روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
انتقال آب دريا به استان فارس با مطالعات دانشگاهي همراه باشد
 
به عقيده رئيس مركز پژوهش هاي علوم جوي و اقيانوسي دانشگاه شيراز انتقال آب خليج فارس به استان بدون مطالعات دانشگاهي امري غير علمي است.شعار سال: پس از سفر اسماعيل تبادار استاندار فارس در ابتداي سال به لامرد، طرح انتقال آب از خليج فارس به اين شهرستان قوت بيشتري گرفت. هر چند استاندار فارس اين موضوع را كه در جلسه شوراي اداري لامرد توسط رئيس شوراي اسلامي اين شهرستان مطرح و بر تحقق آن پافشاري شد، آن روز زياد مورد توجه قرار نداد، اما تاكنون با جديت پيش نيازهاي عمليات اجراي اين طرح كه موافقان و مخالفاني دارد را دنبال كرده است.

به عقيده رئيس مركز پژوهش هاي علوم جوي و اقيانوسي دانشگاه شيراز انتقال آب خليج فارس به استان بدون مطالعات دانشگاهي امري غير علمي است، زيرا ضرورت دارد براي انتقال آب از هر نقطه مطالعات علمي و اجتماعي انجام شود.

محمد جعفر ناظم السادات با اعلام اينكه اقدام به بهره برداري از آب دريا در آينده با مشكلات زيست محيطي روبرو است، مي افزايد: چنانچه سرمايه گذاري هاي لازم انجام و توجه مسئولان به پيش بيني وضعيت آب و هوا جلب شود، بي شك ميزان آگاهي و دانش محققان، جهش قابل توجهي خواهد داشت كه اين امر رونق اقتصادي در عرصه كشاورزي را به دنبال دارد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي هر ليتر آب براي استان بسيار سرنوشت ساز است، بيان مي كند: در ابتدا بايد توجه افراد جامعه را به اهميت منابع آبي بيشتر كنيم تا بتوانيم در امر صحيح بهره وري از آب اقدامات ارزنده اي انجام دهيم.

ناظم السادات با اشاره به اينكه تامين آب سالم براي جمعيت شهرها هم اكنون يكي از نگراني هاي بزرگ پيش روي دولت هاست، مي افزايد: در حال حاضر سطح آب در چاه هايي كه براي تامين آب شهرها استفاده مي شود با افت فراواني روبه رو بوده و انتقال آب از ديگر حوزه ها نيز اقدامي حساس است.

رئيس مركز پژوهش هاي علوم جوي و اقيانوسي دانشگاه شيراز با تاكيد براينكه استفاده از توان علمي دانشگاه براي اين امر مهم ضروري و كارآمد است، مي گويد: با نگرش بيشتر به محيط زيست بايد از همه ظرفيت هاي موجود در منطقه استفاده كنيم تا با پايداري محيط زيست، تصميمات عمراني و آباداني به بهترين شكل اجرايي شود.

مطالبه مهم لامردي ها

نماينده مردم شهرستان هاي لامرد و مهر در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد: هم اينك پروژه انتقال آب از دريا به لامرد به عنوان ابلاغ مفاد قرارداد به مسئولان امر در دستور كار قرار گرفته كه هنوز نتيجه آن اعلام نشده است.

به عقيده سيد محسن علوي تصويب شهرك 54 هزار نفري تابناك در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، صدور مجوز شهرك هاي صنعتي در لامرد و مهر، همچنين حل مشكل تضمين خريد انتقال آب از دريا به لامرد به عنوان يك مطالبه مهم از سوي مردم شهرستان در حال پيگيري است.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موقعيت اقليمي لامرد مي گويد: شهرستان لامرد براي مردم فارس از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه وجود ذخاير عظيم گازي و نزديكي به دريا يك شرايط خاص براي جذب سرمايه است و با اين اقدام مي توان يك تحول اقتصادي در منطقه رقم زد.

آب انتقالي از دريا در بخش كشاورزي قابل استفاده نيست

مدير طرح هاي آبرساني سازمان آب منطقه اي فارس نيز با اعلام اينكه اجراي طرح هايي مانند انتقال آب از دريا با توجه به دشواري هايي كه براي شيرين كردن آن به همراه دارد بسيار گران تمام مي شود، مي گويد: در اين صورت منطقي است كه براي مصارف صنعتي استفاده شود.

نوذر جلالي مي افزايد: چنانچه اين طرح در فارس عملياتي شود اقدامات ارزشمندي در حوزه صنعت صورت مي گيرد، زيرا به عقيده كارشناسان آبي كه از دريا استخراج مي شود پاسخگوي بخش كشاورزي نيست و براي اين بخش نمي تواند مقرون به صرفه باشد، بنابراين تنها در بخش هاي آشاميدني، صنعت، گردشگري و خدمات قابل استفاده است.

وي اضافه مي كند: از نتايج مثبت اين طرح، تامين آب آشاميدني مورد نياز اهالي و ساكنان مناطق همجوار با صنايع انرژي شهرستان لامرد است.

سايت شعار سال، با تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري تسنيم، تاريخ انتشار 17 مرداد 97، كد مطلب: 1797156، www.tasnimnews.com
منبع خبر:
شعار سال
 
تاریخ: ۱۹/۰۵/۱۳۹۷