روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
انتصاب شهردار مناطق 9 و 10 شيراز
 
طي احكامي جداگانه از سوي شهردار شيراز مديركل بازرسي و شهرداران مناطق 9 و 10 منصوب شدند. به گزارش شيراز1400 به نقل از پايگاه اطلاع رساني شهرداري شيراز، مهندس اسكندرپور با رويكرد شايسته سالاري، استفاده از متخصصين شهرسازي به عنوان شهرداران مناطق و مهيا كردن زمينه هاي پيشرفت و ارتقاي كاركنان ...
طي احكامي جداگانه از سوي شهردار شيراز مديركل بازرسي و شهرداران مناطق 9 و 10 منصوب شدند. به گزارش شيراز1400 به نقل از پايگاه اطلاع رساني شهرداري شيراز، مهندس اسكندرپور با رويكرد شايسته سالاري، استفاده از متخصصين شهرسازي به عنوان شهرداران مناطق و مهيا كردن زمينه هاي پيشرفت و ارتقاي كاركنان شهرداري؛ طي احكامي جداگانه فرزاد ميرزايي را به سمت شهردار منطقه 9، بهنام احمدزاده را به سمت شهردار منطقه 10 و محمدفاضل صارمي زاده را به سمت مديركل بازرسي شهرداري شيراز منصوب كرد.
براساس اين گزارش، مهندس بهنام احمدزاده شهردار پيشين منطقه 9 و شهردار فعلي منطقه 10 دانش آموخته كارشناسي برنامه ريزي شهري و كارشناس ارشد شهرسازي از دانشگاه شيراز است كه در سال 83 به عنوان كارشناس وارد مجموعه شهرداري شد. مهندس احمدزاده پس از طي مراحل پيشرفت در مجموعه شهرداري به عنوان رييس واحد فني و معاون شهرداري منطقه 4، در سال 90 به عنوان شهردار منطقه 9 منصوب شد.
فرزاد ميرزايي شهردار منطقه 9 داراي مدرك كارشناسي برنامه ريزي شهري، كارشناسي ارشد شهرسازي و دكتراي تخصصي شهرسازي است و از 1377 پس از طي مراحل آزمون، مصاحبه و گزينش به عنوان كارشناس شهرسازي وارد مجموعه شهرداري شده است. ميرزايي تاكنون در سمت هاي مختلفي از جمله مسئول فني شهرسازي، معاون و مدير ستاد آبادگري باغات قصردشت، مشاور معاون شهرسازي و معماري شهرداري شيراز، مدير كل امور شهرسازي شهرداري شيراز، شهردار ارسنجان و نماينده شهرداران فارس در كارگروه شهرسازي و معماري استان فارس فعاليت كرده است.
محمدفاضل صارمي زاده شهردار پيشين منطقه 10 و مدير كل حراست و رسيدگي به شكايات مردمي شهرداري شيراز داراي مدرك كارشناسي حقوق و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي است كه از سال 1373 وارد مجموعه شهرداري شده است. صارمي زاده تاكنون رييس حوزه شهردار، معاون اجرايي منطقه 6، معاون درآمد و حقوقي شهرداري منطقه 8، شهردار منطقه 8 و شهردار منطقه 10 بوده است. همچنين معاونت حراست شيلات هرمزگان در سال 69 و كارشناسي در معاونت عمراني استانداري فارس در زمان استانداري مهندس جهرمي در سال 71 از ديگر سوابق وي است.
منبع خبر:
شیراز ۱۴۰۰
 
تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۹۷