روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
تصوير دانشجويان شب گذشته را با كارتن خواب ها گذراندند
 
از شب گذشته تاكنون جمعي از دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در اعتراض به مرگ يك بانوي كارتن خواب در مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز تجمع كرده و خوابيدند.
از شب گذشته تاكنون جمعي از دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در اعتراض به مرگ يك بانوي كارتن خواب در مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز تجمع كرده و خوابيدند.

به گزارش جام جم آنلاين از فارس ، شامگاه ديروز جمعي از دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز كه تعدادشان به 40 نفر مي رسيد، پس از انتشار بيانيه خود در اعتراض به فوت «گل بس» در شيراز و با تأكيد بر اتخاذ تصميم اساسي در جهت حل مشكل كارتن خواب هاي شيراز مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز سرما را به جان خريده و شب را به صبح رساندند.

دانشجويان معترض كه همچنان در مقابل درب شوراي شهر شيراز هستند، پيش از ظهر امروز جلسه اي با اعضاي شوراي شهر خواهند داشت.

ليلا دودمان كه پيش از اين مسئوليت كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي شهر شيراز را برعهده داشت، آبان سال گذشته از ضرورت ساماندهي زنان كارتن خواب شيراز گفته بود در حالي كه دي ماه امسال با تعلل مسؤولان مربوطه از شورا، شهرداري، بهزيستي، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و... متاسفانه خبر فوت يك زن كارتن خواب منتشر و بسياري را متأثر مي كند.ديشب ليلا دودمان نائب رئيس كميسيون حقوق شهروندي شوراي شهر شيراز به همراه محمدرضا محمدحسن پور معاون خدمات شهري شهرداري شيراز در بين دانشجويان حاضر شدند.
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷