روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
تفاهم نامه همكاري بين دو دانشگاه شيراز منعقد شد
 
به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاري دانشجو، در مراسمي با حضور اعضاي هيئت رئيسه دو دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز؛ تفاهم همكاري مشترك توسط حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز و علي بهادر، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز به امضا رسيد. نادگران، رئيس دانشگاه شيراز در اين مراسم با ابراز خوشحالي از حضور ...


به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاري دانشجو، در مراسمي با حضور اعضاي هيئت رئيسه دو دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز؛ تفاهم همكاري مشترك توسط حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز و علي بهادر، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز به امضا رسيد.

نادگران، رئيس دانشگاه شيراز در اين مراسم با ابراز خوشحالي از حضور اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي شيراز در دانشگاه شيراز بيان كرد: برگزاري چنين نشست هايي مي تواند ارتباطات و تعاملات دو قطب علمي شيراز را گسترش و تعميق بخشد.

نادگران مطرح كرد: در شرايط كنوني رشته هاي بين رشته اي ضرورت فراوان دارد و افزايش ارتباطات دو دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز زمينه ساز شكل گيري چنين رشته هايي است.
رئيس دانشگاه شيراز تاكيد كرد: هم اكنون دو دانشگاه داراي همكاري مناسبي با دستگاه هاي اجرايي استان فارس هستند و گسترش اين ارتباطات در نهايت به رضايت مندي اقشار مختلف جامعه منجر مي شود.

وي از طراحي و توليد تجهيزات پيشرفته پزشكي به عنوان زمينه خوبي براي همكاري مشترك نام برد و تصريح كرد: با توجه به تحريم هاي ظالمانه از يك سو و توانمندي هاي فراوان دانشگاه شيراز از سوي ديگر؛ مي توان در حوزه هاي مختلف، پروژه هاي مشترك تعريف كرد تا مردم از نتايج و مزاياي اين طرح ها و تعامل دو مركز بزرگ علمي كشور بهره مند شوند.

علي بهادر، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز هم در آيين امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك با دانشگاه شيراز تاكيد كرد: در بسياري از كشور هاي دنيا انفكاك بين دانشگاه هاي پزشكي و ساير دانشگاه ها وجود ندارد و اين جدايي در كشور ما آسيب هاي زيادي دارد.

علي بهادر خاطرنشان كرد: بسياري از صاحبنظران معتقدند كه دانشگاه هاي علوم پزشكي با ساير دانشگاه ها بايد به هم ملحق شوند و اين پيوند زمينه ساز حل مشكلات طرفين است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: در زمينه ي ساخت و تعمير تجهيزات پزشكي، آسيب هاي اجتماعي، مهندسي، علوم انساني و ساير موارد، دو دانشگاه مي توانند با هم همكاري كنيد.

وي اين پيشنهاد را مطرح كرد كه جلسات مشترك دو دانشگاه به صورت منظم و مستمر برگزار شود تا نتايج گفتگو ها به دستاورد هاي عملي منجر مي شود.

در ادامه اين نشست معاونان دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز درخصوص مسائل و اقدامات هر دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷