روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشانه هاي تحول در دانشگاه ياسوج
 
گروه دانشگاه &– 6 ماهي از انتصاب دكتر عريان در دانشگاه ياسوج مي گذرد. به گزارش بويرنيوز، دانشگاه ياسوج به عنوان دانشگاه مادر استان از نقش و جايگاه مهمي برخوردار است هر چند كه تاكنون به جايگاه اصلي خود نيز نرسيده است. همواره دانشگاه ياسوج از سوي جريانات سياسي محل مناقشه بوده است و در (...)
گروه دانشگاه &– 6 ماهي از انتصاب دكتر عريان در دانشگاه ياسوج مي گذرد.

به گزارش بويرنيوز، دانشگاه ياسوج به عنوان دانشگاه مادر استان از نقش و جايگاه مهمي برخوردار است هر چند كه تاكنون به جايگاه اصلي خود نيز نرسيده است.

همواره دانشگاه ياسوج از سوي جريانات سياسي محل مناقشه بوده است و در برخي دوره هاي رنگ و بوي قوميتي و گاهي نيز سياسي، كاركرد اصلي دانشگاه را به حاشيه مي برد و بدتر از همه اين كه در برخي دوره ها شاهد مديريت دانشگاه در بيرون از آن بوديم.

هر چند در گذشته گام هاي مهمي براي توسعه دانشگاه برداشته شد، اما دانشگاه ياسوج كه مي توانست محور رشد و توسعه در استان باشد خود آنقدر درگير حواشي شد تا از رسالت اصلي خود دور ماند و امروز شاهد اين هستيم كه اين دانشگاه هنوز نتوانسته به نقش و جايگاه اصلي خود دست پيدا كند.

انتصاب دكتر عريان به عنوان فردي با تجربه و كسي كه قبل از ياسوج سابقه مديريت در دانشگاه بوشهر و معاونت در دانشگاه شيراز را به عهده داشت نويد دهنده اين بود كه وي بتواند از تجربه خود استفاده نموده و دانشگاه ياسوج را به جايگاه اصلي خود نزديك كند.

عريان معتقد است بايد دانشگاه در توسعه استان نقش ايفا كند و براي اين مهم با عمده سازمان ها و ادارات استان نشست داشته و تلاش كرده تا بين دانشگاه و نهادهاي استاني رابطه دوسويه برقرار كند و ظرفيت دانشگاه را معرفي و آن را در كمك به بخش هاي مختلف بكارگيرد.

رابطه نزديك وزير علوم و رئيس دانشگاه ياسوج اين فرصت را ايجاد كرده كه وي بتواند در توسعه نيروي انساني دانشگاه ياسوج موثر باشد و انتصاب رئيس دانشگاه علمي كاربردي استان و انتصاب دو تن از اعضاي علمي دانشگاه ياسوج به عنوان روساي دانشگاه هاي خارج از استان را مي توان نمونه اين اقدام دانست.

انتصابات رئيس دانشگاه ياسوج هر چند در برخي مواقع داراي انتقاد بوده اما داراي اين نكته مهم است كه از قوم گرايي و سياست زدگي بدور است و او تواسنته بر فشارهاي بيرون از دانشگاه فائق آيد و اين دستاورد مهمي است.

التهابات قوميتي كم شده و زمزمه حضور دانشجويان خارجي كه عريان وعده آن را از ابتدا داده بود، كم كم بارقه هاي اميدي را براي بالنده شدن دانشگاه ياسوج نويد مي دهد.

تا رسيدن به آنجايي كه مردم استان به داشتن اين دانشگاه افتخار كنند فاصله زيادي وجود دارد، اما كم كردن حاشيه ها و پرداختن به رسالت اصلي دانشگاه كه همانا تربيت نسلي نخبه است مي تواند سرعت رشد اين دانشگاه را افزايش داده و اميد به روزي كه نخبه هاي اين استان در انتخاب رشته خود با افتخار ابتدا دانشگاه ياسوج را انتخاب كنند.

ديدار رييس دانشگاه ياسوج با معاون اول رييس جمهور
منبع خبر:
بویر نیوز
 
تاریخ: ۲۴/۰۶/۱۳۹۷