روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
دريانوش رئيس هيأت استان فارس شد
 
دريانوش رئيس هيأت استان فارس شد
فرهاد دريانوش به عنوان رئيس هيأت ورزش هاي دانشگاهي استان فارس انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي، مجمع انتخابات رئيس هيأت ورزش هاي دانشگاهي استان فارس برگزار و دكتر فرهاد دريانوش به عنوان رئيس هيأت انتخاب شد.
بنابراين گزارش مجمع انتخابات هيات ورزش هاي دانشگاهي استان زنجان به رياست دكتر دهخدا رئيس فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي ، علي كامياب كلانتري مدير كل ورزش و جوانان استان فارس، مديران تربيت بدني دانشگاههاي استان ، نماينده ورزشكاران، نماينده مربيان و بقيه اعضاء مجمع در محل اداره كل تربيت بدني استان برگزار شد .
اين انتخابات كه با حضور دو كانديدا دريانوش و كريمي برگزار شد در پايان انتخابات دكتر فرهاد دريانوش مدير تربيت بدني دانشگاه شيراز با 8 راي به عنوان رئيس هيئت ورزشي دانشگاههاي استان فارس انتخاب و جايگزين جمشيد شيري شد.
همچنين محسن كريمي ديگر كانديدا اين استان موفق به كسب چهار راي شد.
لازم به ذكر است در حاشيه اين مجمع رئيس فدراسيون دانشگاهي و مدير كل ورزش و جوانان استان ديدار و در خصوص همكاري و تعامل اداره تربيت بدني استان و هيات ورزش هاي دانشگاهي استان گفتگو كردند تا بتوان از ظرفيتهاي دو بخش در جهت تقويت ورزش قهرماني و همگاني استفاده كرد.
 
تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۹۷