ هاي نادرست و گمراه كننده از سوي ما موجب مي شود كه كودكان در بزرگسالي پژوهشگران لايقي نباشند. بياييد پژوهشگران خردسالمان را جدّي تر بگيريم.
پژوهش در اسلام
دين اسلام اقيانوسي بي كران از دانايي و علوم مختلف را بر روي انسان مي گشايد. اهميّتي كه دين اسلام به انديشه، علم آموزي و پژوهش داده است بسيار شايان توجه است. كتاب هاي مذهبي از قرآن و نهج البلاغه گرفته تا ساير كتاب هاي حديثي، سرشار از علوم مختلف و دانستني هاي گوناگون است و بر عهده دانشمندان اسلامي است كه در اين اقيانوس بي كران غوص كنند و مرواريدي از دانايي به قدر توان خود به جامعه اسلامي هديه كنند.
ارزش پژوهش
آنچه به نتجيه كار پژوهشگر ارزش مي بخشد، موضوعي است كه پژوهشگر براي تلاش خود برگزيده است. انديشمندي كه براي روشن كردن و شناساندن راه زندگي بشر و نمودن راه هدايتي از سوي راهنمايان الهي، در كلام اين بزرگواران جستجو مي كند و درست را از نادرست مي شناساند و به تفسير و ترجمه آن مي پردازد، يا دانشمندي كه براي درمان يا شناخت عامل يك بيماري عمري را به تلاش مي گذراند تا جامعه بشري را از رنجي آزار دهنده نجات بخشد، حقّي عظيم بر گردن جامعه بشري دارد و شايسته پاداشي بسيار است. امّا هستند كساني كه براي قتل عام يا به خرابي كشاندن منطقه اي، در پي يافتن سلاحي مخرّب مي كوشند. اينان خائنان به عالَم علمند و سزاوار عقابي بزرگ. روز پژوهش بر همه آنان كه تعهد اسلامي و انساني را با پژوهش درآميختند، مبارك باد.
اهميّت پژوهش
اسلام عزيز براي پژوهش و جستجو در عالم علم اهميّتي ويژه و وافر قائل است، تا آنجا كه مداد علما را برتر و والاتر از خون شهدا مي داند و دانش اندوزي و طلب علم را از نماز و روزه و حج و جهاد در پيشگاه خدا بهتر و عزيزتر مي شمرد. آري معجزه برتر پيامبر ما كتاب آسماني اوست و جمله آغازي آن كه خداوند بدان با رسولش سخن گفت امر به خواندن است. رسول خدا و جانشينان گرانقدرش حامل همه علوم الهي بر روي زمين هستند و آبشارهاي سرشار و جاري كلامشان سفره هاي عظيم دانايي را در برابر ما گشوده است. شيريني دانستن، گواراتان باد، اي تلاشگران وادي علم.
قدم بر بال ملايك
چه صبح روشني است آن صبح كه به اميد دانستن و شناختن چشم بگشايي و در ديار علم قدمي برداري. وقتي به جستجوي گوهر علم قدم مي زني گام هايت را آهسته بر زمين بگذار. اين بالهاي ملايك است كه زير گام هاي با صلابت تو بر زمين گسترده است و اين صدا، صداي گرم ملايك است كه از خدا براي تو طلب بخشش مي كند. گام هايت را آهسته بر زمين بگذار، امّا با صلابت و اطمينان قدم بردار كه اين راه، راه بهشت است. خدا در پايان تو را به بهشت فرا مي خواند. آري، راه بهشت خدا از ديار علم مي گذرد.
راه سعادت
پژوهش در وادي دانش، تلاش در راه آموختن و يافتن دانستني ها و گام برداشتن در جاده علم، چنگ زدن به ريسمان سعادت و نوشيدن از جام خوشبختي و رستگاري است. اميرالمؤمنين علي(ع) مي فرمايند: «طالب علم در دنيا عزتمند و در آخرت رستگار است».
جرعه اي از جام دانش
جام علم و دانايي جامي است بي پايان كه نه لبريز مي شود و نه پاياني مي پذيرد و نه خشك مي شود. به نوشيدن جرعه اي از جام دانش تشنگي گل مي كند و عطش افزون مي شود. آنچه از جام دانايي به دست مي آيد عزّت دنيا و رستگاري آخرت است و آن كه جرعه اي از آن بنوشد وگامي در وادي آموختن بردارد، ناخواسته به سوي اين وادي كشانده مي شود و تشنه مي شود براي جرعه اي ديگر و گامي ديگر و جرعه اي ديگر تا وادي سعادت ابدي. زلالِ دانستن و آموختن گواراي وجودتان.
علم برتر
آموختن علم دين برتر از آموختن علوم دنيوي است. علوم ديني جستجو در كلام وحي و معصومين است و اين برتر از پژوهش در علوم مادّي و تجربي است. هرچند شناخت علوم دنيوي نيز ضروري و ارجمند است، امّا از آنجا كه هدف از اصل آفرينش، شناخت خدا و عبادت و بندگي اوست، جستجو در اين وادي داراي ارج و بهاي بيشتري است و علوم دنيوي و مادي نيز تا آنجا بها دارد كه در راه خدا و به ياري خدا صورت گيرد و اينجاست كه مقام طلب علم از مقام عبادت خدا به مراتب بالاتر و والاتر است.
ضرورت علم
از آنجا كه مقصدْ آخرت است و دنيا راهي است براي گذر و آخرت عالم بقا و ماندن است و دنيا عالم فنا و گذشتن، كسب علوم مربوط به عالم بقا بسيار ضروري تر، با اهميّت تر و پرفايده تر از كسب علوم مربوط به عالم گذراست؛ چنانكه شناختن مقصدِ اين راه بسيار مهم و ضروري است و اساسا سفر بدون شناختِ مقصد چرخشي است در بيراه. امروز فرصتي است تا به پژوهش هامان در اين باره بيانديشيم كه تا چه حد بدان اهميت داده ايم و تا كجا به ضرورت آن توجه كرده ايم.
در كلام معصوم
آن كه قدم به ديار پر نور علم مي گذارد و بال به سوي آسمان دانستن و شناختن مي گشايد، آنگاه به نور راه مي يابد كه شايسته چنين گام نهادن و بال گشودني باشد. در كلام روشن رسول اكرم حضرت محمّد(ص) جستجوگر راستين چنين توصيف شده است: «آن كه علم را براي خدا بخواهد هيچ دري از علم بر او گشوده نگردد جز آنكه در نفسش فروتني افزون شود، با مردم تواضع بيشتر كند، ترسش از خدا فزوني گيرد و اجتهادش در دين وسعت يابد. او كسي است كه علم را بياموزد و بياموزاند».
امّا آنكه علم را براي دنيا بخواهد يا براي منزلتي در ميان مردم يا مقامي نزد سلطاني، دري از علم بر او گشوده نگردد، جز آنكه خود را بزرگ پندارد، در ميان مردم تكبر كند، نسبت به خدا مغرور شودو در دين جفا كند. او كسي است كه از علم نه خود سود كند و نه ديگري را سود مي بخشد. روز پژوهش بر همه پژوهشگران كه به نام خدا، با ياد خدا و براي خدا در تلاشند گرامي باد.
پايه هاي پيشرفت
ميزان موفقيت و پيشرفت هر كشور وابسته به ميزان تلاش تلاشگران در زمينه هاي مختلف است و اساس هر تلاش شناخت مسائل مربوط به موضوع آن است و اين بر عهده پژوهشگران متعهدي است كه در زمينه هاي مختلف به پژوهش مي پردازند. هر تلاشي بر پايه علمْ موفق است و هر عملي به واسطه جستجوي جدّي در ديار پر رمز و راز علوم آشكار و روشن مي شود. در روز گراميِ پژوهش تلاشِ همه پژوهشگرانِ متعهدِ كشورمان را ارج مي نهيم و لحظات مبارك پروازشان را در عالم علم سپاس مي گوييم.
شناخت ضروري
در سفري كه در پيش گرفته ايم و در راهي كه گام برمي داريم، هيچ انديشيده ايم كه مقصد كجاست؟ به كجا مي رويم؟ اين رفتن براي چيست و براي كيست؟ در كدام يك از لحظات رفتن تأمل كرده ايم؟ در علامت ها و راهنماها؟ كجا ايستاده ايم و آيا به مقصد انديشيده ايم و راهي مناسب برايش جستجو كرده ايم؟ چه پژوهشي گرانقدرتر، پرفايده تر و ضروري تر از پژوهش درباره مقصدي كه به شتاب به سويش مي رويم؟ روز پژوهش روزي است كه پژوهش آغاز كنيم و به ضروري ترين جستجو در بودنمان دست بزنيم و از امروز، روزي مبارك و جاودان بسازيم.
تاريخي روشن
تاريخ پژوهش در ديار ما آن قدر درخشان و روشن است كه بسياري از دانشمندان امروزي، حتي در پيشرفته ترين كشورها چشم به ستارگان عالم پژوهش در تاريخ ديار دوخته اند و از نور آنان بهره مي گيرند؛ عالماني بزرگ، دانشمنداني وارسته و برجسته كه در علومي مختلف تبحّر داشته، استادانه پوسته هاي جهل را مي شكافتند وبه عمق دانايي ها دست مي يافتند. كساني چون ابن سينا، خواجه نصير طوسي، ابوريحان بيروني و چه بسيار از دانشمندان كه نه فقط از علوم مادّي بهره مند بودند، بلكه ازعلوم الهي نيز بي نصيب نبودند و اينك بر ماست كه آثار گرانقدرشان را ارج نهيم و از آن بهره بجوييم.
پژوهشگري بزرگ
استاد شهيد مرتضي مطهري ستاره اي است كه در دنياي علم و آگاهي به روشني درخشيد و نمونه اي برجسته، پرتلاش، هدفمند و متعهد در ميان پژوهشگران بود. امام عزيزمان خميني تمام آثار آن بزرگوار را بدون استثنا مفيد و خواندني مي دانند. دانشمند شهيد ما با اتكا به قدرت لايزال الهي قدم در راه پژوهش نهاد و آبشاري زلال و ريزان از دانستني هاي گرانقدر و نكات ارزشمند در پيشِ چشمِ آيندگان جاري ساخت. امروز در روز پژوهش تلاش هاي گرانقدر او را سپاس مي گوييم و آثار ارزشمندش را ارج مي نهيم و از چراغ هاي روشني كه برافروخت روشني مي گيريم.
گنجي از گذشتگان
پژوهش با تاروپود تاريخ گرانقدر ما چنان آميخته است كه در هر ورق از تاريخمان نام پژوهشگري دانشمند، حكيمي بزرگ يا عالمي برجسته به چشم مي خورد. اين امر، سنگيني باري را كه بر دوش گرفته ايم دوچندان مي كند. حيف است اگر به آثار گرانبهاي نياكانمان، كه چون گنجي نزد ما به يادگار مانده است، بي اعتنا باشيم و فقط آنها را در كتابخانه ها جمع آوري كنيم. حال آنكه سطر سطر آن آثار حاصل تلاش هاي خستگي ناپذير آن بزرگمردان بوده و راهگشاي مسيرهاي گوناگون در عالم علم است. روز پژوهش روز ارج نهادن به آن تلاش هاي پرثمر و آن آثار گرانقدر است.
هديه هاي گرانقدر
روز پژوهش ـ كه روز افتخار ايران اسلامي است ـ گاهِ ارج نهادن به مقامِ شامخِ عالمان و بزرگانِ عالمِ پژوهش است؛ كساني چون علامه حلّي، شيخ مفيد، علامه مجلسي، علامه طباطبايي، علامه جعفري و بسياري ديگر از ستارگان عالم علم كه چون خورشيد درخشيدند و نورشان همچنان به عالم علم روشني مي بخشد؛ بزرگ مرداني كه تمام لحظات عمر را صرف جستجو كردن، يافتن و دانستن كردند و ثمره عظيم آن همه تلاش را بي هيچ دريغي به آيندگان تقديم داشتند. هديه هاي گرانقدرشان را قدر بدانيم و تلاش عالمانه شان را سپاس گوييم.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۲۴/۰۹/۱۳۹۹   بازدید: ۲۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)