روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
طرح جامع افزايش بهره وري انرژي در دستور كار قرار گيرد
 
شيراز- استاندار فارس با تاكيد بر ضرورت تلاش بيشتر براي صرفه جويي در مصرف آب و برق، گفت: طرح جامع و عملياتي افزايش بهره وري انرژي بايد با همكاري دانشگاه شيراز تهيه و اجرايي شود.
طرح جامع افزايش بهره وري انرژي در دستور كار قرار گيرد شيراز- استاندار فارس با تاكيد بر ضرورت تلاش بيشتر براي صرفه جويي در مصرف آب و برق، گفت: طرح جامع و عملياتي افزايش بهره وري انرژي بايد با همكاري دانشگاه شيراز تهيه و اجرايي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اسماعيل تبادار در جلسه ارايه راهكارهاي جامع بهره وري انرژي در دستگاه هاي دولتي كه توسط دانشگاه شيراز مطرح شده است، انرژي هاي مصرفي همچون آب و برق را از مهمترين سرمايه هاي عام دانست و افزود: اين سرمايه ها هر روز با تنگناهاي بيشتري مواجه مي شوند بنابراين افزايش بهره وري انرژي به عنوان يكي از مولفه هاي توسعه پايدار بايد در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گيرد.

وي با تاكيد بر لزوم صرفه جويي در مصرف آب و برق، گفت: در حال حاضر 18 درصد از برق مصرفي كشور به وسيله آب سدها تامين مي شود بنابراين اگر صرفه جويي در آب وجود داشته باشد ضريب اطميناني براي تامين اين 18 درصد برق ايجاد خواهد شد.

تبادار با بيان اينكه بكارگيري روش هاي جامع بهره وري انرژي بايد پيش از اين در دستور كار قرار مي گرفت، بر لزوم اجرايي شدن اين راهكارها در اسرع وقت تاكيد كرد.

وي با تاكيد بر اينكه راهكارهاي بهره وري انرژي بايد در قالب يك طرح جامع ارايه شود، افزود: اين طرح جامع بايد همه روش ها و طرح هاي پراكنده را در بر بگيرد و با در نظر گرفتن همه جوانب، نقشه راه دستيابي به هدف نهايي را ترسيم كند.

استاندار فارس گفت: اگر چنين برنامه جامع و كلاني تدوين شود به رغم كمبود اعتبارات موجود گام هاي موثري در زمينه بهره وري انرژي برداشته خواهد شد.

تبادار با بيان اينكه ادامه يافتن كارهاي بزرگ ضامن اثربخشي هر چه بيشتر اين كارها است، اظهاركرد: متاسفانه بسياري از امور مهم تنها در زمان بحران اجرا مي شوند و پس از آن پيگيري و مداومت لازم براي رسيدن به نتايج پايدار در دستور كار قرار نمي گيرد.

استاندار فارس با اشاره به اينكه اين استان رتبه دوم صرفه جويي برق در تابستان گذشته را كسب كرده است، گفت: مميزي برق با در نظر گرفتن حداقل ها در تابستان گذشته سبب شد بيش از 200 مگاوات در پيك مصرف برق استان فارس صرفه جويي شود.

تبادار با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي صرفه جويي در مصرف برق توسط دستگاه هاي اجرايي استان، افزود: در حالي كه ميزان برق مصرفي سالانه دستگاه هاي اجرايي استان فارس در سال گذشته 12 ميليون مگاوات بوده، در سال جاري و پس از انجام مميزي هاي حداقلي اين ميزان با كاهش يك ميليون مگاواتي رو به رو شده است.

وي اضافه كرد: تنها مصرف برق استانداري فارس در مردادماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد كاهش داشته است.

استاندار فارس با تقدير و تشكر از مردم استان فارس در صرفه جويي مصرف برق، تاكيد كرد: بدون ترديد همكاري و همراهي مردم در صرفه جويي برق مصرفي يكي از مهمترين دلايل موفقيت در امر كاهش مصرف برق بوده است.

وي با اشاره به طرح پيشنهادي دانشگاه شيراز و آمادگي تيم ارايه دهنده اين طرح ، خواستار هماهنگي اين گروه با دستگاه هاي اجرايي مربوطه و دستيابي به طرح جامع و عملياتي افزايش بهره وري انرژي شد.
منبع خبر:
خبرگزاري مهر
 
تاریخ: ۲۴/۰۶/۱۳۹۷