روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
امضاي تفاهم نامه همكاري ميان شركت ملي حفاري و دانشگاه شيراز
 
فصل اقتصاد - شركت ملي حفاري ايران و دانشگاه شيراز به منظور گسترش زمينه هاي همكاري علمي، آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه همكاري امضا كردند.
امضاي تفاهم نامه همكاري ميان شركت ملي حفاري و دانشگاه شيراز

فصل اقتصاد - شركت ملي حفاري ايران و دانشگاه شيراز به منظور گسترش زمينه هاي همكاري علمي، آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش شانا به نقل از شركت ملي حفاري ايران، بيژن سيستاني، مدير پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت شركت ملي حفاري ايران درباره محورهاي اين همكاري گفت: در چارچوب اين تفاهم نامه، طرفين به منظور بومي سازي و انتقال فناوري نوين و بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي دانشگاه همسو با اولويت هاي پژوهشي شركت همكاري مي كنند.
وي گفت: تعريف و اجراي پروژه هاي صنعتي و پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، راه اندازي و توسعه گرايش هاي مورد نياز دو طرف، ايجاد دفتر هماهنگي امور پژوهش و فناوري در دانشگاه از ديگر محورهاي اين تفاهم نامه است.
سيستاني افزود: از ديگر محورهاي اين سند همكاري مي توان به بهره گيري متقابل از نخبگان و كاركنان شركت در امور آموزشي و پژوهشي، تسهيل در بهره گيري متقابل از امكانات رفاهي براي بازديدكنندگان، برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي و تخصصي و استفاده همسو از خدمات فني و آزمايشگاهي اشاره كرد.
مدير پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت شركت ملي حفاري ايران، با بيان اين كه مدت اعتبار اين تفاهم نامه پنج سال و با توافق دو طرف قابل تمديد است، ادامه داد: براي پيگيري مفاد تفاهم نامه كميته راهبري مشترك از دو مجموعه تشكيل مي شود و نسبت به انجام كار كارشناسي اقدام خواهند كرد.
سيستاني يادآور شد: اين شركت به منظور توسعه همكاري و هم افزايي ميان صنعت و دانشگاه در سال هاي اخير با مراكز علمي، پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري از جمله دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه هاي صنعتي شريف، اميركبير، تهران، دانشگاه شهيد چمران اهواز و پارك علم و فناوري خوزستان تفاهم نامه همكاري منعقد كرده كه به دستاوردهاي قابل توجهي در زمينه هاي بومي سازي قطعات و تجهيزات و استفاده از ظرفيت هاي عملي پژوهشي فيمابين منجر شده است.
منبع خبر:
فصل اقتصاد
 
تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۳۹۷