روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بيانيه بسيج دانشجويي پيرامون خريد تضميني گندم
 
نتيجه اين رويكرد و تصميم دولت كاهش ضريب خودكفايي و وابستگي خواهد بود و با توجه تشديد تحريم ها توسط آمريكا به منظور فشار براي تغيير رفتار جمهوري اسلامي؛ وابسته بودن در كالاهاي اساسي به ويژه در مواد غذايي، مي تواند دريچه اي براي به چالش كشيدن جمهوري اسلامي باشد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»؛ بسيج دانشجويي 17 دانشگاه در حمايت از خريد تضميني گندم و تعلل دولت در اين زمينه بيانيه اي صادر كردند. در بخشيب از اين بيانيه آمده است:«تعلل و تاخير بيش از دوماهه دولت در اعلام نرخ خريد تضميني كه طبق قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب سال 1368 ؛ كه دولت موظف است از طريق رسانه هاي عمومي در ابتداي سال زراعي يعني انتهاي تابستان نرخ خريد تضميني را اطلاع رساني كند، چرا كه اين موضوع مهمي براي برنامه ريزي كشاورزان و تصميم آنها براي تعيين نوع كشت و ميزان سطح كشت محصولات خواهد بود. عدم توجه به اين مقوله مي تواند در ميزان توليد محصول راهبردي چون گندم تاثير مستقيم و به سزايي داشته باشد.»

متن بيانيه به اين شرح است:

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر حسن روحاني
سلام عليكم

پيرو اعلام خريد تضميني محصول راهبردي گندم، بسيج دانشجويي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران اين ضرورت را احساس نمود كه نكاتي را به متوليان امنيت غذايي كشور يادآور و متذكر شود.

تحقق خودكفايي و قطع وابستگي كشور در محصولات اساسي همواره يك مسئله بسيار حساس و مهم بوده كه نه تنها موجب تامين استقلال اقتصادي كشور خواهد شد، بلكه اقتدار و قدرت ملي را نيز براي كشور فراهم خواهد كرد.

خودكفايي بدون اغراق يكي از راهكارهاي ضروري مقابله با تحريم هاي ظالمانه اقتصادي دشمن بوده و مادامي كه كشورمان به عنوان وارد كننده محصولات اساسي، وابسته به بيگانگان به ويژه كشورهاي داراي بالاترين تنش و يا تحت تاثير سلطه غرب باشد؛ استفاده از اين اهرم تحت عنوان فشار و تحريم امري دور از ذهن نخواهد بود، كما اينكه در ساليان گذشته مكرراً جمهوري اسلامي را از اين طريق تحت فشار قرار دادند. بنابراين انتظار مي رود تمامي دستگاه ها و مسئولان حداكثر تلاش و توان خود را در جهت خودكفايي بكار گرفته و درصدد رفع تهديد ها و چالش هاي پيرامون اين موضوع باشند .

اما در كمال تاسف، تعلل و تاخير بيش از دوماهه دولت در اعلام نرخ خريد تضميني كه طبق قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب سال 1368 ؛ كه دولت موظف است از طريق رسانه هاي عمومي در ابتداي سال زراعي يعني انتهاي تابستان نرخ خريد تضميني را اطلاع رساني كند، چرا كه اين موضوع مهمي براي برنامه ريزي كشاورزان و تصميم آنها براي تعيين نوع كشت و ميزان سطح كشت محصولات خواهد بود. عدم توجه به اين مقوله مي تواند در ميزان توليد محصول راهبردي چون گندم تاثير مستقيم و به سزايي داشته باشد .

از سويي قيمت اعلام شده توسط دولت محترم يعني 1600 تومان با توجه به افزايش هزينه هاي توليد اين محصول و همچنين تورم موجود در كشور، غير واقعي و غيركارشناسي است. در صورتي كه به گواه بسياري از كارشناسان اين حوزه خروج از تك نرخي بودن قيمت بر مبناي سطح كيفي اين محصول و همچنين قيمت واقعي اين محصول به ميزان 2هزار تومان تعيين شود، چرا كه در مقطع زماني كه قيمت اين محصول در كشورهاي همسايه به دليل پايين بودن ارزش پول ملي بسيار بالا است، قاچاق را به صرفه كرده و اين موضوع به تنهايي مي تواند عاملي براي ورود و vسوداگري دلالان و نهايتاً قاچاق اين كالا به كشورهاي همجوار شود، اگر دولت نتواند به اندازه نياز و مصرف سالانه كشور حجم مناسبي از گندم را از كشاورز خريداري و تهيه كند، ناچار به واردات اين محصول با قيمت بيشتر و شرايط سخت تر خواهد بود. نتيجه اين رويكرد و تصميم دولت كاهش ضريب خودكفايي و وابستگي خواهد بود و با توجه تشديد تحريم ها توسط آمريكا به منظور فشار براي تغيير رفتار جمهوري اسلامي؛ وابسته بودن در كالاهاي اساسي به ويژه در مواد غذايي، مي تواند دريچه اي براي به چالش كشيدن جمهوري اسلامي باشد.

لذا تقاضامند است كه با اتخاذ سياست هاي كارشناسي شده در خريد قيمت تضميني جهت استمرار خودكفايي در محصولات استراتژيك از جمله گندم جامعه عمل بپوشانيد .

ضمناً بسيج دانشجويي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به همراه دانشگاه هاي صاحبنظر سراسر كشور برخود لازم مي دانند به منظور تحقق تعيين قيمت واقعي و متناسب، از تمامي روش ها و ابزارها براي به نتيجه رسيدن اين مطالبه استفاده نمايند.

رونوشت:

دكتر علي لاريجاني,رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
مهندس محمود حجتي,وزير محترم جهاد كشاورزي
دكتر محمدباقر نوبخت,رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور
دكتر احمدعلي كيخا، رياست محترم كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي

بسيج دانشجويي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران
بسيج دانشجويي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
بسيج دانشجويي دانشگاه كشاورزي رامين اهواز
بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه سيستان و بلوچستان
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه باهنر كرمان
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه اراك
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوشهر
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود
بسيج دانشجويي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي همدان
بسيج دانشجويي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

كد خبرنگار : 86
 
تاریخ: ۱۵/۰۹/۱۳۹۷