روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
كار متفاوت دانشجويان شيرازي +عكس
 
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
منبع خبر:
جنوب نيوز
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷