روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سعدي مهمترين بحران عصر پسامدرن را بر مي شكافد
 
شيراز- مشاور كميسيون ملي يونسكو در ايران، گفت: سعدي 750 سال پيشتر مهمترين بحران عصر پسامدرن را بر مي شكافد.
سعدي مهمترين بحران عصر پسامدرن را بر مي شكافد
اقتصاد ايران: شيراز- مشاور كميسيون ملي يونسكو در ايران، گفت: سعدي 750 سال پيشتر مهمترين بحران عصر پسامدرن را بر مي شكافد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي مستكين ظهر چهارشنبه در آيين رونمايي ترجمه گلستان سعدي كه در كتابخوانه خوارزمي دانشگاه شيراز برگزار شد، افزود: علم بر دو گونه است يكي علم عاشقي و دو ديگر علم غافلي؛ علم چون بر دل شود ياري شود چون بر تن شود باري شود.
وي عنوان كرد: علمي كه علم عاشقي است از كوي بهزيست است.

مستكين با بيان اينكه سعدي مفسر و مبدع و جان آگاه در علم عاشقي است چراكه دانش را به بينش رهنمون بود، گفت: چون با علم عمل نكني شاخ بي برگ و بري.

مشاور كميسيون ملي يونسكو با بيان اينكه سعدي 750 سال پيش مهمترين بحران عصر پسا مدرن را بر مي شكافد، افزود: امروز ما معلمين بدين سياق نيازمنديم؛ براي ما معلمان سخن سعدي درس آموز است.

وي اضافه كرد: سعدي است كه مي آموزد كه از صحبت دوستي برنجد كه اخلاق بد را حسن نمايد؛ مي آموزد كه چو استاده اي دست افتاده گير و به پاس بانوان بپردازيم.

مستكين درخصوص ترجمه كنوني گلستان سعدي تصريح كرد: بالاي 11 است كه عبدالمحمود رضواني عشق و علم را همراه كرده است.

مشاور كميسيون ملي يونسكو با بيان اينكه ارنست هست ملك الشعرا آمريكا اين مترجم ادبي را مي ستايد، گفت: اين ترجمه از قرن هفدهم كم نظيرترين ترجمه در ادب پارسي است، زيرا رضواني با پدر خويش با كتاب طيبات سعدي عشق ورزي مي كرد و حاصل پنجاه سال زحمت شد اين كتابي كه امروز مي بينيم.

مترجم كتاب گلستان سعدي به عنوان سخنران بعدي اين مراسم گفت: از سال 1350 در هفده سالگي ترجمه انگليسي مي كردم.

دبيركل سابق انجمن مترجمين ايران با بيان اينكه در سال 1360 سردبير و مديرمسئول رويترز شدم و با ترجمه سر و كار يافتم و ترجمه را حس كردم.

وي با بيان اينكه آثار بزرگان ما را بيگانگان ترجمه كردند، تصريح كرد: ما در اين مسير كم كاري كرديم، زيرا خيام را فيتزجرالد ترجمه كرده گرچه ترجمه خيام نيست و انديشه خيامي فلسفه دم غنيمتي را مي خواسته نشان دهد.
مترجم كتاب گلستان به انگليسي يادآوري كرد: سعدي 700 سال پيش ادبيات ميني ماليستي كه تازه مد شده را ايجاد كرده است. وي ادامه داد: بالاخره سراغ گلستان رفتم؛ مانند كودك نوپايي كه قصد فتح اورست را داشتم بدين خاطر در گام اول چند ترجمه گلستان سعدي از جمله ترجمه اثر جيمز راس كه حدود 200 سال پيش انجام گرفت بررسي كردم و آن را آسيب شناسي كردم.

رضواني تصريح كرد: اين ترجمه به دليلي عدم شناخت اين مترجم از زبان فارسي مثل تلميح عبارات يكسان با معاني مختلف است.

وي در ادامه گفت: شعر سعدي پر از لطيفه نهاني است و در اين شعر لطيفه هاي نهاني بسيار است.

اين مترجم اصفهاني گلستان سعدي در عين حال گفت: هيچ درباره صناعات شعر سعدي در ترجمه ها كاري نشده است و تلاش كردم اين را بكار گيرم.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار كتاب ترجمه گلستان سعدي به كوشش كار گروه تخصصي متشكل از دكتر كاووس حسن لي، دكتر محمد يوسف نيري، دكتر فريده پورگيو، دكتر مصطفي نديم به سر ويراستاري زينب دهقاني با استرس از استاد محمد نعمتي و سروش معصومي زير نظر دكتر مجتبي زبرجد، هاجر ستوده و مهدي موذن زاده منتشر شد.
منبع خبر:
اکو نيوز
 
تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۳۹۷