روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
اعتماد حلقه ي گم شده ي ارتباط رسانه و مردم
 
اين روزها «خبر» بخش مهمي از زندگي همه ما را تشكيل مي دهد.

اين روزها «خبر» بخش مهمي از زندگي همه ما را تشكيل مي دهد. هر روزمان با رويدادهايي آغاز مي شود كه بخشي از آن را تا انتهاي شب با خود به خوابگاهمان برده ايم.

به گزارش ايسنا منطقه ي فارس، خبر جزئي از زندگي روزمره ي همه آدم هاست؛ با برنامه ها و زندگي هايمان گرهي ناگسستني دارد؛ خبرهايي كه حالا پا را از تلويزيون و راديو و روزنامه و خبرگزاري پا فراتر گذاشته و دائم در حال چرخش در فضاي مجازي است.

اما خبرنگار و عكاس خبري، در متن خبر و رويداد قرار دارد؛ با رويدادها زندگي مي كنند؛ خبر توليد كرده و جريان هاي خبري را مديريت مي كنند؛ آدم هايي كه التهاب و هيجان سهمشان از حرفه اي است كه برگزيده اند؛ مردان و زناني كه همواره در شادي و غم مردم شريك بوده اند و همراه به مخاطبانشان خنديده يا اشك ريخته اند.

هفدهم مردادماه يك روز از تمام روزهايي است كه خبرنگاران در همه ي عرصه ها حضور دارند؛ اگرچه ديده نشوند و تنها به عنوان ابزاري باشند براي گفتم گفتن هاي مسئولان و اينكه عكس هايشان پرتره شود ميان خبرهايي كه هركدام مخاطباني را نشانه گرفته است.

خبرنگار عضوي از جامعه است؛ مسئول نيست؛ جنس مردم را دارد و حرف هايش، دردها و اميدهاي شهروندان است؛ مردمي كه خبرنگار را زبان و چشم و گوششان مي دانستند و حالا رنگ از اعتمادشان پريده!!.

به سراغ مردم رفتيم تا از آنها در مورد خبر و خبرنگار بپرسيم؛ اين بار مخاطبان را پررنگ كرده ايم؛ كسانيكه اگر نباشند يا اعتماد نداشته باشند؛ خبرنگار و عكاس و رسانه هم بي معنا خواهد شد.

معصومي خانم خانه دار جواني است كه با لبخند پاسخ خبرنگار ايسنا را مي دهد و خود را علاقه مند به اخبار عنوان مي كند.

او مي گويد هر روز 20 تا 30 دقيقه از وقتش به شنيدن و پيگيري اخبار اختصاص دارد؛ خبرهايي كه بر زندگي او هم تاثير داشته و دارد.

اين شهروند شيرازي با همان لهجه ي شيرينش مي گويد: شايد خبرهايي را از مسيرهاي غيررسمي بشنوم اما خبري را قبول مي كنم كه رسانه هاي رسمي منتشر كرده باشند.

او روزنامه خواني را هم دوست دارد اما پيگيري اخبار در خبرگزاري ها را راحت تر مي داند و مي گويد: ديده ام كه خيلي از اخبار را زده اند به نقل از ايسنا يا گوينده خبر نام ايسنا را مي آورد اما هيچ وقت روي سايت ايسنا نرفتم.

شهروند ديگري كه خود را كارشناس آزمايشگاه معرفي مي كند نظر ديگري دارد و مي گويد: در شبانه روز  حدود يكساعت را به خواندن خبرها اختصاص مي دهد اما از طريق شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي؛ اگرچه صحت آن را قطعا مي سنجد.

اين خانم كارمند ادامه مي دهد: اخبار رسانه هاي غير رسمي را ابتدا رد نمي كنم و با پيگيري آن در رسانه هاي معتبر سعي در جستجوي حقيقت دارم .

اين متصدي آزمايشگاه با بيان اينكه خبرنگاران و روزنامه نگاران را به طور كامل نمي شناسد، مي گويد: سال هاي دانشجويي به واسطه دوستانم اخبار را از ايسنا دريافت مي كردم اما حال تنها از شبكه هاي مجازي  پيگير اخبار هستم كه بخشي از آن هم خبرهاي ايسنا است.

رضايي دانشجوي دانشگاه آزاد نيز در گفت وگو با ايسنا گفت:  روزانه  وقت براي مطالعه اخبار مي گذارم و معتقدم كه رسانه ها و خبرنگاران داخلي به دليل نبود آزادي بيان كافي در اطلاع رساني درست ناتوان هستند .

اين دانشجوي جوان كه به همراه دوستانش براي خريد وسايل الكترونيكي به بازار آمده است؛ مي گويد كه اخبار روز را بيشتر از رسانه هاي خارجي دنبال مي كند اما واكنش و خبرهاي رسانه هاي داخل را هم مي بينم.

او ايسنا را خبرگزاري خوبي مي داند كه اخبارش را كامل تر و سريع تر از ديگران منتشر مي كند اما شخصا تمايل دارد كه اخبار مهم را از ديگر رسانه ها نيز دنبال كند.

شهروندي كه خود را محجوب و كارمند معرفي كرد نيز مي گويد بر دنبال كردن اخبار از رسانه هاي معتبر تاكيد داشته و دارد و در اين بين تعدادي از رسانه هاي بين المللي هم معتبر محسوب مي شوند؛ اگرچه امكان دارد در بعضي موارد شيطنت هاي رسانه اي دنبال شود.

او اما شهروندان ايراني را افرادي آگاه مي داند كه قادر به جدا كردن سره از ناسره هستند و همه خبري را به راحتي قبول نمي كنند؛ اما رسانه هاي داخلي هم نتوانسته اند در همه ي زمينه ها خود را همراه مردم نشان دهند.

اين شهروند ميانسال تاكيد دارد كه بسياري از مردم خبرنگاران را در زمين دولتي ها مي دانند و شايد همين عاملي بر تمايل آنان به رسانه هاي خارجي باشد.

استدلال او چنين بود كه به تعداد خبرنگاران شخصيت هاي متفاوت وجود دارد و هر فرد از ديد خود خبر را درك مي كند. بنابراين براي دريافت اخبار بهتر است به رسانه معتبر بيشتر اعتماد كرد تا فقط به شخص خبرنگار .

سودبخش يك كارمند شركت خصوصي است و تاكيد دارد كه روزانه حداقل 2 ساعت مطالعه مي كند و بخشي از آن هم به اخبار اختصاص دارد؛ او هم اعتمادش به رسانه هاي داخلي كمرنگ شده و روزنامه ها را اصلا نمي خواند اگرچه در فضاي مجازي گاه گداري خبرهايي را از خبرگزاري ها مطالعه كرده است.

اقاي همتي يكي از شهروندان شيرازي نيز درگفت وگو با ايسنا با بيان اينكه اخبار را از رسانه هاي خارجي دنبال مي كنم، در توجيه چرايي اين گفته خود افزود: رسانه هاي داخلي هرچه خود دوست دارند و صلاح مي بينند، پخش مي كنند .

او كه راننده تاكسي بود و اعتقاد داشت كه رسانه هاي خارجي واقعيت را بازگو مي كنند، گفت: هيچ وقت دو دوست بد همديگر را نمي گويند و هميشه بدي هاي همديگر را مي پوشانند اما دشمن واقعيت را بيان مي كند تا به ضرر تمام شود .

  اما آقاي رسولي كه مسافر اين تاكسي بود نظري خلافا راننده داشت و گفت: هرشب اخبار را از رسانه هاي داخلي رصد كرده و همچنان بر اين باورم كه رسانه هاي داخلي شايد كل حقيقت را عنوان نكنند ولي دروغ هم نمي گويند .

  او تصريح كرد كه رسانه هاي خارجي و فضاي مجازي در اكثر مواقع براي جو سازي و ايجاد آشوب از كاه كوه مي سازند .

  مريم بانشي، دانشجوي رشته روانشناسي دانشگاه شيراز نيز با بيان اينكه رصد اخبار  را از فضاي مجازي دنبال مي كنم؛ چرا كه سرعت انتشار اخبار در اين فضاها بيشتر و اكثر مواقع واقعيت را نشان مي دهند، در پاسخ به اين سوال كه از ديدگاه شما خبرنگار چه كسي است، گفت: وقتي اسم خبرنگار را مي شنوم اولين چيزي كه به ذهنم مي رسد اين است كه خبرنگار منعكس كننده واقعيت است   .

او ادامه داد: در كشور ما خبرنگاران خبره بسياري وجود دارد كه واقعا واقعيت جامعه را نشان مي دهند و مسئولين را به چالش مي كشند .

به اعتقاد بانشي، با وجود چنين كساني در برخي مواقع خبري كه در فضاي مجازي و كانال هاي مجازي پخش مي شود با خبري كه در رسانه ملي پخش مي شود، تناقض دارد .

رسول كرمي، كارمند يكي از ادارات نيز اين چنين گفت: اخبار را هم از رسانه هاي داخلي و هم از رسانه هاي خارجي و فضاي مجازي رصد مي كنم .

او بيان اينكه رصد اخبار در تمامي رسانه ا شفافيت را نشان داده ؛ چراكه برخي اخبار ر رسانههاي داخلي كمرنگ تر و در رسانه هاي خارجي پررنگتر بازگو شده و بالعكس،در خصوص اعتماد به رسانه ه اي داخلي و نيز گفت: امروزه نه مي توان به رسانه داخلي اعتماد كرد و نه خارجي؛ چرا كه هركدام سعي دارند موضوع را به نفع خود قلمداد كنند .

كرمي در پاسخ به اين سئوال كه از ديدگاه شما خبرنگار چه كسي است؟ تاكيد كرد: خبرنگار كسي است كه بدون هيچگونه جناح سياسي و راند بازي كار خود را انجام داده و حقيقت را منكعس كند.

وي عنوان كرد: اگر خبرنگار و خبرگزاري بدون جناح سياسي و به نفع جامعه و مردم و آزادانه رويدادها را منعكس كنند، قابل اعتماد خواهند بود .

به گزارش ايسنا؛ نكته تامل برانگيز تمام پاسخها اعتماد نداشتن هيچ يك از افراد به رسانه هاي مجازي غير رسمي است. تمام مصاحبه شونده ها معتقد بودند مطالب اين رسانه ها اصلا يا به ندرت صحت دارد و براي اطمينان از رسانه هاي معتبر و منبع داستفاده مي كنند .

فرزاد صدري معاون ارتباطات شهرداري شيراز و از پيشكستوتان رسانه در فارس در گفت و گو با ايسنا گفت: در تمام سال هاي حضور در رسانه ها به ويژه ايسنا مهمترين موضوعي را كه در تعامل با مديران دنبال كرديم پرهيز از حاشيه و مچ گيري زرد مطبوعاتي و جلب اعتماد مديران دستگاه اي اجرايي و غير دولتي بود.هيچ معضلي را جز براي رفع معضل با نگاه علمي و دانشگاهي دنبال نكرديم .

وي با تصريح بر اينكه هرگز از رانت رسانه اي و يا اهرم فشار رسانه براي كسب امتياز و ايجاد رانت استفاده نكرديم، افزود: برگزاري ميزگرد با مطالعات كارشناسي و حضور كارشناسان به ويژه استفاده از اصحاب علم و انديشه براي آسيب شناسي و راههاي برون رفت از آسيب ها و همچنين پوشش خوب و دقيق رسانه اي  در سال هاي گذشته موحب شده بود تا رسانه اي مانند ايسنا به عنوان رسانه اي قابل باور و اعتماد در بين مديران معرفي شود كه هدفش توسعه و شفاف سازي بود و هرگز تيتر فروشي نكرد .

اين فعال رسانه در استان فارس كه صداقت رسانه اي به دور از حب و بغض هاي شخصي و حزبي و نيز پرهيز از هرزنويسي را رويكزردهاي اصلي خود در سال هاي فعاليت در رسانه مي داند، گفت:   شيراز و فارس به لحاظ ميراث فرهنگي و معنوي يكي از ثروتمندترين شهرها و استان هاي كشور است.نظارت دقيق و كارشناسي بر سرمايه هاي ملموس و ناملموس معنوي و فرهنگي و حساسيت بر حفظ ميراث فرهنگي و نيز فرهنگ سازي در جهت حساسيت مردم در اين حوزه از مهمترين محورهاي گزارش ها باشد .

وي ادامه داد: در زمان فعاليت در ايسنا بيشترين سفر درون استاني را براي معرفي داشته هاي فرهنگي استان داشتيم و براي معرفي اين داشته ها از جست وجوي اينترنتي استفاده نمي كرديم بلكه شهر به شهر سفر مي كرديم و گزارش ميداني از اين حوزه ها مي گرفتيم .

به گفته صدري، با افزايش روز افزون فناوري هاي نوين ارتباطي، رشد و تكامل سايت ها، خبرگزاري هاي خبررساني و شبكه هاي اجتماعي، تحولي مهمي در شيوه كسب خبر، مطالعه و نحوه آگاهي مردم از رويدادها و اطلاعات مختلف از سراسر جهان به وجودآمده است.با اين همه رسانه ها بايد مراقبت كنند مردم اخبار درست را دنبال كنند و دروغ شيرين را به حقيقت تلخ ترجيح ندهند !

وي كه اعتقاد دارد   ارتباط تنگاتنگ با مردم و برگزاري ميزگرد با اقشار و صنوف مختلف مردمي و اجتماعي، اعتماد عمومي به ايسنا وساير رسانه ها در شرايط فعلي را تقويت مي كند، عنوان كرد: مردم وقتي ببينند عكس و حرف آنها در رسانه فراگيري چون ايسنا منتشر شده خود را با او نزديك مي دانند و ترجيح مي دهند خبر را از منبع رسمي آن دنبال كنند .

اين فعال رسانه اظهار كرد: تهيه كليپ هاي جذاب خبري از مباحث مورد علاقه مردم و بيان خواسته هاي آنان و پاسخگويي شفاف  مسئولين به اين خواسته ها افزايش اعتماد عمومي به اين رسانه را به دنبال دارد .

صدري با بيان اينكه رسانه بايد زبان گوياي خواسته ها ي مردم باشد و با نهادينه كردن پاسخگويي و ايجاد شفافيت آنها را به سمت دروغ هاي شيرين سوق ندهد . ، خاطرنشان كرد: انتشار اخبار اميد بخش و دوري گرفتن از فضاي ياس و نااميدي و دوري گرفتن از حاشيه هاي كاذب همراه با شفاف سازي و صداقت رسانه اي، انتظاري است كه هم جامعه از رسانه دانشگاهي خود دارد و هم نخبگان از او توقع دارند .

رئيس سابق و عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان فارس نيز در گفت و گو با ايسنا گفت: خبرنگاران همانند يك تصفيه خانه  با انعكاس كوچكترين انحراف رفتار مردم ، مسئولين و سازمان ها مي توانند باعث اصلاح شوند.

عبدالرسول قرائتي با بيان اينكه كار خبرنگار يك كار خوشايند و ارزشمند است، خاطرنشان كرد: اگر خبرنگاران بتوانند حرف هاي خود را  آزادانه و بدون دغدغه و نگراني بازگو كنند مشكلات در جامعه كمتر مي شود.

وي كه اعتقاد دارد اگر در برخي جاها خبرنگاران را آزاد گذاشته بوديم اينقدر مشكل در جامعه نبود، گفت: در طول روز  تقريبا حدود 3 الي 4 ساعت از  وقت خود ا صرف خواندن اخبار مي كنم كه از اين زمان حدود 50 درصد رسانه هاي رسمي و 50 درصد فضاي اجتماعي است.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
 
تاریخ: ۱۷/۰۵/۱۳۹۷