روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
دانشجويان بسيجي شيراز شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند | خبرگزاري فارس
 
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
منبع خبر:
مناظره
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷