روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
15 درصد اعضاي نظام دامپزشكي فارس بيكار هستند
 
رئيس نظام دامپزشكي استان فارس گفت: در حال حاضر 85 درصد اعضاي نظام دامپزشكي استان فارس فعال هستند و براي 15 درصد آن بازار كاري وجود ندارد و اين زنگ خطري براي رشته دامپزشكي محسوب مي شود.
شعارسال:رئيس نظام دامپزشكي استان فارس گفت: در حال حاضر 85 درصد اعضاي نظام دامپزشكي استان فارس فعال هستند و براي 15 درصد آن بازار كاري وجود ندارد و اين زنگ خطري براي رشته دامپزشكي محسوب مي شود.

احمدرضا تابع بردبار پيش از ظهر امروز در نشست خبري با بيان اينكه در استان فارس سالانه بين 80 تا 120 نفر در رشته دامپزشكي فارغ التحصيل مي شوند اين در حالي است كه نياز بازار كمتر از اين است بنابراين بايد جذب دانشجو با نياز بازار تناسب داشته باشد، اظهار داشت: در حال حاضر 85 درصد اعضاي نظام دامپزشكي استان فارس فعال هستند و براي 15 درصد آن بازار كاري وجود ندارد و اين زنگ خطري براي رشته دامپزشكي محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه تعدد دانشكده هاي دامپزشكي و تعدد فارغ التحصيلان اين رشته نيز يكي ديگر از مشكلات پيش روي ماست و حتي دانشگاه آزاد در دو فصل دانشجوي دامپزشكي جذب مي كند، خاطرنشان كرد: اين موضوع سبب شده كه بازار كار براي دانشجويان اين رشته وجود نداشته باشد و همين امر سبب نارضايتي فارغ التحصيلان شده است.

تابع بردبار با بيان اينكه نظام دامپزشكي استان فارس 2600 عضو دارد كه 2049 عضو آن مرد و مابقي بانوان هستند، اظهار داشت: 100 درصد امور درمان دامپزشكي در استان فارس توسط بخش خصوصي انجام مي شود.

رئيس نظام دامپزشكي استان فارس با بيان اينكه يكي از مشكلات ما در زمينه اعمال نظارت موثر بر بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي اين است كه كارخانجات خودشان ناظر دامپزشكي را انتخاب مي كنند و خودشان به ناظر حقوق مي دهند كه با تلاش هايي كه انجام شد در هيئت دولت مصوبه قطع ارتباط مالي ناظر و كارفرما مصوب شده است، عنوان كرد: به دليل مقاومتي كه كارفرمايان در برابر اين مصوبه دارند هنوز اعمال نشده است.

وي با بيان اينكه در زمينه رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي از ابتداي سال تاكنون 44 پرونده بررسي و منتج به صدور راي شده و 27 پرونده نيز در دست بررسي توسط عضو محقق است، گفت: از ابتداي سال تاكنون يك پلي كلينيك شيراز نيز به دليل تخلف پلمپ شده است.

وي بيان كرد: در جهت واگذاري امور به بخش خصوصي در حال حاضر بيش از 80 درصد واكسيناسيون دام در استان فارس توسط بخش خصوصي انجام مي شود.

رئيس نظام دامپزشكي استان فارس با بيان اينكه صدور پروانه اماكن دامي از سال 94 به نظام دامپزشكي واگذار شده و تاكنون 3100 پروانه در اين استان صادر شده است، عنوان كرد: صدور پروانه هاي مشاغل دامپزشكي به نيز به سازمان نظام دامپزشكي واگذار شده و در اين زمينه نيز از نيمه دوم سال گذشته تاكنون 80 فقره پروانه صادر شده است.

منصور سياري، رئيس دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز، نيز در اين نشست اظهار داشت: در حال حاضر 300 دانشجوي دكتراي عمومي، 250 دانشجو در رشته هاي تخصصي مختلف و 70 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز در حال تحصيل هستند.

وي بيان كرد: روزانه بيش از 50 مورد براي بررسي و درمان به كلينك هاي طيور، جراحي و درمانگاه دام و طوير دانشكده دامپزشكي مراجعه مي كنند كه به آنها رسيدگي مي شود.

شعارسال،
منبع خبر:
شعار سال
 
تاریخ: ۱۹/۰۷/۱۳۹۷