روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
چرا دانشجويان شيراز كارتن خواب شدند/ مهلت 4 روزه براي ساماندهي كارتن خواب ها
 
گروه اجتماعي ـ مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز به تبيين دلايل اعتراض دانشجويان در قالب كارتن خوابي مقابل ساختمان شوراي اسلامي شهر شيراز پرداخت و تأكيد كرد كه تا روز يكشنبه به مسئولان مهلت دهيم تا پناهگاه مناسبي براي كارتن خواب ها در نظر بگيرند و وضعيت آن ها را ساماندهي كنند در غير اين صورت مجدداً به كارتن خوابي خود ادامه خواهيم داد.به گزارش ايكنا از فارس، در پي اعتراض و كارتن خوابي دانشجويان به وضعيت نابسامان كارتن خواب ها در شيراز در مقابل ساختمان شوراي اسلامي شهر شيراز عصر امروز، 19 دي ماه نشست خبري با مسئولان برگزاري اين حركت برگزار شد.

لزوم بازخواني مباني انقلاب
احسان زيارتي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز در اين نشست به تبيين دلايل اعتراض دانشجويان در قالب كارتن خوابي مقابل ساختمان شوراي اسلامي شهر شيراز پرداخت و گفت: در گام نخست سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه براي چه در سال 57 انقلاب كرديم و مباني انقلاب ما چه بود و به چه كساني مي خواستيم خدمت كنيم و تا زماني كه اين ها را نفهميم هيچگاه دغدغه اي براي ما ايجاد نمي شود.
وي افزود: حلاجي اين مسئله باعث مي شود كه نسبت به وقايع اطراف حساس شويم و برنامه اي براي افرادي كه طي 40 سال ناديده گرفته شدند، انجام دهيم.

بزرگترين وظيفه جريان دانشجويي پيگيري مطالبات مردم است
زيارتي با تأكيد بر اينكه بزرگترين وظيفه جريان دانشجويي پيگيري مطالبات مردم است كه به واسطه حريت و آزادي كه دارد بسيار مي تواند مؤثر باشد، گفت: بحث وضعيت نابسامان كارتن خواب هاي شيراز از چندين سال پيش مطرح بوده و هميشه اقداماتي از سوي جريان دانشجويي صورت گرفته اما معمولاً مغفول مانده و به جايي نرسيده است.
سخنگوي دانشجويان بسيجي حامي كارتن خواب هاي شيراز يادآور شد: امسال با توجه به اينكه هم دماي هوا نسبت به سال گذشته كاهش داشته و هم ميزان بارش بيشتري شاهد هستيم و هم اينكه جمعيت كارتن خواب هاي شيراز افزايش داشته است، براي ما دغدغه شد كه بسيار قوي تر از پيش پيگير اين مسئله باشيم و آن را به جايي برسانيم تا دوايي براي دردهاي بي نهايت كارتن خواب ها پيدا كنيم.

همه چيز از مرگ «گلبس» آغاز شد
وي به مرگ «گلبس» اشاره كرد و گفت: يك بانوي كارتن خواب در سرما از دنيا رفت و خبر آن منتشر شد و همه به آن واكنش نشان دادند كه خبر تأسف آوري براي ما بود و اين تلنگري براي ما شد كه كمي به خود بياييم و برگرديم به مباحثي كه جريان دانشجويي بايد پيگيري كند.
زيارتي اظهار كرد: در دانشگاه شيراز براي مسئله برنامه ريزي كرديم و در گام نخست 11 بسيج دانشجويي بيانيه شديد الحني را صادر كردند كه اين اوضاع خوبي نيست و وضعيت نابسامان كارتن خواب ها جلوه شهر را نازيبا مي كند و اتفاقاتي مي افتد كه زيبنده سومين حرم اهل بيت(ع) در ايران اسلامي نيست.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز ادامه داد: تصميم گرفتيم تا قوانين را مطالعه كنيم و ببينيم مشكل كار كجاست كه هر ساله چنين اتفاقاتي مي افتد اما انتهاي آن به جايي نمي رسد و وظايف ارگان هاي مختلف را در مقابل كارتن خواب ها استخراج كرديم و مشاهده كرديم براي 5 ارگان در مقابل كارتن خواب ها وظيفه تعريف شده است.
وي اضافه كرد: يكي از اين ارگان ها شهرداري است كه وابسته به به شوراي شهر است لذا تصميم گرفتيم در حد جمع دانشجويي كارتن خوابي روبه روي ساختمان شوراي شهر داشته باشيم و حرف خود را بزنيم و از مسئولان بخواهيم كه به اين موضوع پاسخ دهند.
زيارتي در عين حال يادآور شد كه بيانيه اي روز گذشته صادر كرديم و خطاب به شوراي شهر اعلام كرديم كه طبق دوم وظايفتان بايد ساماندهي كارتن خواب ها و تأمين سرپناهي براي آن ها را انجام دهند و براي آن طرح و برنامه داشته باشند و آن ها را اجرايي كنند.
سخنگوي دانشجويان بسيجي حامي كارتن خواب هاي شيراز با تأكيد بر اينكه شوراي شهر نقش بزرگي در اين مسئله دارد، گفت: ما اعلام كرديم تا زماني كه اين اتفاقات حل نشود، ما به كارتن خوابي ادامه مي دهيم.

وابسته به هيچ حزب و نهادي نيستيم
وي بر اين نكته تأكيد كرد كه ما وابسته به هيچ حزب و گروه و نهادي نيستيم و سعي مي كنيم مطالبات خود را منطقي و متناسب با ادله اي كه داريم ارائه دهيم.
زيارتي گفت: ديشب نيز متناسب با قراري كه گذاشتيم جمعي از دانشجويان بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز روبه روي ساختمان شوراي شهر رفتيم و سعي كرديم كه هم اتفاق و خشونتي نباشد تا دقيقاً مشخص شود كه مطالبه ما چيست.
وي ادامه داد: حدود ساعت 12 و نيم شب يكي از اعضاي شوراي شهر به همراه معاون خدمات شهري و رئيس سازمان رسيدگي به آسيب ديدگان شهرداري نيز به جمع ما آمدند و مسائل و دغدغه هاي دانشجويان مطرح شد و مسئولان نيز آن ها را پذيرفتند و قرار شد كه در سريع ترين زمان ممكن، جلساتي تشكيل شود.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز اضافه كرد: امروز صبح نيز جلسه اي در خدمات شهري شهرداري برگزار شد و به نتايجي رسيد اما قابل قبول براي ما نبود و بعد از آن هم جلسه اي در معاونت سياسي امنيتي استانداري برگزار شد و در آنجا مطالبات خود را مطرح كرديم به نتايجي رسيديم.

برپايي جلسه فوري در معاونت سياسي استانداري
سجاد جباري، عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان فارس در ادامه اين نشست و مباحث مطرح شده، گفت: ظهر امروز جلسه اي در معاونت سياسي استانداري با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد كه در آنجا مطالبات و اعتراضات خود را ابلاغ كرديم و خروجي اين جلسه نيز يكسري مصوباتي بود.
وي گفت: بنا شد كه دو گرمخانه شهرداري كه از قبل فعال بوده است، به صورت ويژه تر و فشرده تر پيگير اين قضيه باشد و سه دستگاه ماشين براي جمع آوري كارتن خواب ها در سطح و انتقال آن ها به گرمخانه ها اختصاص يابد.
جباري ادامه داد: سازمان بهزيستي نيز 5 شلتر براي مردان و يك شلتر براي زنان دارد كه بنا شد با همكاري شهرداري دو شلتر ديگر اضافه شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر قول دو شلتر ديگر داد كه در ميان مدت به مجموعه بهزيستي اضافه كنند.
وي با بيان اينكه خروجي جلسه مذكور يكسري اقدامات كوتاه مدت است، گفت: قرار شد تا روز يكشنبه، 23 دي ماه تن خواهي از شورا به بهزيستي براي اداره شلترها داده شود همچنين بنا شده است كه اين جلسات براي اقدامات ميان مدت و بلندمدت نظير هدايت و ساماندهي اين افراد و ترك اعتياد آن ها و غيره به صورت مكرر ادامه پيدا كند.

نظارت و همكاري دانشجويان در جمع آوري كارتن خواب ها
عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان فارس گفت: بنا شده است كه اعضاي بسيج دانشجويي در اين جلسات حضور داشته و در بحث جمع آوري كارتن خواب ها و هدايت آنان همكاري داشته باشند.
جباري اظهار كرد: توافقي با مسئول سازمان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي شهرداري شيراز كرديم و بنا شده است كه اين اقدامات از امشب آغاز شوند و بسيج دانشجويي هم به عنوان ناظر و هم نيروي همكار حضور داشته باشد.
وي با بيان اينكه در جلسه مذكور قول داده شده تا روز يكشنبه اقدامات كوتاه مدت انجام شده و به نتايج مطلوبي برسد، گفت: ما تا حل مشكل كارتن خواب ها پيگير هستيم اما به احترام جلسه اي كه امروز تشكيل شده است و عزمي براي رفع مشكلات كارتن خواب ها در ميان مسئولان ايجاد شده است، موقتاً تا روز يكشنبه، 24 دي ماه كارتن خوابي دانشجويان را متوقف مي كنيم و به جاي آن پيگيري و همكاري با شهرداري براي گشت و جمع آوري كارتن خواب ها انجام مي دهيم.

اگر اقدام مناسبي صورت نگيرد، باز هم كارتن خوابي را ادامه مي دهيم
عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان فارس تأكيد كرد: اگر اقدامات مناسب از سوي شوراي شهر و بهزيستي صورت نگيرد مجدداً از روز يكشنبه دانشجويان كارتن خوابي را ادامه مي دهند البته اميدواريم كه اقدامات مناسبي انجام شود تا دانشجويان مجبور به اين كار نشوند.
جباري اضافه كرد: همچنين بنا شده است كه شهرداري مركز 137 را براي اطلاع از مكان كارتن خواب ها در سطح شهر فعال كند تا هر كسي از آن ها اطلاع دارد به شهرداري اطلاع داده و نسبت به جمع آوري و انتقال آن ها اقدام شود.
در ادامه اين نشست مجدداً زيارتي به تبيين نكاتي در اين باره پرداخت و گفت: باز هم تأكيد مي كنيم كه ما در اين قضيه نماينده قشر خاصي نيستيم بلكه مطالبه مردمي داريم و تا آخر اين راه ايستاده ايم و اينطور نيست كه اين جريان متوقف شود و تا زماني كه براي كارتن خواب هاي شيراز و حاشيه شهر سرپناهي ايجاد شود كه در سرما نمانند، ما اين كار را ادامه خواهيم داد.

تا زمان حصول نتيجه، كوتاه نمي آييم
وي با تأكيد بر اينكه بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز به صورت قاطع بر سر اين موضع ايستاده است و تا زماني كه اقدامي نشود، كوتاه نخواهد آمد، گفت: كارتن خواب ها هم انسان هستند و نبايد آن ها را ناديده بگيريم.
زيارتي با بيان اينكه ما خود را نماينده مردم مي دانيم و مرتب اين قضيه را به مردم گزارش مي دهمي، گفت: مسئولان قول هايي داده اند كه تا روز يكشنبه همه مطالبات ما را جواب دهند و ديگر كارتن خوابي در خيابان نخوابد و به آنان بي احترامي نشود و مورد آزار و اذيت قرار نگيرند و حداقل امكانات براي آنان فراهم شود.
سخنگوي دانشجويان بسيجي حامي كارتن خواب هاي شيراز اضافه كرد: قرار شده است شهرداري امشب عزم خود را بگذارد و تا جايي كه مي تواند كارتن خواب ها را جمع آوري كند و آنان را به گرمخانه ها منتقل كند كه البته اين كار با زور همراه نيست.
وي با تصريح اينكه البته ظرفيت گرمخانه ها كم است، گفت: شايد اتفاقي افتاده كه رغبت كمي ميان كارتن خواب ها وجود دارد كه به اين مراكز مراجعه كنند و شايد يكي از دلايل آن اين باشد كه قبلاً رفتارهاي خوبي در اين مراكز نديده اند.

اهميت حفظ كرامت انساني
زيارتي، اهميت حفظ كرامت انساني يادآور شد و گفت: ما هر روز با مسئولان به قسمت هاي مختلفي كه كارتن خواب ها حضور دارند، سر خواهيم زد و يادآور مي شويم كه تمام توان خود را گذاشته ايم تا اين موضوع را به سرانجام برسانيم.
وي اين نكته را يادآور شد كه اكنون زمان امتحانات دانشجويان است اما اين مسئله آنقدر براي آنان مهم بود كه در فصل امتحانات، كارتن خواب شدند و نشان مي دهد كه تا چه حد پيگير مسئله مذكور هستند.
زيارتي با تأكيد بر اينكه مهلتي كه داده شده قطعاً به اين معني نيست كه ما اين قضيه را رها كرديم و اين قضيه مغفول مي ماند، گفت: براي اينكه نشان دهيم كارمان فراجناحي است و هدفمان فقط شوراي شهر نيست تجمع بعدي قطعاً در مقابل سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداري و استانداري خواهد بود و تمام مسئولان را كنار هم مي آوريم تا عزم جدي شود كه اين كار انجام شود.
سخنگوي دانشجويان بسيجي حامي كارتن خواب هاي شيراز با بيان اينكه افكار عمومي قضاوت خواهند كرد كه كدام مسئول پاي كار است و دغدغه دارد، ابراز اميدواري كرد: بنايي كه گذاشته شده بناي خيري باشد كه البته در اين زمينه نقش مردم و خيران بسيار مهم است.
انتهاي پيام
منبع خبر:
خبرگزاري قرآن
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷