روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
تجمع دانشجويان شيراز تا زمان پاسخگويي مسئولان براي حل مشكل كارتن خواب ها ادامه دارد
 
احسان زيارتي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجو، گفت: هفته گذشته خبر فوت يك بانوي كارتن خواب به نام «گلبس» در شيراز، بسياري را اندوهگين كرد. پس از انتشار اين خبر برخي از فعالين دانشجويي نيز اعتراض خود را نسبت به نبود گرمخانه در شيراز و بي توجهي به وضعيت ...


احسان زيارتي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجو، گفت: هفته گذشته خبر فوت يك بانوي كارتن خواب به نام «گلبس» در شيراز، بسياري را اندوهگين كرد. پس از انتشار اين خبر برخي از فعالين دانشجويي نيز اعتراض خود را نسبت به نبود گرمخانه در شيراز و بي توجهي به وضعيت معتادين و كارتن خواب ها در شيراز اعلام كردند.

زيارتي مطرح كرد: شب گذشته تجمع اعتراضي دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز در اعتراض به عدم سازماندهي كارتن خواب ها آغاز شد و تا زماني كه تصميم اساسي جهت حل مشكل كارتن خواب هاي شيراز اتخاذ شود، در مقابل ساختمان شوراي شهر در سرما مي خوابند.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز تصريح كرد: طبق قانون يكي از مهمترين وظايف شوراي هر شهر، بعنوان مركز تصميم گيري در آن شهر، بررسي و شناخت كمبودها، نياز ها و نارسايي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهاد هاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ‍ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط است. اما امسال در شرايطي وارد فصل سرد زمستان شده ايم كه نه تنها مشكلات گذشته رفع نشده است بلكه به تعداد كارتن خواب ها نيز افزوده شده است.

وي گفت: با تجمع اعتراضي بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز مقابل شوراي شهر يكي از اعضاي شوراي شهر بين دانشجويان حضور پيدا كرد و قرار شد جلسه فوري با معاونين و مسئولين ارشد شهر تشكيل شود و اگر به نتيجه فوري نرسيد، باز اين تجمع ادامه خواهد داشت.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷