روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
عدالتخواهي فقط براي عدالتخواهي
 
رفتارهاي راديكال جنبش عدالتخواه مسئله پر اهميت و حياتي عدالت در جامعه ما را دچار خطر كرده است.
عدالتخواهي فقط براي عدالتخواهي رفتارهاي راديكال جنبش عدالتخواه مسئله پر اهميت و حياتي عدالت در جامعه ما را دچار خطر كرده است.

به گزارش بوشهر24، جنبش عدالتخواه همانطور كه از نامش پيداست بايد به دنبال تحقق عدالت در جامعه باشد يا در تسريع تحقق آن كمك نمايد اما جنبش عدالتخواه نه تنها تا به حال ثمره اي براي اقامه ي عدل نداشته بلكه بيشتر براي عدالتخواهي هزينه زا بوده است؛ براي مثال در اين ماه سيد مهدي صدرالساداتي كه خود را يك عدالتخواه مي داند، به جاي آنكه در حل و فصل مسائل پيش آمده بين دانشگاه الزهرا و مردم ده ونك اقدامي قانوني انجام دهد و با استفاده از ظرفيت هاي لباس روحانيت خود تلاش كند تا مردم و دانشگاه با آرامش مسائل خود را حل كنند، بدون آنكه مدركي ارائه كند، مردم و جوانان را تحريك كرده تا با حضور در منطقه، حامي مردم باشند(1) و باعث امنيتي شدن فضا شده است.(2) او قبل از اين ماجرا هم در اقدامي كاملا يك طرفه و بيان استدلال هايي غير منطقي تلاش داشت تا حوزه هاي علميه را به اشرافي گري متهم كند.(3)

اولين مشكل اين دست از كنش هاي عدالتخواهانه فقدان منطق و غيرقابل گفتگو بودن آنهاست؛ رفتارهاي راديكال و امنيتي كردن فضا بيشتر از هر چيزي به عدالتخواهي ضربه مي زند. ثانيا عدالتخواهي آنها فاقد مبناي ديني يا تئوريك حتي به معناي غربي آنست و لذا عموما علاوه بر كج سليقه گي در مسئله يابي نيز دچار كج فهمي نيز هستند.

از اين دست اقدامات در جنبش عدالتخواه نيز به وفور يافت مي شود كه اكثر آنها هيچ نتيجه اي در راستاي تحقق عدالت نداشته اند؛ براي نمونه اقدامات عليرضا جهانشاهي معروف به طلبه سيرجاني كه در راستاي مبارزه با زمين خواري تلاش مي كرد به دليل عدم استفاده از روش هاي درست به ثمر ننشست و فقط يك درگيري طولاني را بين جنبش عدالتخواهي و قوه قضائيه ايجاد نمود.

(1)

منشأ تفكرات جنبش

ريشه تحركات تمام گروه ها در منشأ فكري و انديشه هاي آن هاست و براي شناخت عامل اين گونه اقدامات از سوي جنبش عدالتخواهي بايد انديشه هاي آن ها مورد بررسي قرار گيرد اما منشأ فكري خاص و معيني را نمي توان براي جنبش عدالتخواهي يافت يا اگر تفكر خاصي بر آنها حاكم باشد بسيار ضعيف است كه نمي تواند ساز و كار مشخصي را در مورد چگونگي عدالتخواهي آنها طراحي كند؛ چراكه در شرايط مختلف، عكس العمل هاي متفاوتي از خود نشان داده اند و اقداماتي انجام داده اند كه در برخي موارد با اقدامات سابق شان مغايرت دارد؛ براي نمونه نامه ي اخير يكي از آنها به مقام معظم رهبريمدظله العالي كه در آن از ايشان دعوت كرده بودند نسبت به عملكرد چهل ساله جمهوري اسلامي پاسخگو باشند(4)، كه به گفته دبير جنبش درباره انتشار نامه مقداري عجله شد و البته لحن نامه هم بايد مورد توجه قرار مي گرفت(5) نشان از اين دارد كه ساز و كار مشخصي براي عدالتخواهي در اين گروه وجود ندارد.عدالتخواهي واقعي

تصور اينكه عدالت با مساوات يكسان باشد، تصور غلطي است؛ چرا كه عدالت در اصل به اين معناست كه هر فرد يا گروهي به آن چه كه شايسته آن است، دست يابد يا به قول معروف حق به حق دار برسد.(6) هدف انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 همين موضوع بوده است.

راهبرد اصلي عدالتخواهي، همان است كه مقام معظم رهبري فرموده اند:

« گفتمان عدالت خواهي را فرياد كنيد؛ اما انتقاد شخصي و مصداق سازي نكنيد.»(7)

چرا كه فهم عدالت در مصداق نياز به تحقيق جامع پيرامون مسئله دارد كه طبيعتا چنين كاري انجام به وسيله اين گروه نمي گردد. اما جنبش عدالتخواه دانشجويي از آغاز كارش تا به حال به اين نكته هيچ توجهي نداشته است؛

پيشنهادهايي براي جنبش

طبق آن چه گفته شد بايد راهكارهايي پيشنهاد شود تا عدالت بدون آنكه حقي ضايع شود، محقق گردد كه برخي از آن ها عبارتند از:

جنبش عدالتخواه دانشجويي بايد يك ساز و كار مناسب و ثابت را براي عدالتخواهي خود انتخاب كند و به جاي پرداختن به اشخاص و عملكرد آنها بايد به فرآيندها بپردازد. اين كار نياز دارد تا اعضاي جنبش در گذشته خود يك بازنگري داشته باشند. جنبش عدالتخواه بايد يك جنبش توليدات نظري پيرامون عدالت راه بيندازند و ابتدا مسير انديشه ورزي در باب عدالت را به درستي طي كنند و سپس به كف ميدان آمده و پيرامون موضوعات جدال نمايند. دانشجويان عدالتخواه بايد به اين نكته توجه كنند كه اصل در امر عدالتخواهي انديشه ديني عدالت و تقوا است. اگر قرار است كسي متهم شود بايد مدارك قوي عليه او وجود داشته باشد وگرنه اتهام بدون دليل نه تنها هيچ اجر اخروي نخواهد داشت بلكه جايگاهي جز آتش در انتظار اتهام زننده نيست.(8) اين مسئله كه جنبش عدالتخواه بدون مدرك به افراد حمله مي كند بيش از اينكه عدالتخواهي باشد ستمگري است.

(1) yon.ir/nT8aa

(2) yon.ir/ugXVO

(3) yon.ir/q1OYy

(4) yon.ir/Z2nEn

(5) yon.ir/pq9fe

(6) مكارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران: دارالكتاب الاسلاميه)، ص 366.

(7) بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه شيراز، 14/02/1387

(8) رسول خدا(ص) مي فرمايند :هر كس به مرد يا زن مؤمن بهتان زند يا درباره او چيزي بگويد كه از آن مبراست، خداوند متعال در روز رستاخيز او را بر تلّي از آتش نگه دارد تا از حرف خود درباره آن مومن برگردد.

/ديده بان
منبع خبر:
بوشهر ۲۴
 
تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۳۹۷