روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
زبان فارسي بايد به عنوان زبان مودت، دوستي و تئوري صلح مورد استفاده قرار گيرد
 
قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري در امور بين الملل اعلام كرد: زبان فارسي بايد به عنوان زبان مودت، دوستي و تئوري صلح مورد استفاده قرار گيرد.
زبان فارسي بايد به عنوان زبان مودت، دوستي و تئوري صلح مورد استفاده قرار گيردقائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري در امور بين الملل اعلام كرد: زبان فارسي بايد به عنوان زبان مودت، دوستي و تئوري صلح مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا از روابط عمومي دانشگاه تهران، دومين نشست رؤساي مراكز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه ها و مراكز علمي كشور در مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد.

علي درزي، رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا در مراسم افتتاحيه اين نشست بر لزوم استاندارد سازي يكتاي آموزش زبان فارسي تاكيد و از سياست هاي دوگانه در اين خصوص انتقاد كرد.

عبدالحميد عليزاده، مديركل دانشجويان غيرايراني سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، استاندارد سازي را در سه بخش محتوا، شيوه آموزش و سنجش از برنامه هاي سازمان برشمرد و برگزاري آزمون سامفا را نمونه اي موفق در اين خصوص خواند.

حسين سالار آملي، قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري در امور بين الملل، نيز با اشاره به اينكه نقش مراكز، صرفاً آموزشي نيست، تاكيد كرد: از زبان فارسي در گستره اي فراتر و به عنوان زبان مودت، دوستي و تئوري صلح بايد استفاده شود.

پس از افتتاحيه، نشست هاي تخصصي آغاز شد و در نشست نخست گزارشي از كارگروه هاي تخصصي شوراي علمي برنامه ارائه و سپس رؤساي مراكز آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه امام خميني قزوين، دانشگاه شيراز، دانشگاه اهواز، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه همدان، دانشگاه كردستان، دانشگاه پيام نور و كالج زبان فارسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تشريح راهكارهاي توسعه فعاليت هاي مراكز پرداختند.

در نشست دوم، آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي فارسي (سامفا) توسط رئيس كارگروه علمي با محتواي ارائه گزارش از آزمون اول و دوم، معرفي و مورد بررسي قرار گرفت.

نشست سوم با موضوع كتب آموزشي زبان فارسي به غيرفارسي زبانان، با حضور نويسندگان اين كتاب ها برگزار شد.

انتهاي پيام/4040
منبع خبر:
آنا
 
تاریخ: ۱۸/۰۵/۱۳۹۷