روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پشيماني موتلفه از حمايت از احمدي نژاد
 
ايلنا نوشت : سيدمصطفي ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت در حاشيه نشستي با دانشجويان دانشگاه شيراز در پاسخ به اين سوال كه حزب موتلفه از نامزدي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري دفاع كرد و آيا الان پشيمان نيستند، گفت: بله پشيمان هستند. او با تاكيد بر اينكه وي هيچ وقت از احمدي نژاد حمايت نكرده است، اظهار كرد: من شخصا از ايشان دفاع نكردم.

كپي شد
 
تاریخ: ۱۵/۰۹/۱۳۹۷