روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
نشست علمي مشترك پيترودلاواله در شيراز برگزار مي شود.
 
نشست علمي مشترك پيترودلاواله 24 تا 31 شهريور 97 از سوي دانشگاه شيراز و دانشگاه بولونيا ايتاليا در شيراز برگزار مي شود. ميراث آريا: در برگزاري اين نشست پايگاه هاي ميراث جهاني منظر باستان شناسي ساساني فارس، پايگاه...
نشست علمي مشترك پيترودلاواله 24 تا 31 شهريور 97 از سوي دانشگاه شيراز و دانشگاه بولونيا ايتاليا در شيراز برگزار مي شود. ميراث آريا: در برگزاري اين نشست پايگاه هاي ميراث جهاني منظر باستان شناسي ساساني فارس، پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد، پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد، ميراث جهاني باغ ارم و اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس همكاري دارند.

عليرضا عسكري مدير پايگاه هاي سروستان و فيروزآباد و عضو هيات علمي دانشگاه شيراز درباره نشست علمي ميراث فرهنگي به مثابه ابزار توسعه پايدار گفت: «پي ير فرانچسكو كاليري از دانشگاه بولونياي ايتاليا دبير علمي اين نشست است. طي هفت روز، شش نشست علمي در قالب 23 سخنراني برگزار خواهد شد.»

او با بيان اينكه سخنراني ها با موضوعاتي چون باستان شناسي، باستان سنجي، تاريخ هنر و بازسازي هاي مجازي در حوزه ميراث فرهنگي و با حضور اساتيد دانشگاه هاي شيراز و بولونيا ارايه خواهد شد، اظهار داشت: «بحث و تبادل نظر در زمينه راهكارهاي جديد توسعه پايدار ميراث فرهنگي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران محوطه هاي ميراث جهاني استان فارس از ديگر برنامه هاي اين نشست خواهد بود.»

عسكري بازديد از محوطه هاي باستاني تخت جمشيد، فيروزآباد و بيشاپور را پايان بخش اين نشست علمي عنوان كرد.
منبع خبر:
روزنامه توریسم
 
تاریخ: ۲۳/۰۶/۱۳۹۷