روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
 
شانزدهمين اجلاسيه مجمع خيرين تامين سلامت استان فارس با حضور حسينعلي شهرياري رئيس مجمع خيرين سلامت كشور و مقامات استان در تالار مجتمع رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد.
امين برنجكار شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس

شانزدهمين اجلاسيه مجمع خيرين تامين سلامت استان فارس با حضور حسينعلي شهرياري رئيس مجمع خيرين سلامت كشور و مقامات استان در تالار مجتمع رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد.

- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
- شانزدهمين اجلاسيه خيرين سلامت استان فارس
منبع خبر:
خبرگزاري مهر
 
تاریخ: ۱۸/۰۵/۱۳۹۷