روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
برترين هاي 5 ماده مسابقات دو و ميداني مشخص شدند
 
برترين هاي 5 ماده مسابقات دو و ميداني چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر در پيست تارتان دانشگاه شيراز مشخص شدند.
برترين هاي 5 ماده مسابقات دو و ميداني مشخص شدند
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم به نقل از دانشگاه شيراز، سرپرست اين مسابقات گفت: در ماده 5 هزار متر عطا اسدي از دانشگاه تبريز اول شد، محمد فرجي از غيرانتفاعي خاوران مشهد در جايگاه دوم ايستاد و علي رستمي از غير انتفاعي رجا به عنوان سوم رسيد.
دكتر روح اله دايي افزود: سنا شكوه و سجاد سنجري از غيرانتفاعي سناباد گلبهار به ترتيب چهارم و پنجم شدند و بهزاد شنوا ساري نصيرلو ازدانشگاه محقق اردبيلي ششم شد.
ماده 800 متر
وي گفت: در ماده 800 متر، پژمان يارولي از دانشگاه جامع علمي كاربردي، محمد رضا بيگي از دانشگاه سمنان و بابك كرمي ازدانشگاه پيام نور به ترتيب در جايگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
سرپرست اين مسابقات گفت: مقام هاي چهارم تا ششم اين ماده هم به ترتيب به ريبوار مرادپور از دانشگاه كردستان، حسن عابدي ازدانشگاه تبريز و حسين ميراني مولايي ازدانشگاه فني و حرفه اي رسيد.
صد متر
دكتر دايي افزود: در صد متر محمد امين برزي و احمد سعادتي از دانشگاه تهران اول و دوم شدند و سيد عباس مرتضوي مهريزي ازدانشگاه يزد در جايگاه سوم ايستاد.
وي گفت: محمدرضا رحيمي از دانشگاه علم و صنعت ايران، احمد مهرداديان سيوكي از دانشگاه صنعتي شيراز و مبين ركيده ازدانشگاه مازندران نيز به ترتيب چهارم تا ششم شدند.
400 متر با مانع
سرپرست اين مسابقات گفت: محمد رضا رحماني از دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، پويا رضواني اصل ازدانشگاه تبريز و سيد علي حسيني ازدانشگاه يزد به ترتيب مقام هاي اول تا سوم 400 متر با مانع را به خود اختصاص دادند.
دكتر روح اله دايي افزود: مقام هاي چهارم تا هفتم اين ماده هم به ارمين سبحاني ازدانشگاه كردستان، محمود نادري بلداجي ازدانشگاه فني و حرفه اي، حامد خيرآبادي از غيرانتفاعي خاوران مشهد و عليرضا جوكار از دانشگاه شيراز رسيد.
پرتاب چكش
وي گفت: در پرتاب چكش محمد شمسي ازدانشگاه يزد اول شد، مجيد حلاجي ازدانشگاه سمنان به عنوان دوم رسيد و محمد اكبرزاده از دانشگاه مازندران درجايگاه سوم ايستاد.
سرپرست اين مسابقات گفت: سجاد زارع ازدانشگاه فردوسي مشهد، رضوان آهنگريان ازدانشگاه مازندران و مرتضي ايمان پرور ازدانشگاه اروميه نيز چهارم تا ششم شدند.
مسابقات دو و ميداني پسران دانشجوي كشور، در ماده هاي دويست متر، چهارصد متر، هزار و 500 متر، ده هزار متر، چهار در صد متر، چهار در چهارصد متر، 110 متر با مانع ،3 هزار متر با مانع، پرش طول، پرش ارتفاع، پرش سه گام، پرش با نيزه، پرتاب نيزه، پرتاب ديسك، پرتاب وزنه، 20 كيلومتر پياده روي و دهگانه ادامه دارد.
در پايان مسابقات، نفرات برتر به اردوي تيم ملي دانشجويي دو و ميداني پسران دعوت مي شوند.
ر.ب 45/‏ ع. ع 57
 
تاریخ: ۱۹/۰۵/۱۳۹۷