روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
دانشجويان از امشب مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز مي خوابند/ تا اتخاذ تصميمات صحيح براي حل مشكلات كارتن خواب ها، به اعتراض خود ادامه مي دهيم
 
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، هفته گذشته بود كه خبر فوت يك بانوي كارتن خواب در شيراز بسياري را اندوهگين كرد. پس از انتشار اين خبر خبرنگاران و برخي از فعالين دانشجويي نيز اعتراض خود را نسبت به نبود گرمخانه در شيراز و بي توجهي به وضعيت معتادين و كارتن خواب ها در شيراز اعلام كردند. ...


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، هفته گذشته بود كه خبر فوت يك بانوي كارتن خواب در شيراز بسياري را اندوهگين كرد. پس از انتشار اين خبر خبرنگاران و برخي از فعالين دانشجويي نيز اعتراض خود را نسبت به نبود گرمخانه در شيراز و بي توجهي به وضعيت معتادين و كارتن خواب ها در شيراز اعلام كردند.

اينبار نيز بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز در اعتراض به اين ضايعه اسفناك در شيراز و با تأكيد بر اتخاذ تصميم اساسي در جهت حل مشكل كارتن خواب هاي شيراز بيانيه اي را صادر و اعلام كرد كه جمعي از دانشجويان بسيجي در مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز مي خوابند.

در متن بيانيه آمده است:

«همانطور كه مستحضريد، يكي از مهمترين وظايف جريان دانشجويي پيگيري مسائل مربوط به كارتن خواب هاي سطح و حاشيه شهر بوده و هيچ وقت از اين مطالبه خود كوتاه نيامده و دلسوزانه آن را بيان مي كند.

طبق قانون يكي از مهمترين وظايف شوراي هر شهر، بعنوان مركز تصميم گيري در آن شهر، بررسي و شناخت كمبودها، نياز ها و نارسايي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهاد هاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ‍ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذيربط است.

اما امسال در شرايطي وارد فصل سرد زمستان شده ايم كه نه تنها مشكلات گذشته رفع نشده است بلكه به تعداد كارتن خواب ها نيز افزوده شده، ميانگين دماي شهر نيز از سال گذشته پايين تر و ميزان بارش به نسبت سال گذشته نيز بيشتر شده است. اين خود مي تواند تهديدي جدي براي كارتن خواب هاي شيراز باشد.

هر چند ظرفيت محدود گرمخانه هاي شيراز اندكي افزايش داشته، اما اين افزايش كم نه دردي از كارتن خواب ها را دوا مي كند و نه موجب رضايت مردم مي شود. با تمام اين اوصاف متاسفانه، امسال نيز همانند سال هاي گذشته شاهد عزمي جدي از سوي مسؤولان شهري در جهت سازماندهي اين افراد نيستيم.

از شوراي اسلامي شهر شيراز، مطابق وظايف قانوني آن، انتظار مي رود سريعا تصميمي جدي براي كارتن خواب هاي شيراز اتخاذ و شرايط اجرايي شدن آن را مهيا كند.

گفتني است تا زمان تصميم فوري شما در اين مورد، جمعي از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز روبروي ساختمان شوراي شهر همانند ساير كارتن خواب ها در سرما خواهند خوابيد.

اميد به آن است هر چه سريعتر موجبات آسايش حداقلي كارتن خواب ها فراهم گردد چرا كه كارتن خواب ها هم انسانند.

بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز»
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷