روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
دبيران شوراي معاونان فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي مناطق ده گانه كشور معرفي شدند
 
يين تقدير از دبيران شوراي مديران مناطق فرهنگي و معارفه دبيران شوراي معاونان فرهنگي و اجتماعي مناطق ده گانه كشور با حضوردكتر غلامرضا غفاري، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم؛برگزار شد
دبيران شوراي معاونان فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي مناطق ده گانه كشور معرفي شدند به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، در اين مراسم دكتر غفاري با تقدير از زحمات و فعاليت هاي دبيران شوراي مديران فرهنگي و اجتماعي مناطق ده گانه كشور اظهار داشت: تلاش مسئولاني كه در صف به انجام خدمت مي پردازند بسيار بيشتر از مجموعه هايي است كه در ستاد فعاليت دارند و اميدوارم اين زحمات پر ثمر بوده و به نتايج مطلوبي ختم شود.
وي درخصوص دليل تشكيل شوراي دبيران مناطق با عضويت معاونان فرهنگي و اجتماعي گفت: اين شورا در گذشته در سطح مديران فرهنگي فعاليت داشت و با بررسي پيشنهادات صورت گرفته از جانب معاونان فرهنگي، برآن شديم تا اين شورا را در سطحي ديگر و با حضور معاونان فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي كشور تشكيل دهيم و اميدواريم اين تغيير بتواند در حوزه سياستگذاري مسائل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها اثرات بيشتري داشته باشد.
معاون فرهنگي و اجتماعي با اشاره به نقش تاثيرگذار معاونان فرهنگي و اجتماعي در حل مسائل و مشكلات جامعه خاطر نشان كرد: مسائل دانشگاه جداي از مسائل و مشكلات جامعه نيست، ممكن است برخي اين مسائل را نشات گرفته از دانشگاه بدانند ولي بررسي ها و مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه اين مسائل در هم تنيده شده و از اين رو نقش مسئولان فرهنگي دانشگاه ها در هدايت و رفع مسائل پر اهميت است.
دكتر غفاري نشست هاي دبيران شوراي معاونان را حلقه هاي اتصال مسئولان فرهنگي با يكديگر خواند و گفت: برگزاري چنين جلساتي موجب همفكري و تبادل تجربيات شده و در حل مسائل و مشكلات دانشگاه ها بسيار اثر گذار خواهد بود.
دكتر ايران زاده معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر جانعلي زاده معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مازندران، دكتر علي جو معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه اروميه، دكتر بهرامي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه اراك، دكتر شيرخاني معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ايلام، حجت الاسلام والمسلمين دكتر شانظري معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه اصفهان، دكتر واعظي معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه شيراز، دكتر بلاغت معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه سيستان و بلوچستان، دكتر طاهري معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد و دكتر هوشمند معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز به ترتيب در مناطق يك تا ده به عنوان دبيرشوراي هماهنگي معاونان فرهنگي و اجتماعي منطقه منصوب شدند ودبيرخانه شوراي هماهنگي هر منطقه در اين دانشگاه ها مستقر مي شود.
همچنين در اين مراسم از خدمات دبيران سابق شوراي مديران فرهنگي قدرداني شد.
ر.ب 45/‏ ع. ع 57
 
تاریخ: ۱۸/۰۷/۱۳۹۷