روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
دانشجويان شيرازي شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند+عكس
 
دانشجويان دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
دانشجويان شيرازي شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند+عكس
دانشجويان دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.

به گزارش آفتاب نيوز؛ خبرگزاري فارس نوشته است: اين دانشجويان كه در ايام امتحانات خود هستند، كتاب هاي درسي خورد را هم در خيابان مطالعه كردند و با اين حركت تلاش كردند صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان شوراي شهر و مسئولان شيراز برسانند.

دانشجويان شيرازي شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند+عكس

دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز همچنين با ارسال نامه و در دست داشتن دست نوشته هايي از اعضاي شوراي شهر خواستند تا سريعا فكري براي اسكان كارتن خوابها در سرماي زمستان كنند.

اعتراض دانشجويان بسيجي از زماني آغاز شده كه يك خانم 50 ساله بي سرپناه هفته گذشته در يكي از بافت هاي تاريخي شيراز جان خود را از دست داد.

دانشجويان شيرازي شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند+عكس

دانشجويان شيرازي شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند+عكس
منبع خبر:
آفتاب
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷