روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
عكس: كار متفاوت دانشجويان در حمايت از افراد كارتن خواب ها
 
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
تاريخ انتشار: 19 دي 1397 - 10:46

دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
سرويس عكس و فيلم فردا: دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.

كار متفاوت دانشجويان در حمايت از افراد كارتن خواب ها
منبع خبر:
فردا نيوز
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷