روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز همراه با كارتن خواب ها بودند
 
بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز همراه با كارتن خواب ها بودند
ميلاد چاردولي: بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز همراه با كارتن خواب ها بودند دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور با انتشار مطلبي اعلام كرد بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز شب گذشته همراه با كارتن خواب ها مقابل شوراي شهر بودند. به گزارش خبرنگار حوزه تشكل هاي دانشجويي گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، ميلاد چاردولي با انتشار مطلبي در صفحه خود در اينستاگرام اعلام كرد: دانشجويان، بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز شب گذشته همراه با كارتن خواب ها مقابل شوراي شهر بودند.

وي در بخشي از مطلب خود عنوان كرد: شوراي اسلامي شهر شيراز مطابق وظايف قانوني آن انتظار مي رود سريعا تصميمي جدي براي كارتن خواب هاي شيراز اتخاذ و شرايط اجرايي شدن آن را مهيا كنند.دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور در مطلب خود خطاب به اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز عنوان كرد: گفتني است تا زمان تصميم فوري شما در اين مورد جمعي از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز روبروي ساختمان شوراي شهر همانند كارتن خواب ها در سرما خواهند ماند.

لازم به ذكر است هفته گذشته يك بانوي كارتن خواب در شيراز به خاطر سرماي شديد جان خود را از دست داد و پس از اين حادثه شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز با انتشار بيانيه اي نسبت به اين واقعه واكنش نشان داد و اعلام كرد: همانطور كه مستحضريد، يكي از مهمترين وظايف جريان دانشجويي پيگيري مسائل مربوط به كارتن خواب هاي سطح و حاشيه شهر بوده و هيچ وقت از اين مطالبه خود كوتاه نيامده و دلسوزانه آن را بيان مي كند.

طبق قانون يكي از مهمترين وظايف شوراي هر شهر، به عنوان مركز تصميم گيري در آن شهر، بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي ربط است.

بر اساس اعلام شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز تا زمان تصميم فوري اعضاي شوراي شهر در اين مورد، جمعي از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز روبروي ساختمان شوراي شهر همانند ساير كارتن خواب ها در سرما خواهند خوابيد.

انتهاي پيام/4115/ 4122/
منبع خبر:
آنا
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷