روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جزئيات بودجه پيشنهادي دانشگاه هاي استان همراه با چالش هاي هزينه
 
جزئيات بودجه پيشنهادي دانشگاه هاي استان همراه با چالش هاي هزينه دانشگاه تبريز در حالي سهم افزايش بودجه اي كمتري نسبت به برخي دانشگاه ها دارد كه طبق رتبه بندي دانشگاه هاي دولتي كشور در رده هاي بالاتر قرار دارد.
جزئيات بودجه پيشنهادي دانشگاه هاي استان همراه با چالش هاي هزينه

به گزارش تبريز بيدار ، لايحه بودجه سال 98 در روز چهارم دي ماه از سوي رئيس جمهور تحويل مجلس شد؛ در اين لايحه، برآورد بودجه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشو نيز به چشم مي خورد. در مجموع بدون احتساب دانشگاه هاي تهران، 509607798 ميليون ريال به دانشگاه هاي كشور تعلق گرفته است.

افزايش هزينه ها و چالش مراكز علمي و آموزشي

بودجه هايي كه بموقع تخصيص نمي يابد

اگر چه آمار ثبت شده در اين لايحه حاكي از رشد بيش از 13 درصدي بودجه دانشگاه ها است، اما رويكردها و تحليل هاي زيادي را از سوي مسئولان دانشگاهي به همراه داشته است. به گونه اي كه عده اي از صاحبنظران و دانشگاهيان رشد بودجه دانشگاه ها در لايحه پيشنهادي دولت را در كنار افزايش بي رويه هزينه ها بويژه هزينه تجهيزات، مواد و امكانات آزمايشگاهي ناشي از نوسانات ارزي را ناكافي دانستند و عنوان كردند در صورت تصويب اين بودجه فعاليت مراكز علمي و آموزشي در سال آينده با چالش و بحران مواجه خواهد شد و اين بودجه كفاف طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي را نمي دهد. اما از طرف ديگر عده اي نيز معتقد هستند بحث تخصيص به موقع بودجه دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي بيش از افزايش آن اهميت دارد؛ چرا كه جز در سال گذشته هيچ زماني بودجه تصويبي اين مراكز به موقع و به صورت صددرصدي تخصيص نيافت و امسال نيز با وجود گذشت حدود 10 ماه از سال جاري هنوز 50 درصد بودجه از سوي خزانه به دانشگاه ها واريز نشده است.

سهم پايين دانشگاه تبريز در افزايش بودجه علي رغم وضعيت مطلوب رشد علمي

با نگاهي به اين لايحه متوجه مي شويم دانشگاه تبريز با بودجه 3,359,40 ميليون ريال بعد از دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي، فردوسي مشهد، صنعتي شريف، تربيت مدرس و شيراز در جايگاه هفتم از حيث بودجه قرار دارد.

Image title

دانشگاه تبريز همچنين نسبت به سال 97 با رشد 26 درصدي بودجه همراه بوده كه از اين حيث پايين تر از دانشگاه هاي تهران، شيراز، اصفهان و مشهد در جايگاه دهم قرار گرفته است.

Image title

دانشگاه تبريز در حالي سهم افزايش بودجه اي كمتري نسبت به دانشگاه شيراز و افزايش بودجه كمتري نسبت به دانشگاه علامه طباطبايي و شيراز دارد كه طبق رتبه بندي دانشگاه هاي دولتي كشور تا 9 ماهه سال 97 بر اساس اطلاعات وبگاه مرجع و رتبه دانشگاهي ايران، بالاتر از اين دو دانشگاه در جايگاه ششم قرار دارد.

Image title

همچنين در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي استاني، دانشگاه علوم پزشكي استان فارس با 30,879,790 ميليون ريال بودجه، بالاترين بودجه دانشگاه هاي علم پزشكي استان ها را به خود اختصاص داده است و در رتبه دوم دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي با 28,697,427 ميليون ريال و دانشگاه هاي علوم پزشكي آذربايجان شرقي با 24,454,056 ميليون ريال بيشترين بودجه هاي دانشگاهي را به خود اختصاص داده اند.

در بين دانشگاه هاي هنر نيز؛ هنر اصفهان با بودجه 499.463 ميليون ريال، هنر تبريز با بودجه 451.674 ميليون ريال و هنر شيراز با بودجه 60.704 ميليون ريال، بيشترين بودجه ها را به خود اختصاص داده اند.

در بين دانشگاه هاي دولتي استان، بعد از دانشگاه تبريز، دانشگاه صنعتي سهند با 795431 ميليون ريال، دانشگاه مراغه با 471,709 ميليون ريال و هنر اسلامي تبريز با 451,674 ميليون ريال در جايگاه هاي بعدي از حيث بودجه قرار دارند كه رتبه كشوري اين دانشگاه ها از نظر رديف بودجه پيشنهادي با صرف نظر از دانشگاه تبريز به ترتيب سي و هشتم، پنجاه و پنجاه و يكم مي باشد.
منبع خبر:
تبریز بیدار
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷