روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سعدي براي همه درس آموز است
 
شيراز- ايرنا- مشاور كميسيون ملي يونسكو در ايران با بيان اينكه سعدي مفسر و مبدع و جان آگاه در علم عاشقي است، گفت: اين شاعر بلند آوازه 750 سال پيش مهمترين بحران ها را شكافت تا به امروز برساند و ما معلمان به او نيازمنديم چرا كه او براي همه درس آموز است.

به گزارش ايرنا، مهدي مستكين كه ظهر چهارشنبه 14 آذرماه در آيين رونمايي از ترجمه گلستان سعدي از فارسي به انگليسي در كتابخانه خوارزمي دانشگاه شيراز سخن مي گفت، افزود: ترجمه حاضر از گلستان سعدي به انگليسي كم نظيرترين ترجمه در ادب پارسي است، زيرا حاصل پنجاه سال زحمت مترجم، امروز اين كتاب است كه مي بينيم.
رييس دانشگاه شيراز نيز در اين آيين با بيان اينكه سعدي سلطان مسلط ملك سخن است و كلام در دست او مانند موم است، گفت: سخن سعدي، حشو و زوايد ندارد گاهي گفته مي شود كه سعدي به زبان امروز سخن مي گفته است، اما ما به زبان سعدي سخن مي گوييم.
حميد نادگران گلستان سعدي را زيباترين كتاب نثر فارسي خواند و گلستان و بوستان را دوره كامل حكمت عملي دانست.
وي اعلام كرد: دانشگاه شيراز با هدف ارتقاي تعاملات بين المللي و بهره مندي جهانيان از گوهر گرانبها و تابناك سعدي ترجمه گلستان را به صورت سليس و بي نقص ارائه كرده است.
استاد ادبيات دانشگاه شيراز نيز در اين مراسم با بيان اينكه تاكنون افرادي بسياري گلستان سعدي را ترجمه كرده اند اما با ظرفيت هاي زباني و بياني اين كتاب آشنا نبوده اند، گفت: برخي مترجمان نمي توانند حقيقت موجود و روح اثر را به زبان مقصد برگردانند كه اين گرفتاري ترجمه اي توسط كساني انجام مي شود كه با روح زبان بيگانه اند.
كاووس حسنلي ابراز داشت: سعدي همواره در كنار مردم است و حضور هميشگي او در جامعه مثال زدني است. در وي نوميدي، شكست و ناتواني ديده نمي شود و گلستان آيينه تمام نماي جامعه اي است كه اين شاعر شيرازي با نگاهي تيزبين آن را به همگان شناسانده است.

در ترجمه آثار بزرگان كم كاري كرده ايم
مترجم كتاب گلستان سعدي با اشاره به اينكه آثار بزرگان ما را بيگانگان ترجمه مي كرده اند، گفت: ما در اين مسير كم كاري كرديم، براي نمونه خيام را فيتزجرالد ترجمه كرده؛ گرچه ترجمه خيام نيست و تنها انديشه خيامي فلسفه دم غنيمتي را نشان داده است.
عبدالمحمود رضواني افزود: در ترجمه اين كتاب در گام اول چند ترجمه گلستان سعدي را از جمله ترجمه اثر جيمز راس كه حدود 200 سال پيش انجام شده است، بررسي و آسيب شناسي كردم.
دبيركل سابق انجمن مترجمين ايران بيان كرد: اين ترجمه به دليل عدم شناخت اين مترجم از زبان فارسي و آشنايي با آرايه هاي مختلف ادبي دچار مشكلاتي بوده است اما در ترجمه حاضر صنايع شعري سعدي به كار گرفته شده است.
انتشار كتاب ترجمه گلستان سعدي به زبان انگليسي با حمايت كميسيون ملي يونسكو به اهتمام دكتر عبدالمحمود رضواني به كوشش كار گروه تخصصي متشكل از دكتر كاووس حسنلي، دكتر محمد يوسف نيري، دكتر فريده پورگيو، دكتر مصطفي نديم به سر ويراستاري زينب دهقاني با آثاري از استاد محمد نعمتي و سروش معصومي زير نظر دكتر مجتبي زبرجد، هاجر ستوده و مهدي موذن زاده توسط انتشارات دانشگاه شيراز منتشر شده است.
7375 /1876
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۳۹۷