روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
استاد دانشگاه: فارس ركورددار تغيير استاندار در كشور است
 
شيراز- ايرنا- استاد دانشگاه و رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز با اشاره به آمار اعلامي وزارت كشور گفت: بررسي ها نشان مي دهد مقام استاندار در كشور از هر منصب ديگر بيشتر دستخوش تغيير قرار گرفته است و در فارس بيش از هر استان ديگر بوده است.
استاد دانشگاه: فارس ركورددار تغيير استاندار در كشور است
اقتصاد ايران: شيراز- ايرنا- استاد دانشگاه و رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز با اشاره به آمار اعلامي وزارت كشور گفت: بررسي ها نشان مي دهد مقام استاندار در كشور از هر منصب ديگر بيشتر دستخوش تغيير قرار گرفته است و در فارس بيش از هر استان ديگر بوده است.

دكتر ابراهيم عباسي سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين تغييرات حتي بيش از مقام وزارت و معاونت وزير رخ داده است و از آنجا كه استانداري از مناصب مهم و حتي در رديف وزارت و سفارت و نمايندگي است، فراواني اين تغييرات نشانگر بي ثباتي مديريتي است.
اين پژوهشگر علوم سياسي همچنين علت عدم ارتقاي استانداران فارس و نيز گزينش نشدن استانداران از ميان چهره هاي برجسته ملي را نبودن آن ها در سطح مديريت و رياست در عرصه ملي دانست و اين موضوع را بسيار مهم ارزيابي كرد.
عباسي افزود: استاندار فارس بايد فردي باتجربه باشد و پيش از اين نيز بايد در عرصه هاي بزرگ تر تصميم گيرنده و تصميم ساز بوده باشد تا بتواند همه تجارب خود را براي پيشبرد اهداف استان به كار گيردكه اين مهم دراستان هايي همچون اصفهان، مازندران، تهران و خراسان رخ داده ولي در فارس محقق نشده است.
وي ادامه داد: در فارس تنها سه استاندار به مقام معاونت وزير رسيده اند.
عباسي با توجه به آمار و اطلاعات گفت:مديريت ارشد استان فارس بايد شخصيتي در سطح ملي با نگاه كلان ملي و بين المللي باشد تا بتواند بودجه مناسب را براي فارس تامين كند.
استاد علوم سياسي دانشگاه شيراز ابراز داشت: مديري موفق است كه منازعات و شكاف ها را حوزه هاي سياسي، امنيتي و قومي بشناسد و بتواند وراي باندها و جناح هاي سياسي حركت كند؛ همچنين در تعامل با دانشگاه و نهادهاي علمي باشد.
وي اظهار داشت: استانداران عمدتا به حوزه عمراني تكيه مي كنند درحالي كه اين نگاه صرف براي مديريت فارس موفقيت آميز نيست چراكه بايد ديدي فرهنگي و تاريخي نيز داشت تا بتوان تهديدات و منازعات سياسي را به درستي شناخت و شكاف ها را پر كرد.
عباسي اضافه كرد: مدير ارشد استان اگر در سطح ملي باشد، مي تواند بهتر در مركز تيم سازي كند و اهرم هايي كارآمد در پايتخت داشته باشد كه بتوانند تعاملي مناسب با دولت برقرار كنند و اين ضعف تاكنون در فارس مشاهده شده است.
وي همچنين براي فارس قائل به ديپلماسي منطقه اي شد و آن را بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: در دوره هاي مختلف تاريخي، ديپلماسي منطقه اي حوزه خليج فارس به فارس محول شده بود و كشور هاي حاشيه خليج فارس از طريق استاندار فارس با دولت ارتباط برقرار مي كردند بنابراين استاندار بايد بتواند ديپلماسي منطقه اي را احيا كند.
عباسي در ادامه گفت: مديريت ارشد استان بايد مردمي باشد؛ اما پوپوليست و عوام فريب نباشد، تشكيلاتي باشد اما سياسي صرف نباشد و در سطح ملي و بين المللي به مسائل اشراف و از آن ها شناخت داشته باشد.
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز با اشاره به برخي چالش هاي قوميتي، اهميت انتخاب مناسب استاندار آينده فارس را يادآور شد و گفت: اين وضعيت هم فرصت به شمار مي رود و هم اگر به درستي درك و هدايت نشود به تهديد بدل خواهد شد.
عباسي گفت: چنانچه مديريت منازعات قومي در استان به درستي صورت نگيرد، به تهديد بدل مي شود؛ از سوي ديگر مي توان از اين مساله براي همبستگي بهره جست و اين تهديد را به فرصت بدل كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز، توجه به خاندان علما در فارس را در زمره اولويت هاي اجتماعي و سياسي اين استان دانست و بيان داشت: در فارس چندين خاندان بزرگ از علماي برجسته زندگي مي كنند كه در دوره هاي زماني مختلف كمتر به سمت وحدت رفته اند و گاه از هم دور شده اند؛ استاندار فارس بايد با اين خانواده ها آشنا باشد و بتواند در مديريت استان توازن را در اين خاندان ها ايجاد كند تا باعث همگرايي و توسعه استان شود.
استاد علوم سياسي دانشگاه شيراز با بيان اينكه در دوران مشروطه 80 مجتهد برجسته در فارس زندگي مي كردند، گفت: در دوره پهلوي برخي از اين افراد حزب ايجاد كردند و در سرنوشت سياسي و اجتماعي استان دخيل شدند.
عباسي در اين ميان به خانواده شهيد دستغيب، خاندان آيت الله حائري و رباني شيرازي اشاره كرد كه از ديرباز نقش مهمي در مناسبات اجتماعي و سياسي استان بازي كرده اند و هم اكنون نيز بخشي از مسئوليت هاي استان را بر عهده دارند.
وي در ادامه شيراز را شهري بين المللي خواند كه به بياني بعد از تهران، يا بعد از اصفهان، دومين يا سومين شهر جهاني ايران است.
عباسي گفت: استاندار فارس بايد دستكم با چند زبان خارجي حداقل آشنايي را داشته باشد و چندين كشور را ديده باشد.
استاد علوم سياسي دانشگاه شيراز همچنين سهم دهي به زنان را در ساختار قدرت با توجه به نسبت زنان به مردان در جمعيت و فعاليت آنان در عرصه هاي مختلف جامعه مهم ارزيابي كرد و گفت: زنان در عرصه انتخاب شدن براي مديريت ارشد استان كمتر ديده شده اند و سهم آنان تاكنون در اين مقام صفر بوده است.
اسماعيل تبادار استاندار سابق فارس در زمره 14 استاندار بازنشسته استان هاي كشور بود كه در اجراي قانون منع بكارگيري بازنشستگان در مناصب مديريتي، 26 آبان ماه 97 از اين سمت كناره گيري كرد و يدالله رحماني معاون وي با حكم وزير كشور سرپرست استانداري فارس شد.
منبع خبر:
اکو نيوز
 
تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۹۷